e-ISSN: 2458-9934
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bozok Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER), ROAD, ULAKBİM TR DİZİN, ASOSINDEX ve SOBİAD tarafından taranan, EBSCO ile İSAM veri tabanında ve TÜBİTAK DERGİPARK grubunda yer alan, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) elektronik olarak yayımlanan süreli, hakemli ve akademik bir dergidir. Yayın dili Türkçedir; desteklediği diller İngilizce ve Arapçadır. Dergimiz, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Temel İslam Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, araştırma makalelerini, bildirileri, bilimsel raporları, gözlemleri ve kitap tanıtımlarını etik kurallar çerçevesinde yayımlar. Yayımlanan yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları BOZİFDER'e ait olup, izinsiz olarak kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Dergimizde İSNAD Atıf Sistemi yazım kuralları geçerlidir ve yayımlanan tüm makaleler iThenticate intihal programı ile taranmaktadır. 

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 3 Ocak 2022 Bitiş: 15 Nisan 2022

2021 - Cilt: 20 Sayı: 20

Araştırma Makalesi

3. İslam Hukukunda Ailenin Devamlılığı

Araştırma Makalesi

5. Câhiliye Şirinde Ahiret İnancı

Hakkımızda

download

   Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (BOZİFDER) Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC ND) ile lisanslanmıştır.