Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2587-1854 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


47. Sayımız olan Aralık 2019 sayısı için

Makale Son Gönderim Tarihi:

15 Ekim 2019


Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.

Tarandığımız uluslararası indeksler:

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(Başlangıç: 08/01/2019)

(Başlangıç: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(Başlangıç: 06/01/2011) 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2587-1854 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
e-ISSN: 2587-1854

ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
REVIEW OF THE FACULTY OF DIVINITY
e-ISSN: 2587-1854


47. Sayımız olan Aralık 2019 sayısı için

Makale Son Gönderim Tarihi:

15 Ekim 2019


Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.

Tarandığımız uluslararası indeksler:

ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)

(Başlangıç: 08/01/2019)

(Başlangıç: 01/01/2011)

EBSCO Academic Search Premier

(Başlangıç: 06/01/2011) 

Sayı 46 - Haz 2019
 1. Necip Mahfuz’un “El-Lissu ve’l-Kilâb” Adlı Romanında Tasavvufi İzlekler
  Sayfalar 5 - 24
  Adnan Arslan
 2. Kıraatlerin Nahiv İlminin Teşekkülüne Etkisi
  Sayfalar 25 - 57
  Alaaddin Şükür
 3. Yorumun Dinselleşmesinde Cemaat Söyleminin Rolü
  Sayfalar 59 - 82
  Ali Yıldırım
 4. الأطوار التاريخية في التعامل مع مسألة السماع في الأزمنة الكلاسيكية المتأخرة من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر الهجري
  Sayfalar 83 - 105
  Mohamad Anas Sarmini
 5. Sivaslı Münevver Nakşî Şeyhi Kazancızâde Emin Edîb Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve Vahdet-i Vücûd Anlayışı
  Sayfalar 107 - 144
  Eyyup Akdağ
 6. Yapay Zekâ, Toplum ve Din’in Geleceği
  Sayfalar 145 - 172
  Hasan Kafalı
 7. Hz. Muhammed (s.a.v.) Döneminde Medine’de Bedene Yönelik Müdahaleler
  Sayfalar 173 - 187
  İlyas Uçar
 8. Sadrüşşerîa’nın Uṣûlü’l-Pezdevî Güncellemesi
  Sayfalar 189 - 223
  İlyas Yıldırım
 9. Gençlerde İnternet Bağımlılığı ve Dindarlık İlişkisi
  Sayfalar 225 - 260
  Necmi Karslı
 10. Nahivdeki İstidlâl Çeşitleri
  Sayfalar 261 - 295
  Yunus İnanç
 11. Sözlü Gelenek, Form Kritiği ve İnciller
  Sayfalar 297 - 327
  Zafer Duygu
 12. Gaybî Haberler, Tarih ve Müşterek Râvi: Metodolojik Bir Çalışma
  Sayfalar 329 - 364
  Andreas Görke
 13. Tasavvuf Tarihinde Nazarî İrfan Geleneği -Tarih, Teori ve Problemler-, yazar Güldane Gündüzöz
  Sayfalar 365 - 369
  Fatıma Elif Kavasoğlu
 14. “İyi Müslüman” Olmak: Birleşik Krallık ve Bangladeş'te Tebliğ Cemaati, yazar Bulbul Siddiqi
  Sayfalar 371 - 382
  Harun Biçakcı
Dizinler
Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.