ISSN: 2147-2823
e-ISSN: 2147-2823
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (RTEÜİFD), Haziran (makale kabulü: 01 Ocak - 15 Nisan) ve Aralık (makale kabulü: 01 Temmuz - 15 Ekim) aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayın kabul eden RTEÜİFD, Ulakbim Tr Dizin tarafından taranmaktadır.


Değerli Araştırmacılar,

Aralık 2021 sayısı için makale kabulü sona ermiştir. 15 Ekimden sonra gelen makaleler bir sonraki sayı için değerlendirilecektir.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.


2021 - Sayı: 19

Araştırma Makalesi

11. Modern Şifacılık Yönelimleri

Kitap İncelemesi

1. Yeni Dini Hareketler Ansiklopedisi

Kitap İncelemesi

2. Hinduizmde Avatar İnancı

Sosyal Medya