Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-3507 | e-ISSN 2619-9343 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/buiifd


Ø  Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (e-ISSN 2619-9343), 2014 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi 2016 yılı Aralık ayı itibariyle elektronik olarak yayınlanır, basılı yayınlanmaz.

Ø  BÜİİFD, Din Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, çeviri makale, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak Din Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ø  Derginin zorunlu yazım dili Türkçe, desteklediği diller  Türkçe, İngilizce ve Arapça'dır.

Ø  Gönderilen yazılar, önce derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir.. Bu kurallara uygun olarak yazıldığı tespit edilen çalışmalar, alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz rapor verirse üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar, yayın kurulunun kararı ile yayınlanır. Yayın kurulu gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yayınlanan yazılar yayın kurulunun kararı ile yayından kaldırılabilir. Yayınlanan yazılar yayın kurulunun kararı olmadan geri çekilemez. Hakemlerden olumlu rapor alan ve yayın kurulunun da yayınlanmasına karar verdiği makaleler öncelikle unvan olmak üzere işlemlerinin bitiş sırasına göre yayınlanır.  

Ø  Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

Ø  Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.

Ø  Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, BÜİİFD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, hakem kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-3507 | e-ISSN 2619-9343 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/buiifd
Kapak Resmi


Ø  Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi (e-ISSN 2619-9343), 2014 yılından itibaren yılda iki defa (Haziran ve Aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi 2016 yılı Aralık ayı itibariyle elektronik olarak yayınlanır, basılı yayınlanmaz.

Ø  BÜİİFD, Din Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, çeviri makale, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak Din Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ø  Derginin zorunlu yazım dili Türkçe, desteklediği diller  Türkçe, İngilizce ve Arapça'dır.

Ø  Gönderilen yazılar, önce derginin yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir.. Bu kurallara uygun olarak yazıldığı tespit edilen çalışmalar, alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz rapor verirse üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakkında iki olumlu rapor verilen çalışmalar, yayın kurulunun kararı ile yayınlanır. Yayın kurulu gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Yayınlanan yazılar yayın kurulunun kararı ile yayından kaldırılabilir. Yayınlanan yazılar yayın kurulunun kararı olmadan geri çekilemez. Hakemlerden olumlu rapor alan ve yayın kurulunun da yayınlanmasına karar verdiği makaleler öncelikle unvan olmak üzere işlemlerinin bitiş sırasına göre yayınlanır.  

Ø  Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.

Ø  Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.

Ø  Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, BÜİİFD bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, hakem kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.

Dizin
logo.png

isam logo ile ilgili görsel sonucu