e-ISSN: 2587-1854
Başlangıç: 1986
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. 

Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, kitap değerlendirme yazısı, bilimsel toplantı özeti ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği ve benzerlik oranının kabul edilebilir seviyede olduğu kontrol edilir.

OMÜİFD makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 1 Ocak -1 Nisan, Aralık sayısı için 1 Temmuz- 1 Ekim tarihleri arasıdır. 

Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.


Tarandığımız ulusal ve uluslararası indeks ve veritabanları:
ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
(Başlangıç: 08/01/2019)
EBSCO Religion and Philosophy Collection
(Başlangıç: 01/01/2011)
EBSCO Academic Search Premier
(Başlangıç: 06/01/2011)

2021 - Sayı: 51

Araştırma Makalesi

6. Arap Dilinde Niyâbe

Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.