Kocatepe İslami İlimler Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 30 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-8399 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kiid


2018 yılında yayımlanmaya başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 22.02.2021 tarihinden itibaren  Kocatepe İslami İlimler Dergisi adıyla yayımlanmaya devam etmektedir. Kocatepe İslami İlimler Dergisi Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde iThenticate yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %15 olarak kabul edilmektedir. Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz 2020 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN'de ve 2019 yılı itibariyle uluslararası indekslerden "Index Copernicus International Journal Master List" tarafından taranmaktadır.

Makale Kabul Tarihleri

Haziran Sayısı: 1 Ocak - 30 Nisan & Aralık Sayısı: 1 Temmuz - 15 Ekim

Kocatepe İslami İlimler Dergisi

e-ISSN 2757-8399 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Afyon Kocatepe Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/kiid
Kapak Resmi


2018 yılında yayımlanmaya başlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 22.02.2021 tarihinden itibaren  Kocatepe İslami İlimler Dergisi adıyla yayımlanmaya devam etmektedir. Kocatepe İslami İlimler Dergisi Haziran ve Aralık aylarında, yılda iki sayı olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli akademik bir elektronik dergidir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde iThenticate yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Dergimizde maksimum benzerlik oranı, %15 olarak kabul edilmektedir. Yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimiz 2020 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN'de ve 2019 yılı itibariyle uluslararası indekslerden "Index Copernicus International Journal Master List" tarafından taranmaktadır.

Makale Kabul Tarihleri

Haziran Sayısı: 1 Ocak - 30 Nisan & Aralık Sayısı: 1 Temmuz - 15 Ekim

Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 2667-4785 0 2018-2020
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 30 Nisan 2021
Dizinler
Sosyal Medya

22032