e-ISSN: 2587-0882
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Ali KARATAŞ
Kapak Resmi
Değerli Araştırmacılar
2017 yılında yayına başlayan Tefsir Araştırmalar Dergisi (e-ISSN: 2587-0882), araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlılığı kabul etmektedir. Bu doğrultuda politikalarını düzenleyen dergimiz yayın hayatında siz değerli okuyucu ve araştırmalara objektif ve özgün makaleler sunmayı hedeflemektedir. Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanan dergimizin hedef kitlesi, Tefsir ve interdsipliner nitelikte olmak üzere Temel İslam Bilimleri alanında araştırmalarını sürdüren profesyoneller ile bu alana ilgi duyan öğrenciler, okurlar ve kurumlardır. Özen ile seçilen ve titiz bir değerlendirme sürecinden geçen makaleler Çift Taraflı Kör hakemlik sistemi ile sizlere ulaşmaktadır. Yazarlılarımızın bu sürecimize en önemli katkı ve yardımı belirtilen yazım kuralları ve politikalarımıza uymak olacaktır. Tefsir Araştırmaları Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlamaktadır. Tefsir Araştırmaları Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. 
Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 26 Şubat 2024

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2