Harran İlahiyat Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 1 Eylül 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2791-6812 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Harran Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/hij


                                                            "Nicelikten niteliğe dev bir adımın eşiğindeyiz."

1995 yılından bu yana yayın hayatında yer alan Harran İlahiyat Dergisi ulusal hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayımlanır. Dergi, ilahiyat alanına ait özgün makaleleri ilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve tercüme makaleler de kabul edilmektedir.
Dergi, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanır. Haziran sayısı için 1 Ekim - 1 Mart; Aralık sayısı için ise 1 Nisan - 1 Eylül tarihleri arasında makale gönderilebilir.
Dergiye göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızı ilim dünyasına ulaştırmak bizleri memnun edecektir.
DergiPark üzerinden nasıl makale gönderildiğini izlemek için tıklayınız.

Harran İlahiyat Dergisi

e-ISSN 2791-6812 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Harran Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/hij
Kapak Resmi


                                                            "Nicelikten niteliğe dev bir adımın eşiğindeyiz."

1995 yılından bu yana yayın hayatında yer alan Harran İlahiyat Dergisi ulusal hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayımlanır. Dergi, ilahiyat alanına ait özgün makaleleri ilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve tercüme makaleler de kabul edilmektedir.
Dergi, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanır. Haziran sayısı için 1 Ekim - 1 Mart; Aralık sayısı için ise 1 Nisan - 1 Eylül tarihleri arasında makale gönderilebilir.
Dergiye göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızı ilim dünyasına ulaştırmak bizleri memnun edecektir.
DergiPark üzerinden nasıl makale gönderildiğini izlemek için tıklayınız.
Sayı 45 - 15 Haz 2021
 1. Muhammed Avvâme’nin Cerh ve Taʿdilin Kabulüne Dair Bazı Değerlendirmeleri
  Sayfalar 1 - 16
  Fatih ÇİMEN
 2. İslâm Tarihinde Beraber Yaşama Kültürü ve Yansımaları
  Sayfalar 17 - 35
  Cuma KARAN
 3. Dindar Şahsiyeti İnşa Eden Üç Kavram: İslâm, İman ve İhsan
  Sayfalar 36 - 56
  Ruhullah ÖZ
 4. Şâfiî Mezhebinde Fetva Usulü ve Kullanılan Başlıca Rumuz ve Terimler
  Sayfalar 57 - 75
  Ömer ASLAN, Abdurrahman HAÇKALI
 5. Hizb-ut Tahrir Yapılanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Özbekistan ve Türkiye Örneği
  Sayfalar 76 - 97
  Ahmet AKTAŞ
 6. Sebeb-i Nüzûlün Tefsire Yansıması: Âl-i İmrân Sûresi 28 ve 118. Âyetler Örneği
  Sayfalar 98 - 113
  Mustafa HAMURLI
 7. Said Nursî ve Çağdaşlarının Kıssalara Yaklaşımı
  Sayfalar 114 - 134
  Fatih ÇELİKEL
 8. Dil Kurallarının Kıraat Tercihindeki Etkisi: Kutrub Örneği
  Sayfalar 135 - 153
  Esat ÖZCAN
 9. Kur’an’da Peygamberlerin İsmeti ve Kitâb-ı Mukaddes’le Mukayesesi
  Sayfalar 154 - 178
  Hasan SARRAOĞLU
 10. İbn Ammâr el-Mevsılî’nin Hayatı ve Hadis İlmindeki Yeri
  Sayfalar 179 - 200
  Selim YILMAZ
 11. XIX. Asırda Bir Sûfî Şair: Seyfeddin Bosnevî, Tasavvufî Yönü ve Şiirleri
  Sayfalar 201 - 226
  Atila GÖKDEMİR, İsmail AK
 12. Bir Halvet Deneyiminin Sosyolojik Analizi: Halvette 40 Gün
  Sayfalar 227 - 247
  Sıddık AĞÇOBAN
 13. Sıbt İbnü’l-Acemî ve Nûru’n-nibrâs Adlı Siyer Şerhi
  Sayfalar 248 - 269
  Abdurrahim ARSLAN
 14. İsâmuddîn el-İsferâyînî’nin Hayatı ve Eserleri
  Sayfalar 270 - 294
  Nihat TARI
 15. Arapçada Asıl ve Fer’ Nazariyesi
  Sayfalar 295 - 299
  Yusuf BUHAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1303-2054 2564-7741 0 1995-2021
Makale Gönderim Tarihi
Bitiş: 1 Eylül 2021
Dizinler