Başeditör
Ad: Doç. Dr. Rifat TÜRKEL
E-posta: imad@dpu.edu.tr
Telefon: 0 (274) 265 22 29
Adres: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi) Merkez Kampüs Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA / TÜRKİYE