ISSN: 1300-8498
e-ISSN: 2822-2261
Başlangıç: 1956
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Diyanet İşleri Başkanlığı
Kapak Resmi
       


2023 yılı aralık özel sayımızın konusu "İslam ve Sanat" olarak belirlenmiştir.

Diyanet İlmî Dergi

Diyanet ilmî Dergi, 1956 yılından beri yayın hayatında olup, yılda dört sayı, Mart-Haziran-Eylül-Aralık, olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.
Diyanet İlmî Dergi, Başkanlığımızın dini konularda toplumu aydınlatma ve doğru dini bilgiyi yaygınlaştırma prensibi doğrultusunda dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makaleler yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal raporlarının PDF formatında DergiPark sistemiyle dergimize iletilmesi gerekmektedir. iThenticate ve Turnitin ile yapılan benzerlik taramalarında benzerlik oranı %15’tir.
Diyanet İlmî Dergi’ye gönderilen makaleler, Editör Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Ön incelemede neticesinde “yayımlanabilir” kararı verilen makalelere çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır.
Dergi dijital ortamda yayımlandığı için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
Dergi uluslararası EBSCO, ulusal TR DİZİN, İSAM ve SOBİAD veri indeksleri tarafından taranmaktadır.
Dergiye App Store ve Google Play mobil uygulamalarından ulaşılmaktadır.

2023 - Cilt: 59 Sayı: 1

1956'dan bu yana yayın hayatına devam eden dergimiz üç ayda bir yayımlanmaktadır.