ULUM
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2645-9132 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı ULUM İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi |


ULUM Dini Tetkikler Dergisi, "Dinî Araştırmalar / İslam Araştırmaları" alanında altı ayda bir İngilizce dilinde yayımlanan akademik bir dergidir.

Derginin amacı, "İslam Araştırmaları" alanında araştırma yapan Türkiye içinden ve dışından araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sisteminin hassasiyetle işletildiği hakem sürecine tabi tutulur. Ayrıca, tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek amacıyla intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının %15’i geçmemesi ön şart olarak aranır.

Dergi, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri itibariyle yılda iki kez yayınlanır. 

Dergi, Index Islamicus, The Philsopher's Index, Directory of Open Access Journals ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

Cilt/SayıE-Yayın Tarihi
Temmuz
31 Eylül
Aralık
31 Aralık

ULUM

e-ISSN 2645-9132 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı ULUM İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi |
Kapak Resmi


ULUM Dini Tetkikler Dergisi, "Dinî Araştırmalar / İslam Araştırmaları" alanında altı ayda bir İngilizce dilinde yayımlanan akademik bir dergidir.

Derginin amacı, "İslam Araştırmaları" alanında araştırma yapan Türkiye içinden ve dışından araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sisteminin hassasiyetle işletildiği hakem sürecine tabi tutulur. Ayrıca, tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek amacıyla intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının %15’i geçmemesi ön şart olarak aranır.

Dergi, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri itibariyle yılda iki kez yayınlanır. 

Dergi, Index Islamicus, The Philsopher's Index, Directory of Open Access Journals ve EBSCO tarafından taranmaktadır.

Cilt/SayıE-Yayın Tarihi
Temmuz
31 Eylül
Aralık
31 Aralık

Cilt 3 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Māturīdite Scholar Abū Isḥāq al-Ṣaffār’s Understanding of Kalām Based on al-asmāʾ al-ḥusnā
  Sayfalar 159 - 199
  Hümeyra SEVGÜLÜ HACİİBRAHİMOĞLU, Abdullah DEMİR
 2. Dynamics of the Approach to ‘The Other’ in Ottoman State and Its Reflections in the Field of Education
  Sayfalar 201 - 221
  Zeki Salih ZENGİN
 3. The Science of Metaphysics and Different Naming Conventions Ranging From Prote Philosophia to al-‘ilm al-ilāhī: An Analysis Centered on Abū al-Barakāt al-Baghdādī
  Sayfalar 223 - 240
  Ömer Ali YILDIRIM
 4. A Critical Approach to Causality and Rational Knowledge in Ibn Khaldūn
  Sayfalar 241 - 261
  Emrah KAYA
 5. The Correction of a False Conceptualization: The Authenticity of the Kalām Imputation
  Sayfalar 263 - 278
  Hamdullah ARVAS
 6. Hegel's Dialectics and Fanon's Struggle for Recognition: The White Mask of Black Skin or Internalized Orientalism
  Sayfalar 279 - 296
  İrfan KAYA
 7. A Comparison of Kātib Çelebī and Edward Bernard's Education, Works and Mental Backgrounds
  Sayfalar 297 - 316
  Murat ÇELİK
 8. Contributions of Jarida Al-Ilmiah to Non-Formal Religious Education
  Sayfalar 317 - 340
  Amine Nuriye ÇITIRIK, Zeki Salih ZENGİN
 9. Mâtürîdî Âlimi Ebû İshâk es-Saffâr’ın Esmâ-i Hüsnâya Dayanan Kelâm Anlayışı
  Sayfalar 341 - 374
  Hümeyra SEVGÜLÜ HACİİBRAHİMOĞLU, Abdullah DEMİR
 10. Osmanlı’da ‘Öteki’ne Bakışın Dinamikleri ve Eğitim Alanındaki Yansımaları
  Sayfalar 375 - 392
  Zeki Salih ZENGİN
 11. Metafizik İlmi ve Bu İlmin Farklı Şekillerde İsimlendirilmesi; Prote Philosophia’dan el-İlmü’l-İlâhîyyât’a: Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî Merkezli Bir İnceleme
  Sayfalar 393 - 410
  Ömer Ali YILDIRIM
 12. İbn Haldûn’un Nedensellik ve Rasyonel Bilgi Düşüncesine Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 411 - 431
  Emrah KAYA
 13. Hegel’in Diyalektiği ve Fanon’un Tanınma Mücadelesi: Siyah Derilinin Beyaz Maskesi ya da İçselleştirilmiş Oryantalizm
  Sayfalar 433 - 449
  İrfan KAYA
 14. Ceride-i İlmiye Dergisi’nin Yaygın Din Eğitimine Katkısı
  Sayfalar 451 - 474
  Amine Nuriye ÇITIRIK, Zeki Salih ZENGİN
 15. The Relationship Between Tafsir and Classical Arabic Dictionaries in the First Four Centuries after Hijrah
  Sayfalar 475 - 480
  Ayşe UZUN
 16. The Interaction Between Islamic Legal Methodologies and Social Context in the Light of the Contemporary Practice of Iftā’ A Case Study of two Institutions
  Sayfalar 481 - 486
  Emine Enise YAKAR
 17. Ferhat Gökçe. İsnâdlarda Saklı Eserler Humeyd b. Zancûya'nın (ö. 251/868) Kitâbu’t-Tergîb’inin Yeniden İnşâsı (Ankara: İlahiyat, 2019)
  Sayfalar 487 - 495
  Mustafa Yasin AKBAŞ