Amaç ve Kapsam

Kalemname Dergisi'nin genel amacı, Türkiye'de akademik düzlemde süreli yayıncılığa katılarak Türk kültür ve düşün hayatına katkı sağlamaktır. Özel amacı ise felsefi ve dinî bilimler alanlarında referans değerinde güvenilir bir kaynak oluşturmaktır.

Kalemname Dergisi'nin kapsamı, literatüre katkı sağlayacak nitelikte dinî araştırmalar başta olmak üzere sosyal bilimler alanında ortaya konulan yayınlar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda çalışmalar, cari yasal sınırlar çerçevesinde, bilimsel ölçütlere ve yayın ilkelerine uygun, orijinal ve alana katkı sunacak şekilde; ülkemizde müesses bulunan bölüm ve birimleriyle İlahiyat, İslami İlimler, Dinî İlimler ve Fen-Edebiyat fakültelerinde bilimsel çalışma üretilen, eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulan sosyal bilimlerin tüm alanlarında yayımlanabilir. Kalemname'nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Konu Kategorileri: 

Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe
Dinî Araştırmalar
Spesifik Alanların Tarihi ve Felsefesi
Temel İslami Bilimler
Uygulamalı Etik

Dil, İletişim ve Kültür
Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Çeviri ve Yorum Çalışmaları
Türk İslam Edebiyatı
Çok Kültürlü ve Kültürlerarası Çalışmalar
Kültür, Temsil ve Kimlik
Kültürel Teori
Göçmen Kültürü Çalışmalar
Küreselleşme ve Kültür
Postkolonyal Çalışmalar
Tarım, Yiyecek ve İçeceğin Kültürel Çalışmaları
Ulus ve Bölgenin Kültürel Çalışmaları
Çevre ve Kültür
Kültürel çalışmalar (Diğer)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Halk Bilimi

Ekonomi
Ekonomi Teorisi

Eğitim
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Dil Eğitimi ve Pedagojisi
Eğitim Programları ve Pedagoji
Eğitim Sistemleri
Eğitim Üzerine Çalışmalar
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yükseköğretim Çalışmaları
Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi

Psikoloji
Bilişsel ve Hesaplamalı Psikoloji
Gelişim Psikolojisi
Sosyal ve Kişilik Psikolojisi
Test, Ölçme ve Psikometri
Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji

Sanat ve Edebiyat
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel Sanatlar
Müzik
Sanat Tarihi, Teori ve Eleştiri
Türk İslam Sanatları

Tarih, Miras ve Arkeoloji
Eskiçağ Tarihi
Genel Türk Tarihi
Kültürel Miras, Arşiv ve Müze Çalışmaları
Ortaçağ Tarihi
Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti
Siyasi Tarih
Tarihsel Çalışmalar
Yakınçağ Tarihi
Yeniçağ Tarihi
Çağdaş Dünya Tarihi
İktisat Tarihi

İnsan Toplumu
Antropoloji
Beşeri Coğrafya
Cinsiyet Çalışmaları
Demografi
Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji
Gelişme Çalışmaları
Politika ve Yönetim
Siyaset Bilimi
Sosyal Hizmetler
Sosyal Politika
Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Sosyoloji
Uluslararası İlişkilerYayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri

Img.aspx?img=Sis-Logo.png      logo.png       logo.png   ici2.png  EBSCO HOST

Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Kampüs, 71450 Yahşihan/Kırıkkale
E-posta: kalemnamedergi@gmail.com | e-ISSN: 2651-3595

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @kalemnamedergi • Instagram: @kalemnamedergi