Yazar Rehberi

1. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret veya telif hakkı devri talep etmemektedir.

2. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda etik kurul onayı alınmalı ve bu onay (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın ilk sayfası ile yöntem kısmında zikredilmelidir. Etik kurul izni gerektiren araştırmalar için derginin Etik İlkeler ve Yayın Politikası'nı inceleyiniz.

3. Dergide Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar yayımlanabilmektedir. Arapça makaleler için Türkçe, Arapça ve İngilizce ÖZ zorunludur.

4. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.

5. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar ön kontrol, intihal taraması, dil kontrolü ve hakem değerlendirmesi aşamalarından geçirilmektedir.

6. Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.

7. Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

8. Hakkında en az iki hakem tarafından “yayımlanabilir” kararı verilen çalışmalar kabul tarihlerine göre sıralanarak yayına alınır.

9. Hakem süreci tamamlanan birden fazla yazarlı çalışmaların sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir. Ayrıca çıkar çatışması beyan formu doldurularak sisteme yüklenmelidir.

10. Yazım Kuralları için tıklayınız.

11. Kör hakemlik uygulamasının sağlıklı şekilde yürümesi için kelime işlemci programında yer alan kullanıcı adı ve baş harfler kısımlarında yazarların isimlerinin yer almaması gerekmektedir. Bunun için word seçeneklerindeki genel ayarlar bölümünden kullanıcı adı ve baş harfler kısmının gözden geçirmeyi unutmayınız.Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.