e-ISSN: 2587-1854
Başlangıç: 1986
Yayımcı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Kapak Resmi
 

1986'da kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (OMÜİFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. OMÜİFD dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makaleleri yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.


OMÜİFD makale kabul tarihleri Haziran sayısı için 15 Ocak -15 Mart , Aralık sayısı için 15 Temmuz- 15 Eylül tarihleri arasıdır.

Yayın İnceleme Süreci (Yaklaşık 90 Gün)

• Editör İncelemesi (10 Gün)
• Yayın Kurulu İncelemesi (15 Gün)
• Revizyon (5 Gün)
• Çift Taraflı Kör Hakemlik Süreci (En Az İki Hakem-30 Gün)
• Revizyon (10 Gün)
• Dil incelemesi (10 Gün)
• Son okuma (10 Gün)


Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan bir yazılım aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği ve benzerlik oranının kabul edilebilir seviyede olduğu kontrol edilir.

Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır. 

Tarandığımız ulusal ve uluslararası indeks ve veritabanları:
ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
ATLA Religion Database® (ATLA RDB®)
(Başlangıç: 08/01/2019)
EBSCO Religion and Philosophy Collection
(Başlangıç: 01/01/2011)
EBSCO Academic Search Premier
(Başlangıç: 06/01/2011)

2023 - Sayı: 55

Nasıl Makale Gönderebilirim?

Dergimize nasıl makale gönderebileceğinizi gösteren eğitim videosu için tıklayınız.