Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Yusuf DOĞAN

Turkey
doganyusuf58@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURİYET ÜNİV. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Editör

Dr. Sema YILMAZ

Turkey
sema_106@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri Bölümü)

Dr. Adem ÇİFTCİ

Turkey
ademciftci28@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Esma GÜNEŞ

Turkey
ekorucu@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Hamit DEMİR

Turkey
hamitdemir@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ayşe Mine AKAR

Turkey
aysemineakar@gmail.com
Konular: Tasavvuf
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Ömer Faruk ÖZBEK

Turkey
ofarukozbek@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Hadis
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Sema TOMBUL

Turkey
stombul@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Hadis
Kurum: CUMHURIYET UNIVERSITY

Arş. Gör. Naim YAMAN

Turkey
nyaman@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Arap Dili ve Belâgati
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. İlknur BAHADIR

Turkey
ilknurbahadir@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İslam Mezhepleri
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü)

Dr. Fatma KURTTEKİN

Turkey
fkurttekin@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Arş. Gör. Merve YETİM

Turkey
merveyetim@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Dinler Tarihi
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Gülistan AKTAŞ

Turkey
gaktas@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Nurgül AKDOĞAN

Turkey
nakdogan@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Felsefe Tarihi
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Rukiye GÖGEN

Turkey
rukiye-yilmaz58@hotmail.com
Konular: Din Eğitimi
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörleri (İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü)

Maruf ÇAKIR

Turkey
marufca@hotmail.com
Konular: Türk İslam Edebiyatı
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Bayram ÜNCE

Turkey
bayramunce@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Sena KAPLAN

Turkey
senakaplan@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İslam Tarihi,İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Arş. Gör. Salime Bera KEMİKLİ

Turkey
berakemikli@gmail.com
Konular: İslam Sanatları
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Mustafa Said AKDOĞAN

Turkey
akdogan@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Dini Musiki
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Alan Editörleri (İngilizce)

Dr. Öğretim Görevlisi Zeynep YÜCEDOĞRU

Turkey
zyucedogru@beu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-4931-6148
Konular: Dinler Tarihi,Felsefe ve Din Bilimleri,İlahiyat
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Miyase YAVUZ ALTINTAŞ

Turkey
miyaseyavuz@gmail.com
Konular: İslam Hukuku,Temel İslam Bilimleri,İlahiyat
Kurum: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Kenan TEKİN

Turkey
ktekin@fas.harvard.edu
Konular: İslam Felsefesi
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal AĞILKAYA ŞAHİN

Turkey
zuhal.agilkayasahin@medeniyet.edu.tr
Konular: Kültürlerarası Psikoloji,Din Psikolojisi,Felsefe ve Din Bilimleri,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Alan Editörü (Kitap Kritiği)

Alper AY

Turkey
alperay@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mürteza BEDİR

Turkey
mbedir@istanbul.edu.tr
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR

Turkey
ngokkir@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0875-550X
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Doç. Dr. Jon HOOVER

United Kingdom
Jon.Hoover@nottingham.ac.uk
Kurum: The University of Nottingham

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah PAKOĞLU

Turkey
apakoglu@cumhuriyet.edu.tr
Kurum: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Sema YILMAZ

Turkey
sema_106@hotmail.com
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Alim YILDIZ

Turkey
ayildiz@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Prof. Dr. M. Sait ÖZERVARLI

Turkey
sozervar@yildiz.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: YILDIZ TEKNIK UNIV

Prof. Dr. M. Doğan KARACOŞKUN

Turkey
mkaracoskun@kilis.edu.tr
Konular: İlahiyat,Uygulamalı Psikoloji
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mürteza BEDİR

Turkey
mbedir@istanbul.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Abdullah KAHRAMAN

Turkey
a.kahraman69@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: MARMARA UNIV

Bakıt MURZARAYIMOV

Kyrgyzstan
murzaraim@mail.ru
Konular: İlahiyat
Kurum: KYRGYZ TURKISH MANAS UNIV

Tarık ABDÜLCELİL

Egypt
info@tarik.me
Konular: İlahiyat
Kurum: AIN SHAMS UNIV

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ

Turkey
ramazanaltintas59@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Turkey
ayildirim2000@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN

Turkey
duralaroltu@hotmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Turkey
tozdes@cumhuriyet.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Prof. Dr. Ömer KARA

Turkey
omer.kara@atauni.edu.tr
Konular: Tefsir,Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat,Arap Dili ve Belâgati,İlahiyat
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

Turkey
hyilmaz@cumhuriyet.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,İlahiyat
Kurum: CUMHURIYET UNIV

Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU

Turkey
iskenderoglumuammer@gmail.com
Konular: Felsefe,İlahiyat
Kurum: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hakem Kurulu

Dergimizde makale değerlendirme süreci, çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Hakem isimleri yalnızca yayın dönemi sonunda tek liste halinde yayımlanmaktadır.

Ocak-Aralık 2017 Yayın Dönemi Hakem Listesi

Ocak- Aralık 2018 Yayın Dönemi Hakem Listesi