Dergi Kurulları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Murat DEMİRKOL ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-1770-4288 Türkiye

1969 Reşadiye doğumlu olan Murat Demirkol, 1986 yılında Reşadiye İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ankara İlahiyat Fakültesinde lisans öğrenimine başladı. 1990 yılında lisansını tamamlayınca aynı yıl içinde bir yandan öğretmenliğe, eş zamanlı olarak A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (İslam Felsefesi) Anabilim Dalında yüksek lisan öğrenimine başladı. “İbn Tufeyl’e Göre Hakikat Arayışı” adlı tez ile 1994 yılında yüksek lisansını, 2007 yılında da yine aynı enstitü ve anabilim dalında “Nasîruddin Tûsî’nin İbn Sinacılığı” tezini hazırlayıp savunarak doktorasını tamamladı. 1990 yılında başladığı MEB öğretmenliğini 2010 yılında sonlandırarak üniversite ortamında çalışmaya başlayan Demirkol, 2011 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Hâlen aynı üniversitenin İslami İlimler Fakültesinde Felsefe ve Din Bilimleri (İslam Felsefesi) bölümünde Profesör kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazar evli ve iki çocuk babasıdır.
Yazarın birkaç tanesi aşağıda sıralanan kitabı, birçok kitap bölümü, çeşitli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri, sunulmuş Sempozyum bildirileri, Arapça ve Farsçadan yaptığı felsefe ve İslam düşüncesi konulu tercümeleri bulunmaktadır. Ali Şeriati, İhvân-ı Safa, Tûsî ve İbn Sînâ, Kınalızade ve Kâşifî yazarın kitaplarını çevirdiği düşünürler arasında yer almaktadır. Öne çıkan kitap ve çeviri çalışmaları şunlardır:
1. İslam Düşüncesinde Erdem Ahlakı
2. Nasîreddin Tûsî’nin Ahlâk Felsefesine Etkisi
3. Tûsî’nin İbn Sina Savunması
4. İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi (editör ve bölüm yazarı)
5. Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî’sinin Osmanlıcadan günümüz Türkçesine sadeleştirilmesi
6. Hüseyin Vaiz Kâşifî’nin Ahlâk-ı Muhsinî’sinin Farsça aslından Türkçeye tercümesi

Felsefe

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Cafer ACAR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-1818-5958 Türkiye
İslam Tarihi

Yayın ve Danışma Kurulu

Tefsir
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Ali Osman KURT ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1459-7832 Türkiye
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Yaşar YİĞİT Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-2152-524X Türkiye

Samsun Çarşamba doğumlu.Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi mezunu.

İslam Hukuku
Prof. Dr. Muhammet TARAKÇI Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9547-7535 Türkiye Web
Dinler Tarihi
Prof. Dr. Cenksu ÜÇER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Alevilik Bektaşilik Araştırmaları
Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-2354-8899 Türkiye
Din Eğitimi
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 0000-0002-0775-023X Türkiye Web
AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
Din Sosyolojisi
Prof. Ali AVCU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI Türkiye Web
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Ali KARATAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-3365-0627 Türkiye Web

Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Tefsir ABD

Web: karatasali.com

İletişim: karatasali5@gmail.com

Tefsir, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Mehmet KALAYCI Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye Türkiye Web
İslam Düşünce Tarihi, Kelam, İslam Mezhepleri, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Osmanlı Düşünce Tarihi, Türk İslam Düşünce Tarihi
Doç. Dr. Muhammet Mücahit ASUTAY Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. 0000-0003-3200-4666 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Doç. Dr. Mehmet Akif CEYHAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8709-3833 Türkiye
Kelam, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Özcan AKDAĞ Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Web
Din Felsefesi Erciyes İlahiyat
Felsefe
Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Öğr Üyesi
Kelam, İslam Mezhepleri, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Osmanlı Düşünce Tarihi
Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1624-9623 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doç. Dr. Orhan MUSAHANLI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-9081-3771 Türkiye
Tasavvuf
Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8181-1088 Türkiye
Hadis
Doç. Dr. Yüksel SALMAN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhekim AĞIRBAŞ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-3420-6747 Türkiye
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim DOĞAN Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9644-5498 Türkiye
Hadis

Etik Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI 0000-0001-7825-6573 Türkiye Web
Kelam, İslam Mezhepleri

Alan Editörü (Arap Dili ve Belagati)

Arş. Gör. Hatice KESKİNOĞLU Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı 0000-0001-9508-6326 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı

Alan Editörü (Kur'ân-ı Kerîm Okuma ve Kırâat İlmi)

Arş. Gör. Sümeyye AYSU Yıldırım Beyazıt 0000-0003-4786-0203 Türkiye
Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat

Alan Editörü (Tefsir)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe UZUN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5359-6827 Türkiye
Tefsir

Alan Editörü (Tasavvuf)

Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-0217-8163 Türkiye Web
Tasavvuf

Alan Editörü (Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi)

Arş. Gör. Kamile AKBAL ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1497-1513 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Alan Editörü (Hadis)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulalim DEMİR Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-6815-7739 Türkiye
Hadis, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları

Alan Editörü (İslâm Hukuku)

Arş. Gör. Hasan SELEK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-2843-6714 Türkiye
İslam Hukuku

Alan Editörü (Din Sosyolojisi)

Doktora Ayşegül KİP YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5061-3724 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Sosyoloji

Alan Editörü (İslam Felsefesi)

Arş. Gör. Bilge SEVER KIYAK ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5593-7675 Türkiye
İslam Felsefesi, Felsefe

Alan Editörü (Dinler Tarihi)

Arş. Gör. Hayriye Özlem SÜRER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1945-3937 Türkiye
Dinler Tarihi

Alan Editörü (Din Eğitimi)

Arş. Gör. Mehmet Enis SERİNSU ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2510-7886 Türkiye
Din Eğitimi

Alan Editörü (Din Psikolojisi)

Arş. Gör. Hümeyra Ahsen DOĞAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY 0000-0003-3813-8470 Türkiye
Din Psikolojisi

Alan Editörü (İslam Tarihi)

Arş. Gör. Muhsin DÜĞEROĞLU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3975-6230 Türkiye
İslam Tarihi

Alan Editörü (Türk İslâm Edebiyatı)

Dr. Arş. Gör. Hüseyin ŞIRA ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-7690-2217 Türkiye
Türk İslam Edebiyatı

Dil Editörü (İngilizce)

Doktora Nur EFEOGLU University of Exeter 0000-0002-5392-0172 Birleşik Krallık
Kültürel Miras, Arşiv ve Müze Çalışmaları (Diğer), Selçuklu Arkeolojisi, Mimari, İslam Sanatları

Dil Editörü (Arapça)

Arş. Gör. Mehmet CANDAN YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0154-8655 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Musa EŞİT ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7100-2084 Türkiye
Hadis

İndeks ve İstatistik Editörü

Arş. Gör. Aygün YILMAZ UZUNÖZ ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3347-0776 Türkiye
İslam Tarihi