ULUM Derneği Adına Sahibi

Prof. Dr. Mehmet ÜNAL

Turkey
mehmetunalunal@hotmail.com
Konular: Tefsir
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Cafer ACAR

Turkey
caferacar58@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Son Okuma

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR

Turkey
abdemir@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7825-6573
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Bilge SEVER KIYAK

Turkey
severbilge@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5593-7675
Konular: İslam Felsefesi,Felsefe
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Editör

Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE

Turkey
ferhatgokce@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-8181-1088
Konular: Hadis
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Aygün YILMAZ

Turkey
aygnylmz94@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3347-0776
Konular: İslam Tarihi ve Sanatları
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Musa EŞİT

Turkey
musaesit1@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7100-2084
Konular: Hadis
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Hacer ERGİN ÖZKAN

Turkey
hacergin91@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Felsefe,İlahiyat
Hakkında: Research Assistant, Islamic Philosopy, Faculty of Islamic Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı

Alan Editörü

Doç. Dr. Mustafa Necati BARIŞ

Turkey
mnecati.baris@hbv.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5727-1715
Konular: İslam Tarihi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

Doktora Nur ZENGİN

Turkey
nurzengn@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2682-0096
Konular: İslam Hukuku
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Zehra Betül DİNDAROĞLU

Turkey
zehrabetuld@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat
Hakkında: İslam Hukuku Anabilim Dalı
Kurum: ISAM

Dr. Öğr. Üyesi Fatumetul Zehra GULDAS

Turkey
f.zehra.guldas@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6666-2416
Konular: Din Psikolojisi,İlahiyat
Kurum: Erzincan Binali Yildirim Universitesi Ilahiyat Fakultesi

Arş. Gör. Büşra Betül PUNAR

Turkey
busrabetulpunar@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0217-8163
Konular: İlahiyat,Tasavvuf
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Mesut DÜZCE

Turkey
mesutduzce@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8599-390X
Konular: Sosyoloji
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe UZUN

Turkey
a.uzun@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-5359-6827
Konular: Tefsir
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Peyman ÜNÜGÜR TEKİN

Turkey
peyman.unugur@gmail.com
Konular: Hadis,İlahiyat
Hakkında: Islamic Studies/Hadith
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Nur Betül ATAKUL

Turkey
nurbetulakin@yahoo.com
Konular: Modern Felsefe,Ahlak Felsefesi,Felsefe ve Din Bilimleri
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÖZÇELİK

Turkey
ozcelikkenan@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-9255-055X
Konular: İlahiyat,Filoloji
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
URL: https://avesis.aybu.edu.tr/kozcelik

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif CEYHAN

Turkey
eylul980@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-8709-3833
Konular: Kelam,İlahiyat
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Hayriye Özlem SÜRER

Turkey
hayriyeilahiyat57@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1945-3937
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

İngilizce Dil Editörü

Arif BAKLA

arifbakla@yahoo.com
ORCID: 0000-0001-5412-4330
URL: http://www.efl-zone.com

Arş. Gör. Muhammad Shafeeq VAYALPEEDİYEKKAL

India
shafeeqsiddik@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9154-4534
Konular: Kelam
Hakkında: PhD Research Scholar in Kelamic/ Vedic Cosmology and Atomism
Kurum: Marmara University
URL: https://orcid.org/0000-0002-9154-4534

Abdul Rashid PUTHIYA PURAYIL

India
rashidbusthan@gmail.com
Konular: Kelam
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY

Arş. Gör. Vahdeddin ŞİMŞEK

Turkey
wahsim2012@gmail.com
Konular: Din Eğitimi,Eğitim Programları ve Öğretim,Eğitim Bilimleri,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Hakem Listesi

ULUM dergisinde makale değerlendirme süreci, çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Hakem isimleri yalnızca yayın dönemi sonunda tek liste halinde yayımlanmaktadır.

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Turkey
duralaroltu@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Hakkında: Theology, Tafsir
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ali Osman KURT

Turkey
aliosman.kurt@asbu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1459-7832
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Muhammet TARAKÇI

Turkey
mtarakci@uludag.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9547-7535
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
URL: http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=B80CB805C0F0533B

Doç. Dr. Mehmet KALAYCI

Turkey
mehkala@gmail.com
Konular: Türk ve İslam Düşünce Tarihi,Kelam,İslam Mezhepleri,Osmanlı Düşünce Tarihi,İlahiyat
Kurum: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara, Türkiye
URL: https://ankara.academia.edu/Mehmetkalayc%C4%B1

Doç. Dr. Harun ŞAHİN

Turkey
hsahin@ybu.edu.tr
Konular: Tefsir
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Zeki Salih ZENGİN

Turkey
zekisalih55@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2354-8899
Konular: Eğitim Tarihi,Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,İlahiyat
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Zikri YAVUZ

Turkey
zikri.yavuz@gmail.com
Konular: Din Felsefesi
Kurum: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR

Turkey
ogungor@ybu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0775-023X
Konular: Eğitim Sosyolojisi,Din Sosyolojisi,Dinler Tarihi,Felsefe ve Din Bilimleri,İlahiyat
Hakkında: AYBÜ İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
URL: www.andcenter.org

Prof. Ali AVCU

Turkey
aliavcu01@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat
Kurum: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Bülent AKOT

Turkey
bulentakot@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Ali KARATAŞ

Turkey
karatasali5@gmail.com
Konular: Tefsir,İlahiyat
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Mehmet Nesim DORU

Turkey
nesimdoru@hotmail.com
Konular: Felsefe
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Abdullah DEMİR

Turkey
abdillahdemir@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7825-6573
Konular: İlahiyat,Kelam
Hakkında: Assistant Professor, Faculty of Islamic Sciences, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
URL: https://avesis.aybu.edu.tr/abdemir

Dr. Öğr. Üyesi Emrah KAYA

Turkey
emrahkaya@sakarya.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8889-5587
Konular: İslam Felsefesi,İlahiyat
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: http://www.emrahkaya.sakarya.edu.tr/

Doç. Dr. Özcan AKDAĞ

Turkey
ozcanakdag@erciyes.edu.tr
Konular: Felsefe
Hakkında: Din Felsefesi Erciyes İlahiyat
Kurum: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
URL: http://www.erciyes.edu.tr/

Doç. Dr. Kadir GÖMBEYAZ

Turkey
kgombeyaz@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-5204-5564
Konular: Osmanlı Düşünce Tarihi,Kelam,İslam Mezhepleri,İlahiyat
Hakkında: Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Öğr Üyesi
Kurum: KOCAELİ UNIV

Dr. Öğr. Üyesi Orkhan MUSAKHANOV

Azerbaijan
orxan.musaxan@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ