Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Ali ÇELİK DPÜ İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Hadis

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Ömer Faruk ERDOĞAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-4131-3532 Türkiye
İslam Felsefesi, Mantık

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Maruf ÇAKIR Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-1220-4847 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Murat KAŞ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 0000-0002-8007-7651 Türkiye
Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait ARVAS DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-0303-1550 Türkiye
İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATLI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur AYDINLI KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-6535-414X Türkiye
Tasavvuf
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye SEVİNÇ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3083-6453 Türkiye
Tefsir
Arş. Gör. Nazife GÖKSU Akdeniz Üniversitesi 0000-0003-3883-7829 Türkiye
Tefsir
Arş. Gör. Hilal ÖZDEMİR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-5008-7325 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. Emeti ÇALIŞKAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-0954-5253 Türkiye
İslam Hukuku
Arş. Gör. Şaban KÜTÜK DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Arş. Gör. Büşra ÖZDEMİR Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türkiye
Tefsir

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Ömer Faruk ERDOĞAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-4131-3532 Türkiye
İslam Felsefesi, Mantık
Dr. Öğr. Üyesi Rabia YILDIRIM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-8208-3513 Türkiye
Din Eğitimi
Arş. Gör. Sevde ÖZTÜRK Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 0000-0001-9651-0264 Türkiye
Din Psikolojisi

Alan Editörleri (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi İsa GÖKGEDİK DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1750-1525 Türkiye
İslam Tarihi, Yakınçağ Afrika Tarihi
Arş. Gör. Abdullah Taha YILDIZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-8475-339X Türkiye
İslam Tarihi, Yakınçağ Afrika Tarihi

Etik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yasin AKBAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi 0000-0003-0257-1694 Türkiye Web
İslam Araştırmaları, Hadis

Yabancı Dil Editörleri (İngilizce, Arapça)

Arş. Gör. Bayram AKBULUT Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 0000-0003-0867-7852 Türkiye
Afrika Çalışmaları, Dinler Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATEŞ Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-0360-7636 Türkiye
İslam Felsefesi, Mantık, Mantık Tarihi
Arş. Gör. Tuğberk UĞURLU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7294-9416 Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan DOĞANAY KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HADİS ANABİLİM DALI 0000-0002-5140-9709 Türkiye
Hadis

Yayın Kurulu

Saffet KÖSE İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI Türkiye
İslam Hukuku
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Ömer MÜFTÜOĞLU ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7137-5772 Türkiye
İletişim ve Medya Çalışmaları, İslam Araştırmaları, Tefsir
Doç. Dr. İlhami GÜNAY Kütahya DPÜ İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-3618-7204 Türkiye Web
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Ömer Faruk ERDOĞAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-4131-3532 Türkiye Web
İslam Felsefesi, Mantık
Doç. Dr. Abdullah Erdem TAŞ Dumlupınar Üniversitesi 0000-0002-2680-7713 Türkiye
İslam Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlı Taşra Teşkilatı, Afrika Siyasi Tarihi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Tarihi, İslam Tarihi, Yakınçağ Afrika Tarihi, Yeniçağ Afrika Tarihi, Osmanlı Tarihi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Ergin ÖGCEM KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Din Felsefesi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Kenan ÖZÇELİK Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0000-0001-9255-055X Türkiye Web
Dil Çalışmaları, Klasik Türk Edebiyatı, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KOCAMAN KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Din Eğitimi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Murat KAŞ Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 0000-0002-8007-7651 Türkiye
Kelam
Prof. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0003-0919-5740 Türkiye
İslam Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti, İslam Tarihi
Doç. Dr. Semra GÜLER MERCAN Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0001-6764-4247 Türkiye
Geleneksel Türk Sanatları, Sanat Tarihi, Türk İslam Sanatları
Dr. Öğr. Üyesi Enes TAŞ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0439-1240 Türkiye
İslam Felsefesi, Türk İslam Felsefesi
Dr. Ahm ERSHAD UDDIN KOCAELI UNIVERSITY 0000-0002-6270-9117 Bangladeş
Siyaset Bilimi, İslam Finansı, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Hukuku, İslam Mezhepleri

Danışma Kurulu

Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Sanatları, Mimari, Türk İslam Sanatında Hat, Reklam Tarihi
Prof. Dr. Ahmet KAVAS Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Türkiye
Çağdaş Afrika Tarihi, Yakınçağ Afrika Tarihi
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Dil Çalışmaları, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4991-1329 Türkiye
Kelam
Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6109-4659 Türkiye
Tasavvuf
Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA Rusya Bilimler Akademisi Şarkıyat Enstitüsü Rusya Federasyonu
Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ ISTANBUL 29 MAYIS UNIVERSITY Türkiye
İslam Mezhepleri, Kelam
Prof. Dr. Mehdin ÇİFTÇİ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0003-0919-5740 Türkiye
İslam Tarihi ve Medeniyeti, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti, İslam Tarihi
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Mezhepleri, Tasavvuf
Prof. Dr. Süleyman DERİN marmara üniversitesi, ilahiyat fakültesi Türkiye
Tasavvuf


Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.