ISSN: 2148-3507
e-ISSN: 2619-9343
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Bartın Üniversitesi
Kapak Resmi
       

       BÜİİFD (e-ISSN 2619-9343)(e-ISSN 2619-9343) bünyesinde yayın hayatına başlayan, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere altı ayda bir yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir.

İlahiyat disiplinleri kapsamında yer alan özgün araştırma ürünlerine, metin neşirleri ve çevirileri ile kitap değerlendirmelerine yer verir.
Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır.
Derginin yazı dilleri Türkçe, Arapça ve İngilizce olup diğer dillerdeki eserlere editoryal değerlendirme sonucunda karar verilir.
Sunulan makaleler ilk olarak sekreterler, editörler ve yayın kurulu tarafından incelenmektedir.
Hakemlik sürecinde kör hakem sistemi uygulanır ve tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakem ihtilafı söz konusu olduğunda yazının yayımlanması kararı editoryal değerlendirmeye veya gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme bırakılır.
Makaleler hazırlanırken ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uyulmalıdır. Makaleler, başvurusu kabul edildikten sonra intihal tarama programından geçirilmektedir.

Sayı E-Yayım Tarihi
Haziran (Makale Kabul: 1 Ocak – 15 Mayıs)
Aralık (Makale Kabul: 1 Temmuz - 15 Kasım)

Dizin

16955                   16954

16953           16952

16951                16949           

 16948       16947

.