Amaç ve Kapsam

Amaç
ULUM Dini Tetkikler Dergisi'nin amacı, "Dinî Araştırmalar/İslam Araştırmaları" alanında araştırma yapan Türkiye içinden ve dışından araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşabilecekleri ve yayabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır.

Kapsam
ULUM Dini Tetkikler Dergisi, Dinî Araştırmalar adı altında Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında ve alt dallarında hazırlanan çok yönlü özgün çalışmaları kapsar. 

Konu Kategorisi
Sosyal Bilimler: Sosyoloji, Alan Araştırmaları/Tasavvuf.
Beşeri Bilimler: Felsefe, Din & Teoloji, Tarih.
Bilim Alanı: Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları.

Anahtar Kelimeler
Tefsir, Kıraat, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepler Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, Mantık, İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı, Dini Musiki.

Yayın Periyodu
ULUM Dini Tetkikler Dergisi, 31 Temmuz ve 31 Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanır.

Hedef Kitlesi
ULUM Dini Tetkikler Dergisi’nin hedef kitlesi, İslami ilimler alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alana ilgi duyan öğrenciler, okurlar ve kurumlardır.

Telif Hakkı
ULUM Dini Tetkikler Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, ULUM Dini Tetkikler Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Ücret Politikası
ULUM Dini Tetkikler Dergisinin tüm giderleri yayıncı tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.