Kalemname
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 10 Haziran 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-3595 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kalemname


                                         Değerli Okuyucularımız


    Kalemname dergisi olarak 10. sayımızla Türk kültür hayatına katkı sunmak üzere huzurlarınızdayız. Dergimizde, İslami ilimler başta olmak üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında literatüre katkı sağlayacak çalışmaları, evrensel ilkeler ve akademik ölçütler bağlamında değerlendirerek yayınlıyoruz. Dergimize emek veren akademik kadromuzun temel amacı, düşün hayatımızın sorunlarına olanaklar çerçevesinde çözüm sunabilen çalışmaları titiz bir sürecin ardından sizlerle buluşturabilmektedir. Bu anlamda dergimiz, kültür dünyamıza katkı sunmak isteyen bütün akademisyenlere, yasal sınırlar çerçevesinde her zaman ve koşulda açıktır.


    Bu yayında çalışmaları bulunan araştırmacılara, akademisyenlere, süreçte katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve siz değerli okuyucularımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

      11.  sayımızda tekrar görüşmek üzere en derin saygılarımızı sunuyoruz.

                                 

           Çalışmalarınızı yüklemek için lütfen sağ tarafta kalan MAKALE GÖNDER butonunu kullanınız.

     

Kalemname

e-ISSN 2651-3595 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Kırıkkale Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kalemname
Kapak Resmi


                                         Değerli Okuyucularımız


    Kalemname dergisi olarak 10. sayımızla Türk kültür hayatına katkı sunmak üzere huzurlarınızdayız. Dergimizde, İslami ilimler başta olmak üzere sosyal bilimlerin bütün alanlarında literatüre katkı sağlayacak çalışmaları, evrensel ilkeler ve akademik ölçütler bağlamında değerlendirerek yayınlıyoruz. Dergimize emek veren akademik kadromuzun temel amacı, düşün hayatımızın sorunlarına olanaklar çerçevesinde çözüm sunabilen çalışmaları titiz bir sürecin ardından sizlerle buluşturabilmektedir. Bu anlamda dergimiz, kültür dünyamıza katkı sunmak isteyen bütün akademisyenlere, yasal sınırlar çerçevesinde her zaman ve koşulda açıktır.


    Bu yayında çalışmaları bulunan araştırmacılara, akademisyenlere, süreçte katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve siz değerli okuyucularımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

      11.  sayımızda tekrar görüşmek üzere en derin saygılarımızı sunuyoruz.

                                 

           Çalışmalarınızı yüklemek için lütfen sağ tarafta kalan MAKALE GÖNDER butonunu kullanınız.

     

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 10 Haziran 2021
Lisans

 blob?bcid=REzfv8.GyMsATw

KALEMNAME DERGİSİ "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"> Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı</a> ile lisanslanmıştır.