Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2547-9512 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |


JOMELIPS dergisi Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yayımlanmaktadır.

JOMELIPS dergisi sosyal bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (haziran ve aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz. 

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.


Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi

e-ISSN 2547-9512 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Bartın Üniversitesi |
Kapak Resmi


JOMELIPS dergisi Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına yayımlanmaktadır.

JOMELIPS dergisi sosyal bilimler alanında akademik standartlarda hazırlanmış, araştırma makalesi, derleme makale, örnek olay, kitap tanıtımı çalışmalarını yayımlayarak sosyal bilimler alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

JOMELIPS Dergisi 2016 yılından itibaren yılda iki defa (haziran ve aralık) olarak yayınlanan ulusal hakemli bilimsel bir dergidir. Elekronik olarak yayınlanır. Basılı yayınlanmaz. 

Dergimiz makale yükleme, kabul ve yayın aşamasında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergide çift kör hakem sistemi uygulanmaktadır.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.