Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2547-9512 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jomelips


JOMELIPS dergisi Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adına yayımlanmaktadır.

JOMELIPS dergisi sosyal bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

2021 yılı itibariyle 5. yılını dolduran JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (haziran ve aralık) olarak yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz. 

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.


Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi

e-ISSN 2547-9512 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jomelips
Kapak Resmi


JOMELIPS dergisi Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü adına yayımlanmaktadır.

JOMELIPS dergisi sosyal bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

2021 yılı itibariyle 5. yılını dolduran JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (haziran ve aralık) olarak yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz. 

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.