Dergi Kurulları

Sahibi

Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adına Sahibi

Rektör Prof. Dr. Orhan UZUN

Editör

Doç. Ömer BAYKAL Bartın Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler ABD Türkiye
Türk Siyasal Hayatı

Editör Yardımcısı

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bölgesel İktisat, Uluslararası Politik İktisat

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Şaban ESEN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Selahattin Karabınar, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. M. Lütfullah Karaman, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tayyar ARI, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Aydın Topaloğlu, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Yasemin Köse, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İsmail CERİTLİ, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Michelangelo Guida, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye 
Prof. Dr. Hamza ÇEŞTEPE, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Şükrü Balcı, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Stanislav IVANOV, Varna University of Managment, Bulgaria
Prof. Dr. Halit KESKİN, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Kahramaan ÇATI, İnönü Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Erdinç YAZICI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Yakup CİVELEK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Kashif HUSSAİN, UCSI University, Malaysia
Prof. Dr. Said KINGIR, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Sakal, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Aziz KUTLAR, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mahmut BOZAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Rahmi YAMAK, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ, Düzce Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İsmail KÜÇÜKAKSOY, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ömer ÇAHA, Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Şenol DURGUN, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ertuğrul YILDIRIM, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
Doç Dr. Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ramazan ARSLAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ahmet KAMACI, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Muhammet Abdulmecit KARAASLAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Elif BAYKAL, Medipol Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Erdoğan EKİZ, King Abdulaziz University, Saudi Arabia
Doç. Dr. Ahmet EYİM, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Doç. Dr. Mahirah KAMALUDİN, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia
Doç. Dr. Mehmet Saim AŞÇI, Medipol Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Yaşar ÖZ, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Nuray TÜRKER, Karabük Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Şevki ULAMA, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Abdülkadir GÖLCÜ, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Ali ÖZTÜREN, Eastern Mediterranean University, Cyprus
Doç. Dr. Haluk ÖNER, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Abdurrahman BABACAN, Medipol Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Oğuzhan BİLGİN, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Doç.Dr. Alper Aytekin, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Zainizam ZAKARİYA, Sultan Idris Education University (UPSI), Malaysia
Doç. Dr. Mevlüt TATLIYER, Medipol Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Ömer BAYKAL, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Osman BAYRAKTAR, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Said KÖSE, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Enes BAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar AKÇA, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Atıf AKGÜN, Ege Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKCAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Tuna BEŞEN DELİCE, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin DUMAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir BİLEN, Dicle Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi. İsmail Fatih CEYHAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi. Emrah ÇETİN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi. Marhanum CHE MOHD SALLEH, International Islamic University Malaysia,
Dr. Öğr. Üyesi. Ayşe Gül ÇIVGIN, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi. Kamil COŞTU, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan KÖYCÜ, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hande KÜÇÜKÖNDER, Bartın Üniversitesi, Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Hale ÖZDOĞAÇ ÖZGİT, Cyprus International University, Cyprus
Dr. Mehmet Akif PEÇE, Bartın Üniversitesi, Türkiye


Editör Kurulu

Prof. Dr. Şaban ESEN, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Mahmut BOZAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Stanislav IVANOV, Varna University of Managment, Bulgaria

Prof. Dr. Kashif HUSSAİN, UCSI University, Malaysia

Doç. Dr. Mahirah KAMALUDİN, Universiti Malaysia Terengganu, Malaysia

Doç. Dr. Ali ÖZTÜREN, Eastern Mediterranean University, Cyprus

Doç. Dr. Zainizam ZAKARİYA, Sultan Idris Education University (UPSI), Malaysia

Doç. Dr. Erdoğan EKİZ, King Abdulaziz University, Saudi Arabia

Doç Dr. Said CEYHAN, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Haluk ÖNER, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Doç.Dr. Alper Aytekin, Bartın Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Hale ÖZDOĞAÇ ÖZGİT, Cyprus International University, Cyprus

Dr. Öğr. Üyesi. Marhanum CHE MOHD SALLEH, International Islamic University Malaysia

İletişim Kurulacak Kişi (Sekreter)

Dergi mail: jomelips@bartin.edu.tr

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Bölgesel İktisat, Uluslararası Politik İktisat

 Dergiye gönderilen tüm makaleler, değerlendirme sürecinden önce intihal programıyla kontrol edilmektedir.

 Yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilmektedir.

            
          cc by nc sa 4.0 ile ilgili görsel sonucu  


            JOMELIPS Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC- SA 4.0) altında çalışmaktadır.     

             https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

22687

21102

21101

21103