Tefsir Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2587-0882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ali KARATAŞ |


 • Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER) Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayımlanan alan dergisidir.
 • TADER'de tefsir, tefsir tarihi, Kuran ilimleri ve Kıraat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanır. Ayrıca tefsirle ilişkili diğer alanlarda yapılan interdisipliner çalışmalar da değerlendirilir.
 • Kur'ân ve Tefsir öğretimiyle ilgili araştırmalar da yayın için değerlendirmeye alınır.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.
 • Dergimize makale göndermek ve makale yayınlanması için herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 • Makale Kabul Tarihleri:
 • Nisan Sayısı İçin: 20 Kasım-25 Mart. Ekim Sayısı İçin: 20 Mayıs-25 Eylül. Bu tarihler dışında gelen makaleler bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.
 • Dergimizde İsnad Dipnotlu Atıf Sistemi  ve Kaynakça gösterimi esas alınacaktır.
 • Makale için: Özet (150-350 kelimelik özet /abstract ile birlikte en az 5 anahtar kelime) ve daha önceki sayılarımızda kullanılan şablon esas alınacaktır. Örnek makale   word
 • ORCID ZORUNLULUĞU: 2019 Yılından itibaren makale yazarlarımızın makalelerini ORCID eklemeleri önemle rica olunur.

Tefsir Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2587-0882 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ali KARATAŞ |
Kapak Resmi


 • Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER) Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayımlanan alan dergisidir.
 • TADER'de tefsir, tefsir tarihi, Kuran ilimleri ve Kıraat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanır. Ayrıca tefsirle ilişkili diğer alanlarda yapılan interdisipliner çalışmalar da değerlendirilir.
 • Kur'ân ve Tefsir öğretimiyle ilgili araştırmalar da yayın için değerlendirmeye alınır.
 • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.
 • Dergimize makale göndermek ve makale yayınlanması için herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 • Makale Kabul Tarihleri:
 • Nisan Sayısı İçin: 20 Kasım-25 Mart. Ekim Sayısı İçin: 20 Mayıs-25 Eylül. Bu tarihler dışında gelen makaleler bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.
 • Dergimizde İsnad Dipnotlu Atıf Sistemi  ve Kaynakça gösterimi esas alınacaktır.
 • Makale için: Özet (150-350 kelimelik özet /abstract ile birlikte en az 5 anahtar kelime) ve daha önceki sayılarımızda kullanılan şablon esas alınacaktır. Örnek makale   word
 • ORCID ZORUNLULUĞU: 2019 Yılından itibaren makale yazarlarımızın makalelerini ORCID eklemeleri önemle rica olunur.

TEFSİR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ