Dergi Kurulları

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Mevlüt ERTEN

Prof. Dr. Mevlüt ERTEN Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
Tefsir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Güldane GÜNDÜZÖZ Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-3007-6746 Türkiye
Tasavvuf

Editör

Prof. Dr. Ali ÇETİN

Prof. Dr. Ali ÇETİN Kırıkkale University 0000-0002-8621-7221 Türkiye
Mikoloji, Mantık

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Abdullah Enes AYDIN

Arş. Gör. Abdullah Enes AYDIN Kırıkkale Üniversitesi 0000-0003-0978-0333 Türkiye
Felsefe Tarihi

Yayın Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Vahdeddin ŞİMŞEK Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-3973-850X Türkiye
Din Eğitimi
Arş. Gör. Abdullah Enes AYDIN Kırıkkale Üniversitesi 0000-0003-0978-0333 Türkiye
Felsefe Tarihi
Arş. Gör. Ramazan ÇINAR KIRIKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF ISLAMIC EDUCATION 0000-0003-4126-4187 Türkiye
Din Sosyolojisi
Arş. Gör. Şeyma DEMİRTAŞ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Felsefesi
Arş. Gör. Muhammed UÇ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7576-5225 Türkiye
İslam Tarihi

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri)

Prof. Dr. Mevlüt ERTEN Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
İslam Araştırmaları, Tefsir
Prof. Dr. Şahin AHMETOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADI İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI 0000-0002-6154-2984 Türkiye
İslam Araştırmaları, İslam Mezhepleri
Doç. Dr. Güldane GÜNDÜZÖZ Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-3007-6746 Türkiye
İslam Araştırmaları, Tasavvuf
Doç. Dr. Adem YILDIRIM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Araştırmaları, İslam Hukuku
Doç. Dr. Harun ÇAĞLAYAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-0228-5164 Türkiye Web
İslam Araştırmaları, Kelam
Doç. Mesut CEVHER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-6050-0029 Türkiye
İslam Araştırmaları, Arap Dili ve Belagatı
Doç. Dr. Nejla HACIOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0267-045X Türkiye
İslam Araştırmaları, Hadis
Doç. Rabiye ÇETİN Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-4706-0022 Türkiye
Kelam
Doç. Dr. Oguzhan TAN ANKARA UNIVERSITY Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Nurdane GÜLER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-2133-9252 Türkiye
İslam Araştırmaları, Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Elmehdi RİFAİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-6658-9821 Türkiye
İslam Araştırmaları, Arap Dili ve Belagatı
Yrd. Doç. Dr. Hanaa HARAMİ Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
Dr. Arş. Gör. Yunus KOCABIYIK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2005-4033 Türkiye
İslam Hukuku

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri)

1974 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bulancak’ta tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Kırıkkale ve Ankara’da iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde Felsefe Tarihi araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde John Stuart Mill’in Hürriyet Anlayışı adlı çalışmasıyla bitirdi. Doktorasını 2007 yılında aynı enstitüde Liberalizmin Ahlâkî Temelleri adlı çalışma ile tamamladı. 2017-18 yıllarında Edinburgh Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi kürsüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Başdemir’in akademik çalışma sahası, epistemoloji ve ahlak felsefesi olmakla birlikte din özgürlüğü, siyaset felsefesi ve İslam siyaset düşüncesi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda sivil toplum faaliyetleri de yürütmektedir: Türk Felsefe Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Yeni Yüzyıl ve Yeni Söz gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2014-2020 arasında Liberte Yayınları’nın genel editörlüğünü ve 2019 yılında Liberal Düşünce Dergisi’nin editörlüğünü yapmıştır. Halen Episteme Yayınları ve Felsefe Dünyası Dergisi’nin editörlüklerini yürütmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Felsefe Tarihi
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı. 0000-0003-4796-5232 Türkiye
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Ali ÇETİN Kırıkkale University 0000-0002-8621-7221 Türkiye
Mikoloji, Mantık
Doç. Dr. Kamil ŞAHİN Kırıkkale Üniversitesi 0000-0002-8208-3916 Türkiye
Felsefe, Türk İslam Felsefesi
Doç. Dr. Şule GECE KIRIKKALE UNIVERSITY, KIRIKKALE VOCATIONAL SCHOOL Türkiye
Felsefe
Dr. Öğr. Üyesi Hidayet TUKSAL Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-4864-2032 Türkiye

1985 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu, 1998 yılında Hadis Ana Bilim
Dalında doktorasını tamamladı. Doktora tezi “Kadın Karşıtı Söylemin İslam
Geleneğindeki İzdüşümleri” adıyla yayınlandı. 1995-2017 yılları arasında Başkent
Kadın Platformu Derneği üyesi olarak sivil toplum alanında faaliyet yürüttü. Yurt
içinde ve yurt dışında “İslam ve kadın” konulu pek çok panel, sempozyum, televizyon
programına katıldı, gazete ve dergilere bu alanda röportajlar verdi, ayrıca Star, Taraf
ve Serbestiyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2014-20017 yılları arasında Mardin
Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümünde çalışan Tuksal, halen Kırıkkale
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi
olarak çalışmaktadır.

Din Sosyolojisi
Doç. Dr. Fatıma Zeynep BELEN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye Web
Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed GÜNGÖR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Vahdeddin ŞİMŞEK Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-3973-850X Türkiye
Din Eğitimi

Alan Editörleri (İslam Tarihi ve Sanatları)

Prof. Dr. Zekeriya AKMAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ Türkiye
İslam Tarihi
Doç. Dr. Mustafa Necati BARIŞ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 0000-0001-5727-1715 Türkiye
İslam Sanatları, İslam Tarihi

Dil Editörleri (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Güngör (İngilizce)

Dr. Vahdeddin Şimşek (İngilizce)

Arş. Gör. Şeyma Demirtaş (İngilizce)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed GÜNGÖR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Vahdeddin ŞİMŞEK Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-3973-850X Türkiye
Din Eğitimi
Arş. Gör. Şeyma DEMİRTAŞ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Felsefesi

Yazım Editörleri

Arş. Gör. Abdullah Enes AYDIN Kırıkkale Üniversitesi 0000-0003-0978-0333 Türkiye
Felsefe Tarihi
Arş. Gör. Betül KARAÇÖL Kırıkkale üniversitesi 0000-0001-9014-9199 Türkiye
İslam Sanatları
Arş. Gör. Büşra OĞUZ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAMİ İLİMLER PR. 0000-0002-8489-4421 Türkiye
İslam Hukuku
Arş. Gör. Fatıma Zehra ÖĞÜTCÜ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7128-9006 Türkiye
Hadis
Dr. Arş. Gör. İbrahim KARA KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3660-3722 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
İslam Mezhepleri, Kelam
Arş. Gör. Muhammed UÇ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7576-5225 Türkiye
İslam Sanatları, İslam Tarihi
Arş. Gör. Ramazan ÇINAR KIRIKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF ISLAMIC EDUCATION 0000-0003-4126-4187 Türkiye
Din Sosyolojisi
Arş. Gör. Sümeyya SELİMOĞLU Kırıkkale Üniversitesi Türkiye
İslam Sanatları
Arş. Gör. Şeyma DEMİRTAŞ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din Felsefesi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mevlüt ERTEN Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
İslam Araştırmaları, Tefsir
Prof. Dr. Zekeriya AKMAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ Türkiye
İslam Sanatları, İslam Tarihi
Prof. Dr. Şahin AHMETOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADI İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI 0000-0002-6154-2984 Türkiye
İslam Araştırmaları, İslam Mezhepleri

1974 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bulancak’ta tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Kırıkkale ve Ankara’da iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde Felsefe Tarihi araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde John Stuart Mill’in Hürriyet Anlayışı adlı çalışmasıyla bitirdi. Doktorasını 2007 yılında aynı enstitüde Liberalizmin Ahlâkî Temelleri adlı çalışma ile tamamladı. 2017-18 yıllarında Edinburgh Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi kürsüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Başdemir’in akademik çalışma sahası, epistemoloji ve ahlak felsefesi olmakla birlikte din özgürlüğü, siyaset felsefesi ve İslam siyaset düşüncesi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda sivil toplum faaliyetleri de yürütmektedir: Türk Felsefe Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Yeni Yüzyıl ve Yeni Söz gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2014-2020 arasında Liberte Yayınları’nın genel editörlüğünü ve 2019 yılında Liberal Düşünce Dergisi’nin editörlüğünü yapmıştır. Halen Episteme Yayınları ve Felsefe Dünyası Dergisi’nin editörlüklerini yürütmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bilgi Felsefesi, Felsefe Tarihi
Prof. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı. 0000-0003-4796-5232 Türkiye
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4251-6665 Türkiye
Felsefe, Türk İslam Felsefesi
Prof. Dr. Ali ÇETİN Kırıkkale University 0000-0002-8621-7221 Türkiye
Mikoloji, Mantık
Doç. Dr. Adem YILDIRIM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Araştırmaları, İslam Hukuku
Doç. Dr. Kamil ŞAHİN Kırıkkale Üniversitesi 0000-0002-8208-3916 Türkiye
Felsefe, Türk İslam Felsefesi
Doç. Dr. Nejla HACIOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0267-045X Türkiye
Hadis
Doç. Dr. Fatıma Zeynep BELEN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye Web
Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed GÜNGÖR KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Nurdane GÜLER KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-2133-9252 Türkiye
İslam Araştırmaları, Tefsir
Dr. Öğr. Üyesi Hidayet TUKSAL Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-4864-2032 Türkiye

1985 yılında A.Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu, 1998 yılında Hadis Ana Bilim
Dalında doktorasını tamamladı. Doktora tezi “Kadın Karşıtı Söylemin İslam
Geleneğindeki İzdüşümleri” adıyla yayınlandı. 1995-2017 yılları arasında Başkent
Kadın Platformu Derneği üyesi olarak sivil toplum alanında faaliyet yürüttü. Yurt
içinde ve yurt dışında “İslam ve kadın” konulu pek çok panel, sempozyum, televizyon
programına katıldı, gazete ve dergilere bu alanda röportajlar verdi, ayrıca Star, Taraf
ve Serbestiyet gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 2014-20017 yılları arasında Mardin
Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümünde çalışan Tuksal, halen Kırıkkale
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi
olarak çalışmaktadır.

Din Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Vahdeddin ŞİMŞEK Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-3973-850X Türkiye
Din Eğitimi
Dr. Arş. Gör. Yunus KOCABIYIK KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2005-4033 Türkiye
İslam Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri

Img.aspx?img=Sis-Logo.png      logo.png       logo.png   ici2.png  EBSCO HOST

Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Kampüs, 71450 Yahşihan/Kırıkkale
E-posta: kalemnamedergi@gmail.com | e-ISSN: 2651-3595

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @kalemnamedergi • Instagram: @kalemnamedergi