e-ISSN: 2667-7717
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Muş Alparslan Üniversitesi
Kapak Resmi

Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Directory of Open Access Journals: DOAJ tarafından taranan ve yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dinî ilimlerle ilgili olmak kaydıyla bütün sosyal bilim alanlarından Türkçe ve İngilizce dillerinde makale, çeviri, sempozyum değerlendirmesi, kitap kritiği türünde bilimsel çalışmalar çift taraflı kör hakem denetiminden geçtikten sonra yayımlanmaktadır. Dergimize gönderilen makalelerin İSNAD dipnotlu atıf sistemine (2. Edisyon) ve dergimizin Makale Şablonuna ve Yazım Kurallarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Derginin yazım kurallarına ve makale şablonuna uymayan makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik ortamda yayınlanan dergimizin makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 OCAK-30 NİSAN; Aralık sayısı için 1 TEMMUZ-31 EKİM tarihleri arasıdır. Derginin ilgili sayısı için makale sayısının yeterli düzeye ulaşması durumunda ilgili tarihlerden önce makale kabul süreci kapatılabilir. 
Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 30 Nisan 2024

Dergi İletişim: dinbil@alparslan.edu.tr

Din ve Bilim-Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.