ULUM
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2645-9132 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İslami İlimler Eğitim ve Dayanışma Derneği |


ULUM Dini Tetkikler Dergisi, "Dinî Araştırmalar / İslam Araştırmaları" alanında altı ayda bir İngilizce dilinde yayımlanan akademik bir dergidir.

Derginin amacı, "İslam Araştırmaları" alanında araştırma yapan Türkiye içinden ve dışından araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Dergiye sadece doktora derecesine sahip araştırmacılar çalışma gönderebilir. Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sisteminin hassasiyetle işletildiği hakem sürecine tabi tutulur. Ayrıca, tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek amacıyla intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının %15’i geçmemesi ön şart olarak aranır.

Dergi, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri itibariyle yılda iki kez yayınlanır. 

Dergi, Index Islamicus ve Directory of Open Access Journals tarafından taranmaktadır.

Cilt/SayıE-Yayın Tarihi
ULUM 3/1 
31 Eylül 2020
ULUM 3/2
31 Aralık 2020

ULUM

e-ISSN 2645-9132 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İslami İlimler Eğitim ve Dayanışma Derneği |
Kapak Resmi


ULUM Dini Tetkikler Dergisi, "Dinî Araştırmalar / İslam Araştırmaları" alanında altı ayda bir İngilizce dilinde yayımlanan akademik bir dergidir.

Derginin amacı, "İslam Araştırmaları" alanında araştırma yapan Türkiye içinden ve dışından araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Dergiye sadece doktora derecesine sahip araştırmacılar çalışma gönderebilir. Dergiye gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sisteminin hassasiyetle işletildiği hakem sürecine tabi tutulur. Ayrıca, tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek amacıyla intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının %15’i geçmemesi ön şart olarak aranır.

Dergi, 31 Temmuz ve 31 Aralık tarihleri itibariyle yılda iki kez yayınlanır. 

Dergi, Index Islamicus ve Directory of Open Access Journals tarafından taranmaktadır.

Cilt/SayıE-Yayın Tarihi
ULUM 3/1 
31 Eylül 2020
ULUM 3/2
31 Aralık 2020