e-ISSN: 2757-8399
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Afyon Kocatepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2018 yılında yayımlanmaya başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 22.02.2021 tarihinden itibaren  Kocatepe İslami İlimler Dergisi adıyla yayımlanmaya devam etmektedir.

Kocatepe İslami İlimler Dergisi Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde iThenticate yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %20 olarak kabul edilmektedir.

Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Dergimiz 2020 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN'de ve 2019 yılı itibariyle uluslararası indekslerden "Index Copernicus International Journal Master List" tarafından taranmaktadır.

Makale Kabul Tarihleri: Haziran Sayısı: 1 Ocak-1 Nisan & Aralık Sayısı: 1 Temmuz-1 Ekim

Dergi Tarihçesi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Ocak 2022 Bitiş: 1 Nisan 2022

2021 - Cilt: 4 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

Hanefî Mezhebinde Nikâh-ı Tenezzühî ve Osmanlı Uygulaması

Araştırma Makalesi

İslam Hukukunda Namaz Kılmayanın Hükmü

Araştırma Makalesi

İslam ve Transhümanizm Bağlamında Süper Müslüman Kavramının Analizi

Araştırma Makalesi

Hanefî Hukuk Düşüncesinde Enflasyonun Borca Etkisi

Araştırma Makalesi

4-6 Yaş Kur’an Kurslarında Öğreticileri Etkileyen Unsurlar (Denizli Örneği)

Araştırma Makalesi

Nîşâbur Muhaddislerinin Hadis İlmine Katkıları

Araştırma Makalesi

İhsân Mahvî’nin Mahfil Mecmuasındaki Makaleleri Bağlamında Bâbîlik ve Bahâîlik

Araştırma Makalesi

Nefs, Akıl Ve Gönül Kavramlarını İd, Ego, Süperego Bağlamında Okuma Denemesi: Fuzûlî Divanı Örneği

Araştırma Makalesi

The Attribution of the Criteria for Critical Appraisal of Content in the Hanafīs’ Hadīth Understanding to Abū Hanīfa

Bilgilendirme

22032

Bilgilendirme

21960

Bilgilendirme


Bilgilendirme