Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/cuid


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/cuid
Kapak Resmi


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz - 15 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değelendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cilt 23 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 23 Sayı 1
  Sayfalar 1 - 4
  Sema Yılmaz
 2. İslâm Hukukunda Kamu Otoritesinin Çok Eşliliği Sınırlandırması
  Sayfalar 5 - 28
  İbrahim Yılmaz
 3. İlkokul Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenine İlişkin Metaforları
  Sayfalar 29 - 51
  Halil Taş
 4. Hicrî 5. Asır Şiî - Uṣûlî Âlimlere Göre Gaybet Döneminde İmamın Yetkilerinin Ulemâya Geçiş Süreci
  Sayfalar 53 - 71
  Habib Kartaloğlu
 5. Kur’ân’ın İkrar Ettiği İbrahimî Bir Hac Geleneği: Kalâid
  Sayfalar 73 - 101
  Muhammed Selman Çalışkan
 6. 17. ve 20. Yüzyıllar Arasında Arşiv Belgelerine Yansıyan Antalya Medreseleri
  Sayfalar 103 - 125
  Gülşen İstek
 7. Mülteci Öğrencilerin Kültürel Uyumları ile Dinî Başa Çıkmaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 127 - 147
  Zeynep Özcan
 8. Sahabe Şiirlerinde Medine’ye Hicret
  Sayfalar 149 - 170
  Mehmet Ylmaz
 9. Hanefî Sünnet Anlayışında Farklı Bir Çizginin Takibi: Kelamcı Usûl Yazarlarının Farklılaşma Noktaları
  Sayfalar 171 - 191
  Zübeyde Özben Dokak
 10. Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’da Yaygın Din Eğitimi Faaliyetleri ve Camiler
  Sayfalar 193 - 211
  Bakıt Murzaraimov, Mustafa Köylü
 11. Mâtürîdî’nin Tefsir-Te’vîl Ayrımı ve Bunun Te’vîlât’taki Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 213 - 232
  Enes Büyük
 12. Cüveynî’ye Göre Kıyâsın Sınırları ve Sınırlılıkları -Tartışmalı Asıllar Çerçevesinde-
  Sayfalar 233 - 254
  Mehmet Macit Sevgili
 13. Ta‘lik Karinesi Çerçevesinde Cümle Ögeleri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 255 - 272
  Yaşar Daşkıran
 14. Kur’ân’da Hitabın Geçişliliğinin İmkânı
  Sayfalar 273 - 290
  Muhammed İsa Yüksek
 15. Yahudilik’te ‘Tikkun Olam: Dünyayı Tamir Etme’ Kavramı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 291 - 309
  Mürsel Özalp
 16. II. Meşrutiyet Döneminde Çocuklar İçin Yazılmış ʻAmelî İlmiḥal (1328) Ders Kitabının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 311 - 330
  Halise Kader Zengin
 17. Emevîlerde Haccâc b. Yûsuf Döneminden İtibaren Mevâlîden Cizye Alınması ve Arka Planı
  Sayfalar 331 - 351
  Yunus Akyürek
 18. Abdestte Çoraplar Üzerine Meshin Hükmü
  Sayfalar 353 - 374
  İsmail Yalçın
 19. Alâüddevle Simnânî’nin Tasavvufî Eğitim Anlayışı Bağlamında Âhiret
  Sayfalar 375 - 393
  Kübra Zümrüt Orhan
 20. Mehmed Saîd’in Kasîde-i Hamriyye Şerhi: Tarab-engîz
  Sayfalar 395 - 413
  Yılmaz Öksüz
 21. Manevi Sağlık ve Hayata Yönelim Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Sayfalar 415 - 439
  Ali Baltacı, Mehmet Kamil Coşkun
 22. Câhiliye Arap Toplumunda Kız Çocuklarının Katli Meselesi: İslam Tarihi Perspektifinden Değerlendirme
  Sayfalar 441 - 460
  Ahmet Acarlıoğlu
 23. Enverî-i Erzincânî ve Mevlûd-i Şerîf’i
  Sayfalar 461 - 495
  Seydi Kiraz
 24. Arşiv Belgeleri Işığında Mehmed Vusûlî Efendi ve Kurucusu Olduğu Molla Çelebi Tekkesi
  Sayfalar 497 - 519
  Nuran Çetin
 25. Sinoptik Problem ve Redaksiyon Kritiği: Giriş Mahiyetinde Bir Değerlendirme
  Sayfalar 521 - 544
  Zafer Duygu
 26. İbn Teymiyye’de Selef ve Selefiyye Kavramları
  Sayfalar 545 - 562
  İsmail Akkoyunlu
 27. A General Look at the Islamic and Islamic Philosophy Studies in the USA
  Sayfalar 563 - 579
  Yunus Kaplan
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 1996-2018