Yazım Kuralları

Makaleye dair gönderi dosyaları (tam metin, makale telif hakkı devir formu, etik beyan formu, benzerlik raporu) tam bir şekilde sisteme yüklenmelidir. İlgili dosyalarda istenilen tüm bilgiler (orcid numarası, ıslak imza, mail, unvan vb.) tamamlanmış şekilde kontrolü sağlanarak gönderilmelidir.

Kalemname’ye gönderilecek makaleler, Microsoft Word programı yazılmış olarak gerekli olan diğer belgeler ile aynı anda gönderilmelidir.

Makale metni (kaynakça, dipnot dâhil), on bin (10.000) kelimeyi geçmemelidir.

Makalelerin Türkçe ve İngilizce başlık ve öz kısımları; Arapça makalelerde Arapça ve Türkçe başlık ve öz kısımları, Almanca makalelerde Almanca ve Türkçe başlık ve öz kısımları tam olmalıdır.

Makalelerin 150-200 kelimelik Türkçe özü ve bu özün İngilizce çevirisi (abstract), yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir. Beş (5) anahtar kelime (keywords), Türkçe ve İngilizce olarak genelden özele sıralanmış şekilde verilmelidir.

Ana metinler; Microsoft Word programında Times News Roman yazı tipi ile, 12 punto, 1,5 cm satır aralığı ve iki yana yaslı olarak düzenlenmiş olmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 3 cm, alt 3 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm ve  olarak düzenlenmelidir. Dipnotlar ise Times News Roman yazı tipi ile 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Gerekli ayrıntılar Makale Yazım Şablonu dosyasında yer almaktadır.

Editör ve yardımcı editörler, yazıların imlası gibi küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmla ve noktalama bağlamında; makalenin/eserin, çalışma alanının zorunlu kıldığı özel durumlar dışında (transkripsiyon vb.), Türk Dil Kurumu’nun sözlüğü ve imla kılavuzu esas alınmalıdır. İmlada, şapkalı ve diğer özel kullanımı haiz kelimelerin yazılışında metin içi tutarlılık sağlanmalıdır.

Çalışmalarınız için yazım kuralları önceden incelenmeli ve Kalemname Dergisi Makale Yazım Şablonu dosyası bu inceleme sırasında kullanılmalıdır.

Kalemname, İSNAD Atıf Sistemi’nin (The Isnad Citation Style) güncel versiyonunu esas almaktadır. Ayrıntılı bilgi https://www.isnadsistemi.org internet adresinde yer almaktadır.

Makale yazım şablonu ve kuralları için bakınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/14727

Türkçe dışında yazılan makalelerin yazım şablonu ve kuralları için bakınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15763

Kitap değerlendirmesi için bakınız: https://dergipark.org.tr/download/article-file/377527

Tahkikli neşir için bakınız: http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/ISAM_Tahkikli_Nesir_Esaslari.pdf

Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri

Img.aspx?img=Sis-Logo.png      logo.png       logo.png   ici2.png  EBSCO HOST

Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Kampüs, 71450 Yahşihan/Kırıkkale
E-posta: kalemnamedergi@gmail.com | e-ISSN: 2651-3595

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @kalemnamedergi • Instagram: @kalemnamedergi