e-ISSN: 2645-9132
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: ULUM İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi
Kapak Resmi
       
ULUM Dini Tetkikler Dergisi, "Dinî Araştırmalar / İslam Araştırmaları" alanında altı ayda bir Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde üretilen makalelerin yayımlandığı akademik bir dergidir.

Derginin amacı, "İslam Araştırmaları" alanında araştırma yapan Türkiye içinden ve dışından araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sisteminin hassasiyetle işletildiği hakem sürecine tabi tutulur. Ayrıca, tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek amacıyla intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının %15’i geçmemesi ön şart olarak aranır.

Dergi, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri itibariyle yılda iki kez yayınlanır. 

Dergi, Index Islamicus, The Philsopher's Index, Directory of Open Access Journals ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

Cilt/SayıE-Yayın Tarihi
Temmuz
31 Temmuz
Aralık
31 Aralık