ISSN: 2147-2823
e-ISSN: 2147-2823
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (RTEÜİFD), Haziran (makale kabul tarihleri: 1 Ocak-15 Nisan) ve Aralık (makale kabulü tarihleri: 1 Temmuz-15 Ekim) aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayın kabul eden RTEÜİFD, Ulakbim Tr Dizin tarafından taranmaktadır. 


Değerli Araştırmacılar,

Dergimizin Aralık 2022 sayısı için makale kabulü 15 Ekim tarihi itibarıyla sona ermiştir. 

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.


2022 - Sayı: 21

Sosyal Medya