ISSN: 1300-8498
e-ISSN: 2822-2261
Başlangıç: 1956
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı
Kapak Resmi
       

"Postmodern Dönemde Din Egitimi" konulu sayımız aralık ayında yayınlanacaktır.

Son makale kabul tarihi 1 Eylül 2022'dir.


Diyanet İlmî Dergi

Diyanet ilmî Dergi, 1956 yılından beri yayın hayatında olup yılda dört sayı, Mart-Haziran-Eylül-Aralık, olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.
Diyanet İlmî Dergi, Başkanlığımızın dini konularda toplumu aydınlatma ve doğru dini bilgiyi yaygınlaştırma prensibi doğrultusunda dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makaleler yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Yayın Kurulu ve editör tarafından yayın ilkeleri ve özel bir program aracılığı ile intihal yönünden ön-incelemesi olumlu olan makaleler hakem sürecine alınır. Makalelere çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır.
Dergi dijital ortamda yayımlandığı için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
Dergi uluslararası EBSCO, ulusal TR DİZİN, İSAM ve SOBİAD veri indeksleri tarafından taranmaktadır.
Dergiye App Store ve Google Play mobil uygulamalarından ulaşılmaktadır.

2022 - Cilt: 58 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. KUR’ÂN’IN KERÎM SIFATI
1956'dan bu yana yayın hayatına devam eden dergimiz üç ayda bir yayımlanmaktadır.