İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Yönetim Yeri ve Adresi / Executive Office
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY, FACULTY OF ISLAMIC EDUCATION
ulumdergisi@gmail.com
03469061599

AYBÜ İslami İlimler Eğitim ve Dayanışma Derneği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi

İslami İlimler Fakültesi, C Blok Kat 3

06760  Ankara, TURKEY 


ulumdergisi@gmail.com


GOOGLE MAPS


Editör

Dr. Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
ibrahimseyh60@gmail.com
03129061605

Ankara Yıldırım Beyazıt University

Faculty of Islamic Sciences

Esenboga  C- 319 

06760  Ankara TURKEY

ulumdergisi@gmail.com  

www.dergipark.org.tr/ulum