Yazım Kuralları

Yazım Kuralları


1. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi'ne gönderilen yazılan İsnad Atıf Sistemi 2. versiyonuna göre düzenlenmelidir.
2. Yazılar, Microsoft Word programında yazılarak (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte) editöre gönderilmelidir.
3. Yazının herhangi bir yerinde yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşılabilecek telefon ve e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip, yazara ait herhangi bir bilginin yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, kör hakemlik için zorunludur.
4. Gövde metinleri (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) Times New Roman, 12 punto büyüklüğünde; 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmemiş olmalıdır.
5. Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
6. Paragraf boşlukları, Önce 6 nk, Sonra 6 nk olmalıdır. Paragraf başları 1,25 cm olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar, 10 punto, Times New Roman, tek satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmemiş olmalıdır.
7. Arapça metinlerin tümü metin içinde Traditional Arabic fontu, 16 punto; dipnotlarda ise 10 punto olmalıdır. Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.
8. Makaleler 250-500 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir. 5-8 kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.
9. Tercüme çalışmalarında başlık sonuna eklenen bir dipnot ile makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri eklenmelidir. Tercümelerin, yayıncısından alınan izin yazısı/maili başvuruya ek dosya olarak eklenmelidir.
10. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır. Editör, yazıların imlâsı ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.
11. Şahıs ve eser isimleri, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan madde başlığı ve imlâ kuralları esas alınarak yazılmalıdır.
12. İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
13. Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.
14. Makalelerin kelime üst sınırı 10.000’dir.
15. Makale sonunda, kaynakçadan önce, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir.
16. Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için etik kurul onayı alınması zorunludur.
Kitap Değerlendirmesi

1. Kitap değerlendirmelerinde metin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak yer almalı, Türkçe ve İngilizce başlıkların altında değerlendirmeye konu edilen eserin künye bilgileri şu düzene göre yazılmalıdır: Yazar Adı Soyadı, Eser İsmi, çev./thk. Ad Soyad, Yayın Yeri: Yayınevi, Baskı, Yıl, sayfa sayısı (örn: 500 s.), ISBN: xxxx
2. Kitap değerlendirmelerine Türkçe ve İngilizce asgari üç anahtar kelime eklenmelidir.
3. Değerlendirmede, değerlendirilen eser dışındaki atıflar dipnotta gösterilmelidir. Bu tür atfın bulunması durumunda değerlendirmenin sonuna kaynakça bölümü eklenmelidir.
4. Değerlendirmede, değerlendirilen esere yapılan atıflar metin içi parantez içerisinde gösterilmelidir. Örn: (s. 100)
5. Kitap değerlendirmelerinde öz veya özet bölümü yer almamalıdır.
6. Kitap değerlendirmelerinde kelime üst sınırı 2.500’dür.

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

by-nc.png