e-ISSN: 2757-8399
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2018 yılında yayımlanmaya başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 22.02.2021 tarihinden itibaren  Kocatepe İslami İlimler Dergisi adıyla yayımlanmaya devam etmektedir.

Kocatepe İslami İlimler Dergisi Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde iThenticate yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %20 olarak kabul edilmektedir.

Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Dergimiz 2020 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN'de ve 2021 yılı itibariyle "Erih Plus" tarafından taranmaktadır.

Makale Kabul Tarihleri: Haziran Sayısı: 1 Ocak-1 Nisan & Aralık Sayısı: 1 Temmuz-1 Ekim. Bu tarihlerden sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Temmuz 2022 Bitiş: 1 Ekim 2022

2021 - Cilt: 4 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

10. Kur’ân-ı Kerim’de İnsân-ı Kâmil

Bilgilendirme

22032

Bilgilendirme

21960

Bilgilendirme