Amaç ve Kapsam

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi'nin öncelikli amacı, ilahiyat alanında gerçekleştirilmiş nitelikli ve özgün çalışmaları akademik çevrelerin dikkatine sunmak, akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına destek olmaktır. Bu bağlamda ilahiyat alanında oluşmuş mevcut bilgi birikiminin değerlendirilmesi, gerektiğinde tashih edilerek geliştirilmesi, yeni ve özgün fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır. Nitelikli akademik bilgi üretimine katkıda bulunmayı, üretilen bilginin yaygınlaşmasını ve toplumun her kesimi için kolaylıkla ve eşit olarak erişilebilir olmasını hedeflemektedir.


Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, benimseyip ilan ettiği yayın ilkeleriyle uyumlu olarak üretilmiş akademik bilginin her formatına alan açmaktadır. Bu kapsamda araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, çeviri ve kitap değerlendirmesi gibi farklı yazı türlerini de değerlendirmeye almaktadır. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi’nde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları çalışma alanlarıyla ilgili Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde makaleler değerlendirmeye alınır. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

by-nc.png