Batman Akademi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9114 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Batman Üniversitesi |


Batman Akademi Dergisi, 2017 yılında yayım hayatına başlayan ve Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi'nin (2619-9114) devamı niteliğinde olup Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik hakemli bir dergidir (Makale kabul tarihleri; Haziran sayısı için, Ocak-Nisan ayları arası; Aralık ayı sayısı için (Temmuz-Ekim arası). Dergimiz Dil, Edebiyat, Temel İslam Bilimleri, Türk İslam Edebiyatı, İslam Tarihi, İslam Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri konularında yayın kabul etmektedir.

Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalar, dergi yayın politikasına uygunluğu yönüyle ön editörlük aşamasından geçirilir. Daha sonra alan editörlüğünün uygun yazısıyla hakemlere gönderilir. Makale en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

Bir sayıda aynı yazarın (ortak yazarlı makaleler de dahil) bir makalesi yayımlanır.

Batman Akademi Dergisi (BAD), Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin bir dergisidir. BAD, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda altışar aylık dönemler hâlinde (Haziran ve Aralık aylarında) iki sayı olarak yayımlanır.
Batman Akademi Dergisi, Dil, Edebiyat, İlâhiyat, İnsan, Toplum ve Din Bilimleri ile İslami İlimler alanına dair inceleme, araştırma ve çeviri makalesi, kitap kritiği, derleme yazıları ve sempozyum değerlendirmesi çalışmalarını yayımlar. Bu çerçevede düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildiriler ile sahasında çığır açan önemli kişiler adına ve/veya misafir editörlerin katkılarıyla ek ve özel sayılar da çıkarılabilir.
Batman Akademi Dergisi, elektronik olarak TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında DergiPark AKADEMİK üzerinden yayımlanır. Dergimize yazı gönderecek araştırmacılar, öncelikle DergiPark’a üye olur. Yazıların gönderiminden sonuçlanmasına kadarki tüm süreç DergiPark’tan takip edilir. Dergi yayın ilkeleri, yazar ve hakem rehberi gibi hususiyetler de aynı şekilde bu sayfada bulunmaktadır.
Dergide yayınlanan yazıların dil, bilim ve hukuki sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları Batman Akademi Dergisi'ne aittir. Bu durum, telif hakkı devir formu ile belirtilir. Yazılar yayıncının izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, hangi süreçte olursa olsun yayınlayıp yayınlamama hakkına sahiptir. Batman Akademi Dergisi’nde bir sayıda, bir yazara ait ( ortak yazarlı makaleler dâhil) en çok bir makale yayımlanır.
Dergimize, yayımlanması için gönderilen makaleler orijinal, yayımlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır.
Devam eden tez çalışmaları, henüz sonuçlanmadığından dolayı dergide yayımlanmaz. Araştırma makalesi türünde yüksek lisans derecesine; çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirilmek için kabul edilmektedir.
Dergimize gönderilen yazıların imlasında TDK imla kılavuzu esas alınmaktadır. Batman Akademi Dergisi, İlahiyat Atıf Dizinine üye olup, yazılarda İSNAD Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.
Batman Akademi Dergisi, dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından Editör ve Yazarlar için geliştirilen Uluslararası Standartları dikkate alır.

Batman Akademi Dergisi

e-ISSN 2619-9114 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Batman Üniversitesi |
Kapak Resmi


Batman Akademi Dergisi, 2017 yılında yayım hayatına başlayan ve Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi'nin (2619-9114) devamı niteliğinde olup Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik hakemli bir dergidir (Makale kabul tarihleri; Haziran sayısı için, Ocak-Nisan ayları arası; Aralık ayı sayısı için (Temmuz-Ekim arası). Dergimiz Dil, Edebiyat, Temel İslam Bilimleri, Türk İslam Edebiyatı, İslam Tarihi, İslam Sanatları, Felsefe ve Din Bilimleri konularında yayın kabul etmektedir.

Yayınlanmak üzere dergimize gönderilen çalışmalar, dergi yayın politikasına uygunluğu yönüyle ön editörlük aşamasından geçirilir. Daha sonra alan editörlüğünün uygun yazısıyla hakemlere gönderilir. Makale en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

Bir sayıda aynı yazarın (ortak yazarlı makaleler de dahil) bir makalesi yayımlanır.

Batman Akademi Dergisi (BAD), Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin bir dergisidir. BAD, uluslararası hakemli bir dergi olup yılda altışar aylık dönemler hâlinde (Haziran ve Aralık aylarında) iki sayı olarak yayımlanır.
Batman Akademi Dergisi, Dil, Edebiyat, İlâhiyat, İnsan, Toplum ve Din Bilimleri ile İslami İlimler alanına dair inceleme, araştırma ve çeviri makalesi, kitap kritiği, derleme yazıları ve sempozyum değerlendirmesi çalışmalarını yayımlar. Bu çerçevede düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildiriler ile sahasında çığır açan önemli kişiler adına ve/veya misafir editörlerin katkılarıyla ek ve özel sayılar da çıkarılabilir.
Batman Akademi Dergisi, elektronik olarak TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında DergiPark AKADEMİK üzerinden yayımlanır. Dergimize yazı gönderecek araştırmacılar, öncelikle DergiPark’a üye olur. Yazıların gönderiminden sonuçlanmasına kadarki tüm süreç DergiPark’tan takip edilir. Dergi yayın ilkeleri, yazar ve hakem rehberi gibi hususiyetler de aynı şekilde bu sayfada bulunmaktadır.
Dergide yayınlanan yazıların dil, bilim ve hukuki sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları Batman Akademi Dergisi'ne aittir. Bu durum, telif hakkı devir formu ile belirtilir. Yazılar yayıncının izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, hangi süreçte olursa olsun yayınlayıp yayınlamama hakkına sahiptir. Batman Akademi Dergisi’nde bir sayıda, bir yazara ait ( ortak yazarlı makaleler dâhil) en çok bir makale yayımlanır.
Dergimize, yayımlanması için gönderilen makaleler orijinal, yayımlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır.
Devam eden tez çalışmaları, henüz sonuçlanmadığından dolayı dergide yayımlanmaz. Araştırma makalesi türünde yüksek lisans derecesine; çeviri ve kitap kritiği türlerinde yalnızca doktora derecesine sahip araştırmacıların çalışmaları değerlendirilmek için kabul edilmektedir.
Dergimize gönderilen yazıların imlasında TDK imla kılavuzu esas alınmaktadır. Batman Akademi Dergisi, İlahiyat Atıf Dizinine üye olup, yazılarda İSNAD Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.
Batman Akademi Dergisi, dergiye gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından Editör ve Yazarlar için geliştirilen Uluslararası Standartları dikkate alır.

Batman Üniversitesi