Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-7717 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/dinbil


Din ve Bilim-Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanan uluslararası bir akademik dergidir.


Din ve Bilim-Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, başta ilahiyat alanı olmak üzere dinî araştırmalarla ilgili bütün sosyal bilim alanlarından makale, çeviri, sempozyum değerlendirmesi, kitap kritiği gibi çalışmaları kabul eden hakemli bir dergidir.

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Haziran sayısı için, 1 Ocak - 15 Mayıs; Aralık sayısı için 1 Temmuz - 15 Kasım tarihleri arasında makale kabul edilmektedir.


Din ve Bilim - Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-7717 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Muş Alparslan Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/dinbil
Kapak Resmi


Din ve Bilim-Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanan uluslararası bir akademik dergidir.


Din ve Bilim-Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, başta ilahiyat alanı olmak üzere dinî araştırmalarla ilgili bütün sosyal bilim alanlarından makale, çeviri, sempozyum değerlendirmesi, kitap kritiği gibi çalışmaları kabul eden hakemli bir dergidir.

Dergide; Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde; alanında özgün araştırma makaleleri ve kitap kritiği yayımlanmaktadır.

Haziran sayısı için, 1 Ocak - 15 Mayıs; Aralık sayısı için 1 Temmuz - 15 Kasım tarihleri arasında makale kabul edilmektedir.