Marife Dini Araştırmalar Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 16 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2630-5550 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Yediveren Kitap | https://www.marife.org


 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, 600-700 kelimelik İngilizce ve Türkçe özet, İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler (en az 5 kavram) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • 2021 yılından itibaren, daha önceki yıllarda talep ettiğimiz "Etik Beyan ve Yayın Hakkı Devir Formu"nun yanısıra, "Makale yazım word şablonu"nun kullanılması, "Başlık sayfası"nın eklenmesi ve "Benzerlik raporu"nun yazar tarafından makale gönderimi esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Makale şablonunun nasıl kullanılacağı hakkında video için tıklayınız
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda, DOAJ'da ve Sosyal Bilimler Alan İndeksi INDEX COPERNICUS'ta taranmaktadır.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2630-5550 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Yediveren Kitap | https://www.marife.org
Kapak Resmi


 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, 600-700 kelimelik İngilizce ve Türkçe özet, İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler (en az 5 kavram) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • 2021 yılından itibaren, daha önceki yıllarda talep ettiğimiz "Etik Beyan ve Yayın Hakkı Devir Formu"nun yanısıra, "Makale yazım word şablonu"nun kullanılması, "Başlık sayfası"nın eklenmesi ve "Benzerlik raporu"nun yazar tarafından makale gönderimi esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Makale şablonunun nasıl kullanılacağı hakkında video için tıklayınız
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda, DOAJ'da ve Sosyal Bilimler Alan İndeksi INDEX COPERNICUS'ta taranmaktadır.
Cilt 20 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Religion as one of the Leading Actors of Medieval Europe (A Critique of Rodney Stark)
  Sayfalar 351 - 368
  Volkan ERTİT
 2. Ruh İnancı Üzerine Teolojik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 369 - 388
  Harun ÇAĞLAYAN
 3. Dindarlığın Bir Tezahürü Olarak Şüpheli Şeyleri Terk ve Azimetle Amel Etme
  Sayfalar 389 - 414
  Mustafa Harun KIYLIK
 4. Horasan’dan Anadolu’ya: Molla Musannifek ve Tasavvufu Müdevven Bir İlim ‎Olarak İnşâsı
  Sayfalar 415 - 438
  Ali ÇOBAN
 5. Kur’an’da ‘İns’ ve ‘Cin’ Kelimelerinin Birbirlerine Atfında Öncelik-Sonralık Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 439 - 461
  Muhammed ERSÖZ
 6. Yahya Kemal’de Dinî Sosyalleşme Evren ve Unsurları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 463 - 484
  Mustafa ÖZDEMİR
 7. Kalbe Dair Bir Risâle: İsmâil Hakkı Bursevî’nin Eyyühe’l-Bülbül’ü
  Sayfalar 485 - 510
  Betül İZMİRLİ
 8. Fıkıh Usulünde Beyan Teorisinin Delâlet Yolları Üzerinde Tatbiki “Has Lafız Özelinde”
  Sayfalar 511 - 546
  Mehmet CENGİZ
 9. Sudanlı Yazar Et-Tayyib Sâlih’in Hafnetu Temr Adlı Kısa Öyküsünün Teknik ve Tematik İncelemesi
  Sayfalar 547 - 568
  Selçuk PEKPARLATIR
 10. Tillo Medreselerinde Fıkıh Eğitimi-Memdûhiyye Medresesi Örneği
  Sayfalar 569 - 592
  İbrahim SİZGEN, Nasi ASLAN
 11. Maskeyle Varolmak ve Bir Biyopolitika Pratiği Olarak Tıbbın Maskesi
  Sayfalar 593 - 613
  İrfan KAYA
 12. Nitelikli Hâfızlık Eğitiminde Ezberin Mana İle Bütünleştirilmesinin Önemi
  Sayfalar 615 - 635
  Mustafa TUNÇER
 13. Abbâsîler'de Muktedir Halifeler Dönemindeki Halifelerin Kişilikleri
  Sayfalar 637 - 658
  Kübra YAVUZ, Ali DADAN
 14. Debûsî’nin İmam Şâfiî’nin Sahâbe Kavlini Terk Edip Kıyasla Amel Ettiğini İddia Ettiği Meseleler
  Sayfalar 659 - 695
  Cemil LİV
 15. Duyum ve Algı Bağlamında Büyü ve Gerçek
  Sayfalar 697 - 724
  Cafer GENÇ
 16. Kelâmda Sünnet’in Kaynaklık Değeri -Cüveynî ve Gazzâlî’nin Haber Anlayışları Bağlamında-
  Sayfalar 725 - 742
  Ahmet GENÇDOĞAN
 17. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri ile Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 743 - 758
  Mustafa Fatih AY
 18. Alfabenin İcadı ve Harflerin Kökeni
  Sayfalar 759 - 781
  Ferruh KAHRAMAN
 19. Kur’ân’ın Bütünlüğü Bağlamında İnsanın Yeryüzündeki Halifeliği Meselesi
  Sayfalar 783 - 821
  İsmail KURT
 20. Fukahâ Metodunda İstihsân Kavramının Gelişiminde Cessâs’ın Rolü
  Sayfalar 823 - 848
  Mehmet Aziz YAŞAR
 21. İttihat ve Terakki Kıskacında Bir Şeyhulislâm: Musa Kazım Efendi (Siyasi Hayatı ve Etkili Olduğu Yasal Düzenlemeler)
  Sayfalar 849 - 872
  İsa ATCI
 22. Sıfat Ayetleri ve Meallere Aktarımlarına Bakış
  Sayfalar 873 - 911
  Yusuf YURT
 23. Derbentli Bir Âlim ve Eseri: Hasan Tahsin Emiroğlu ve Esbâb-ı Nüzûl’ü
  Sayfalar 913 - 932
  Ahmet KAVAKLIYAZI
 24. Kabul İle Red Arasında Nüzul’ün Tekrarı Meselesi- II
  Sayfalar 933 - 960
  Abdürrezzak HÜSEYİN AHMED
 25. Gene W. Heck, Charlemagne, Muhammad, and the Arab Roots of Capitalism
  Sayfalar 961 - 965
  Öznur ÖZDEMİR
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Marife Bilimsel Birikim 1303-0671 51 2001-2021
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 16 Nisan 2021
Dizinler