e-ISSN: 2645-9132
Başlangıç: 2018
Yayımcı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Kapak Resmi
 
DERGİMİZİN MAKALE KABULÜ 10 HAZİRAN 2024 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR...
ULUM Dinî Tetkikler Dergisi, Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din alanlarıyla (İslâm, din, etik, tarih, hukuk, dil bilim, felsefe, psikoloji, sosyoloji, eğitim) alakalı konuları kapsamaktadır.
ULUM Dinî Tetkikler Dergisi, İslâmî ilimlerde alana katkı sağlayacak çalışmaları Türkçe, İngilizce, Arapça dillerinde yayımlayarak bu alandaki bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde artmasını ve paylaşımını amaçlamaktadır.
ULUM Dinî Tetkikler Dergisi’nin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır.
ULUM Dinî Tetkikler Dergisi, 31 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan ve açık erişimli bir dergidir.
ULUM Dinî Tetkikler Dergisi, 2018 yılında yayın hayatına başlamış, 2020’de ULUM İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne devredilmiş, 2022’de ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Yayınları adı altında yayımlanmaya devam etmektedir.
ULUM Dinî Tetkikler Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sisteminin hassasiyetle işletildiği hakem sürecine tabi tutulmaktadır. Ayrıca tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek amacıyla intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının %20’si geçmemesi ön şart olarak aranmaktadır.
ULUM Dinî Tetkikler Dergisi, Index Islamicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve EBSCO-Central&Eastern European Academic Source (CEEAS) tarafından taranmakta olup "uluslararası alan indeksli" bir dergidir.


Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 15 Ağustos 2024