e-ISSN: 2630-5550
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Yediveren Kitap
Kapak Resmi
       

  • Marife Dini Araştırmalar Dergisi, dini araştırmalar alanında hakemli bir dergidir.
  • Haziran ve Aralık  aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır. Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 15 Ocak-15 Nisan; Aralık sayısı için ise 15 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
  • Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.
  • Dergide yer alan bütün makaleler, İngilizce başlık, 500-600 kelimelik İngilizce ve Türkçe özet, İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler (en az 5 kavram) ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olarak hazırlanan kaynakça içerir.
  • Marife Dini Araştırmalar Dergisi'ne gönderilecek yazılar, atıf/referans yönetim programı (Zotero, EndNote, Mendeley, Citavi) kullanılarak hazırlanmalıdır. Program kullanılmadan atıfları ve kaynakçası oluşturulmuş yazılar bilimsel değerlendirmeye alınmayacaktır.
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Ocak 2022 Bitiş: 15 Nisan 2022

2022 - Cilt: 22 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

12. Tatbîk Sünneti Nesh mi Edildi?

Bilgilendirme