Marife Dini Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2630-5550 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Abdülkadir OKUMUŞLAR | https://www.marife.org


 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
 • Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir
 • Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların bilimsel makale ve araştırma notlarını içerir.
 • Gönderilen tüm makaleler hakem, editörler ve yayın kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), geniş özet (en az 750 kelime) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda taranmaktadır.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2630-5550 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Abdülkadir OKUMUŞLAR | https://www.marife.org
Kapak Resmi


 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
 • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.
 • Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir
 • Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların bilimsel makale ve araştırma notlarını içerir.
 • Gönderilen tüm makaleler hakem, editörler ve yayın kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, öz (en az 150 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram), geniş özet (en az 750 kelime) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
 • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI'nda taranmaktadır.
Cilt 20, Sayı 1 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
 1. İşârî (Tasavvufî) Tefsirlerde Besmele Yorumu
  Sayfalar 9 - 37
  Ahmet ÖZDEMİR
 2. Safedî’nin Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri Yöntemine Yaklaşımı
  Sayfalar 39 - 63
  Enes BÜYÜK
 3. İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinin Gözüyle Kur’an Mealleri (Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği)
  Sayfalar 65 - 94
  Ercan ŞEN
 4. Kur’an Yorumunda Bağlamsal Anlamın Gramatik Çözümleme Üzerindeki Etkisi -Ebû Hayyân el-Endelüsî’nin Takdim-İhtisas İlişkisi Konusunda Zemahşerî’ye Yönelik Eleştirisi Bağlamında-
  Sayfalar 95 - 117
  Bünyamin AYDIN
 5. İslâm Yargılama Hukukunda İhtiyatî Tedbir: Mâlikî Hukukunda Ukle/Tevkîf
  Sayfalar 119 - 144
  Uğur Bekir DİLEK
 6. 17. Yüzyıl Eşʿarîliği’ne Dair Bir Kaynak: Cevheretü’t-tevḥîd
  Sayfalar 145 - 165
  Mehmet SEVER
 7. Bir Kimlik Soruşturması: Mutezile Hümanist miydi?
  Sayfalar 167 - 194
  Mustafa KÖSE
 8. Sahâbî Vahşî b. Harb’in Hayatı
  Sayfalar 195 - 211
  Mithat ESER
 9. Dindarlık ve Toplumsal Değerler: İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üzerine Görgül Bir Çalışma (Ankara Örneği)
  Sayfalar 213 - 240
  Kemal COŞKUN
 10. Post-Kolonyal Teori Açısından Batı Düşüncesinde Dikotomileşme: Klasik Modernleşme Kuramında Seküler-Dinî Ayrımı
  Sayfalar 241 - 261
  İ̇rfan KAYA
 11. Orta Çağ İslâm Cildlerinde ‘Sikatî Billah’ Mührü
  Sayfalar 263 - 278
  Fatma Şeyma BOYDAK
 12. Kutsal Kitapların Makamsal Okuyuşlarında Bulunan Uzayan Hecelerin Melodik Yapı Karşılaştırması
  Sayfalar 279 - 291
  Muhammed Recai ÇİFTÇİ
 13. Faiz ve Riba
  Sayfalar 307 - 335
  Fazlur RAHMAN
 14. Muhammed Ersöz, Kur’an’da Edilgen Üslup ve Anlam-Yorum İncelikleri
  Sayfalar 337 - 339
  Esat SABIRLI
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Marife Bilimsel Birikim 1303-0671 2001-2011
Dizinler