ULUM
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2645-9132 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Abdullah DEMİR | www.dergipark.org.tr/tr/pub/ulum


"Dinî Araştırmalara Adanmış Türkiye Merkezli İngilizce Bir Dergi"

ULUM Dini Tetkikler Dergisi, Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (31 Temmuz – 31 Aralık) İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

ULUM, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir.

ULUM, dergiye gönderilen çalışmalarda İsnad Atıf Sistemi'nin (The Isnad Citation Style) kullanılmasını gerekli görür.

ULUM, telif makaleleri yayınladığı gibi çeviri türünde çalışmalar da yayınlayabilmektedir. Yayınlandığı zaman orjinal kaynağın tam ve açık bir şekilde belirtilmesi şartıyla bir makalenin başka bir dilde çeviri türünde yayınlanması yayın etiği açısından herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. (Bk: Committee On Publication Ethics Guidelines On Good Publication Practice)

ULUM

e-ISSN 2645-9132 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Abdullah DEMİR | www.dergipark.org.tr/tr/pub/ulum
Kapak Resmi


"Dinî Araştırmalara Adanmış Türkiye Merkezli İngilizce Bir Dergi"

ULUM Dini Tetkikler Dergisi, Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez (31 Temmuz – 31 Aralık) İngilizce olarak yayınlanan hakemli bir dergidir.

ULUM, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlar.

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir.

ULUM, dergiye gönderilen çalışmalarda İsnad Atıf Sistemi'nin (The Isnad Citation Style) kullanılmasını gerekli görür.

ULUM, telif makaleleri yayınladığı gibi çeviri türünde çalışmalar da yayınlayabilmektedir. Yayınlandığı zaman orjinal kaynağın tam ve açık bir şekilde belirtilmesi şartıyla bir makalenin başka bir dilde çeviri türünde yayınlanması yayın etiği açısından herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. (Bk: Committee On Publication Ethics Guidelines On Good Publication Practice)