Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 1 Mart 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak - 1 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  1 Temmuz - 1 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

ISSN 2528-9861 | e-ISSN 2528-987X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1996 | Yayıncı Cumhuriyet Üniversitesi |
Kapak Resmi


“Dinî Araştırmalara Adanmış Bir Dergi”

1996 yılında yayın hayatına başlayan Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir (Makale Kabul Tarihleri: 15 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak - 1 Mart; 15 Aralık tarihli sayı için  1 Temmuz - 1 Eylül). CUID, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Araştırma makalesi, çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye kabul edilmektedir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir. 

ESCI: Emerging Sources Citation Index (Başlangıç: 01/01/2016)

EBSCO Humanities International Index (Başlangıç: 07/01/2016)

EBSCO Humanities Source Ultimate (Başlangıç: 07/01/2016)

ATLA RDB©: ATLA Religion Database©  (Başlangıç: 20/05/2016)

MLA International Bibliography (Başlangıç: 14/06/2016)

ProQuest Central (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

ProQuest Turkey Database (Başlangıç: 15/01/2017, 21/1)

Index Islamicus (Başlangıç: 13/12/2017)

Scopus (Başlangıç: 01/01/2016)

Cilt 24 - Sayı 2 - 15 Ara 2020
 1. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Sayı: Cilt 24 Sayı 2
  Sayfalar 587 - 590
  Sema YILMAZ
 2. Sahâbî Urve b. Mes‘ûd es-Sekafî’nin Hayatı
  Sayfalar 591 - 609
  Mithat ESER
 3. Bayramî-Melâmî Şeyhi Hüseyn-i Lâmekânî’nin Tevhide Dair Tenkit Edilen Bir Beytini Risalelerle Okuma Denemesi
  Sayfalar 611 - 630
  Oğuzhan ŞAHİN
 4. Dindarlık, Empati ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 631 - 653
  Sezai KORKMAZ
 5. Din Eğitiminde Sahih İletişimin İmkânı: Martin Buber Ekseninde Kuramsal Bir Öneri
  Sayfalar 645 - 664
  Ali ÖNCÜ, Osman TAŞKIN
 6. İslam Düşüncesinde Avâm-Havâs Ayrımı
  Sayfalar 665 - 685
  Emine TAŞÇİ YILDIRIM
 7. İngiltere’de İslam Eğitimi: Fırsatlar ve Tehditler
  Sayfalar 687 - 714
  İrfan ERDOĞAN
 8. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Göynük Müftüsü İbrahim Hakkı Efendi
  Sayfalar 715 - 733
  Talip AYAR
 9. İmparatoriçe İrene’nin Yasa Eklerine Göre Roma Hukukunda Kitab-ı Mukaddes İzleri
  Sayfalar 735 - 748
  Talat KOÇAK
 10. Ölüm Ötesi İnancının Bilişsel Açıklamalarının Eleştirel Bir Analizi
  Sayfalar 749 - 764
  Mahdi BİABANAKİ
 11. Yahyâ b. Zeyd İsyanı ve Horasan’daki Etkileri
  Sayfalar 765 - 787
  Cahid KARA
 12. Türkiye’de Ebû Hanîfe Literatüründe Kuram: Eleştiri ve Kuramsal Bir Öneri
  Sayfalar 789 - 806
  Şaban ERDİÇ
 13. Lise Öğrencilerinin Manevi- İnsani Değerler Eğilimi
  Sayfalar 807 - 831
  Ayşe İNAN KILIÇ
 14. Yüksek Din Öğretimi Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının Akademik Özyeterlik ve Akademik Başarıyla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 833 - 855
  Yunus Emre SAYAN, Mustafa TAVUKÇUOĞLU
 15. Meçhul bir Yahudi Mühtedinin (14. yy.) Yahudiliğe Reddiyesi: Te’yîdü’l-mille
  Sayfalar 857 - 877
  Yasin MERAL
 16. Francis Bacon’ın Lâik Ahlâk Anlayışı
  Sayfalar 879 - 890
  Tuğba TORUN
 17. Din Perspektifinden Obsesif-Kompulsif Bozukluklar: Modern Yaklaşımlar ve Ebû Zeyd El-Belhî’nin Katkıları
  Sayfalar 891 - 909
  Ömer Faruk SÖYLEV
 18. Din Sosyolojisinin Yöntemsel İncelikleri: Bir Şematikleştirme Çabası
  Sayfalar 911 - 931
  Birsen Banu OKUTAN
 19. Temsilci Düşüncenin Hegemonik Unsurları: Şeyleşme, Sömürgecilik ve Kültürelcilik
  Sayfalar 933 - 949
  İrfan KAYA
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1301-1197 1304-9399 75 1996-2021
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 1 Mart 2021