Dergi Kurulları

ULUM Derneği Adına Sahibi

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tefsir, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Cafer ACAR YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör

Dr. Arş. Gör. Halil İbrahim DOĞAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-9644-5498 Türkiye
İlahiyat, Hadis

Alan Editörü (Arap Dili ve Belagati)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mücahit ASUTAY Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. 0000-0003-3200-4666 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı

Alan Editörü (Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi)

Dr. Fatih KANCA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-3486-9364 Türkiye
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Tefsir
Arş. Gör. Sümeyye AYSU Yıldırım Beyazıt 0000-0003-4786-0203 Türkiye
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat

Alan Editörü (Tefsir)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe UZUN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5359-6827 Türkiye
Tefsir

Alan Editörü (Tasavvuf)

Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-0217-8163 Türkiye
Tasavvuf, İlahiyat

Alan Editörü (Kelam)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif CEYHAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8709-3833 Türkiye
İlahiyat, Kelam

Alan Editörü (Hadis)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulalim DEMİR Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye
İlahiyat, Hadis

Alan Editörü (İslâm Hukuku)

Arş. Gör. Hasan SELEK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-2843-6714 Türkiye
İslam Hukuku

Alan Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Mesut DÜZCE VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0001-8599-390X Türkiye
Sosyoloji

Alan Editörü (İslam Felsefesi)

Arş. Gör. Bilge SEVER KIYAK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5593-7675 Türkiye
Felsefe, İslam Felsefesi

Alan Editörü (Dinler Tarihi)

Arş. Gör. Hayriye Özlem SÜRER YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1945-3937 Türkiye
Dinler Tarihi

Alan Editörü (Din Eğitimi)

Arş. Gör. Mehmet Enis SERİNSU ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2510-7886 Türkiye
Felsefe ve Din Bilimleri, Din Eğitimi

Alan Editörü (Din Psikolojisi)

Hümeyra Ahsen DOĞAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY 0000-0003-3813-8470 Türkiye
Din Psikolojisi, Felsefe ve Din Bilimleri

Alan Editörü (İslam Tarihi)

Arş. Gör. Muhsin DÜĞEROĞLU ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3975-6230 Türkiye
İslam Tarihi

Alan Editörü (Türk İslâm Edebiyatı)

Arş. Gör. Hüseyin ŞIRA ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7690-2217 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı

Dil Editörü (İngilizce)

Dr. Arş. Gör. Vahdeddin ŞİMŞEK Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-3973-850X Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim, Din Eğitimi

Dil Editörü (Arapça)

Arş. Gör. Mehmet CANDAN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0154-8655 Türkiye
Arap Dili ve Belâgati

Dil Editörü (Rusça)

Dr. Öğr. Üyesi Alim Emin YUSUFOĞLU Giresun Üniversitesi Türkiye
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Rus Dili ve Edebiyatı

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Musa EŞİT ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7100-2084 Türkiye
Hadis

Basın ve İndeks Editörü

Arş. Gör. Aygün YILMAZ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3347-0776 Türkiye
İslam Tarihi ve Sanatları

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Ali Osman KURT ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1459-7832 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Muhammet TARAKÇI Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9547-7535 Türkiye Web
Dinler Tarihi
Doç. Dr. Harun ŞAHİN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Tefsir
Doç. Dr. Mehmet KALAYCI Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye Türkiye Web
İlahiyat, Osmanlı Düşünce Tarihi, İslam Mezhepleri, Kelam, Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-2354-8899 Türkiye
İlahiyat, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Tarihi
Doç. Dr. Zikri YAVUZ Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Din Felsefesi
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0000-0002-0775-023X Türkiye Web
AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
İlahiyat, Felsefe ve Din Bilimleri, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Eğitim Sosyolojisi
Prof. Ali AVCU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI Türkiye
İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Bülent AKOT ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İlahiyat
Prof. Dr. Ali KARATAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İlahiyat, Tefsir
Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Felsefe
Dr. Abdullah DEMİR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI 0000-0001-7825-6573 Türkiye Web

Aslen Yozgatlı olan Abdullah DEMİR, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakülte-si’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The Univer-sity of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıl-dırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Kelâm Anabilim Dalı öğre-tim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. DEMİR; Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (İstanbul: İSAM Yayınları, 2018) ve İSNAD Atıf Sistemi (Sivas: Cumhuri-yet Üniversitesi Yayınları, 2019) adlı kitapların yazarıdır. DEMİR, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi (2016-2019) ile ULUM Journal of Religious Inquiries (2018-2020) dergilerinin editörlüğünü yürütmüştür ve hâlen 2019’da başladığı Eskiyeni dergi-si editörlüğünü sürdürmektedir. Hanefî-Mâtürîdî din anlayışı konusunda akade-mik yayınları bulunmakta ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. 

İslam Mezhepleri, Kelam, İlahiyat
Doç. Dr. Emrah KAYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-8889-5587 Türkiye Web
İlahiyat, İslam Felsefesi
Doç. Dr. Özcan AKDAĞ Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Web
Din Felsefesi Erciyes İlahiyat
Felsefe
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Öğr Üyesi
İlahiyat, İslam Mezhepleri, Kelam, Osmanlı Düşünce Tarihi
Doç. Dr. Orkhan MUSAKHANOV AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Azerbaycan
İlahiyat
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhekim AĞIRBAŞ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-3420-6747 Türkiye
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat

Hakem Listesi

ULUM dergisinde makale değerlendirme süreci, çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Hakem isimleri yalnızca yayın dönemi sonunda tek liste halinde yayımlanmaktadır.