Balıkesir İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-9969 | e-ISSN 2717-669X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi | http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/ilahiyat-fakultesi-dergisi-28


Derginin eski adı: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(Yayımlanan Sayılar: Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 1 - Yıl 2019, Sayı 10)

Dergimizin Haziran 2021 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Makale gönderimi için son tarih 01.05.2021’dir. Yazarların makale göndermeden önce “Makale Gönderim Şartları”nı okumalarını rica ederiz.

21 Eylül 2020 tarihi itibariyle Balıkesir İlahiyat Dergimizin TR DİZİN/ULAKBİM başvurusu yapılmış ve değerlendirme süreci devam etmektedir.

Balıkesir İlahiyat Dergisi, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan akademik uluslararası hakemli bir dergidir.

BAİD’de yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla birlikte diğer dillerde de yazılar yayınlanmaktadır. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları BAİD’ye ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına derginin yayın kurulu karar verir.

Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

Balıkesir İlahiyat Dergisi

ISSN 2149-9969 | e-ISSN 2717-669X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi | http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/ilahiyat-fakultesi-dergisi-28
Kapak Resmi


Derginin eski adı: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

(Yayımlanan Sayılar: Yıl 2015, Cilt 1, Sayı 1 - Yıl 2019, Sayı 10)

Dergimizin Haziran 2021 sayısı için makale kabulü başlamıştır. Makale gönderimi için son tarih 01.05.2021’dir. Yazarların makale göndermeden önce “Makale Gönderim Şartları”nı okumalarını rica ederiz.

21 Eylül 2020 tarihi itibariyle Balıkesir İlahiyat Dergimizin TR DİZİN/ULAKBİM başvurusu yapılmış ve değerlendirme süreci devam etmektedir.

Balıkesir İlahiyat Dergisi, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanan akademik uluslararası hakemli bir dergidir.

BAİD’de yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla birlikte diğer dillerde de yazılar yayınlanmaktadır. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları BAİD’ye ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına derginin yayın kurulu karar verir.

Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şartı aranmaktadır. Arz edilen makaleler ilk olarak yayın kurulu tarafından incelenmektedir.

Tüm makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar hakemler tarafından istenen gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür.

Sayı 12 - 29 Ara 2020
 1. Mâtürîdî’nin Te’vilât’ında Kaynağı Tespit Edilemediği İddia Edilen Bazı Merfu Rivayetlere Dair Bir Değerlendirme - Türkiye Tahkiki Özelinde -
  Sayfalar 1 - 14
  Erkan ÖNDER, Ali KARATAŞ
 2. Mela Muhammed Şoşikî ve “Tefsira Quranê Nûra Qelban” Adlı Kürtçe Tefsiri
  Sayfalar 15 - 32
  Mehmet Tahir PEKİM
 3. Cumhuriyet Dönemi Yaygın Din Eğitiminde Kullanılan Bazı Kitaplar Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 33 - 56
  Meryem KARATAŞ
 4. Âl-i İmrân Sûresi 13. Âyetteki Zamirlerin Merciine Dair İhtilaflar ve Bunun Meâllere Yansıması
  Sayfalar 57 - 75
  Haşim ÖZDAŞ
 5. İman-Küfür İkilemi Örneğinde Kur’ân’da İkili Anlatım ve Bunun Dinî Eğitimdeki Önemi
  Sayfalar 77 - 103
  Halil İbrahim KARAARSLAN
 6. Âsım Kıraatinin Senedi ve Şu'be-Hafs Rivayetlerinin Temellendirilmesi
  Sayfalar 105 - 128
  Hasan Hüseyin HAVUZ
 7. Kadızâdelilerin İslam Mezhepleri Tarihi ile İlgili Eserleri ve Fırka Tasnif Usulleri
  Sayfalar 129 - 154
  Ali DURMUŞ
 8. Batı ve Arap Şiir Eleştirmenlerine Göre Vahdetu’l-Kaside Meselesi
  Sayfalar 155 - 192
  Merve ÖZÇETİN
 9. Arap Edebiyatında Lâmiyye Literatürü
  Sayfalar 193 - 222
  Mehmet Sıdık ÖZALP, Hasan TAŞDELEN
 10. Ehl-i Sünnet ve Şîa’ya Göre İsrâiliyat’ın Delil Oluşu (Muhammed Abduh, Reşid Rızâ ve Tabâtabâî Örneği)
  Sayfalar 223 - 238
  İmran ÇELİK
 11. Tasavvufî Kavramlarla Anlamsal Bağları Açısından Kerâmet Kavramı
  Sayfalar 239 - 251
  Esma SAYIN
 12. توجيه الحذف بإجراء الوصل مُجرى الوقف دراسة صوتية لتعليل الأداء القرائي في كتاب إعراب القراءات الشواذ للعكبري
  Sayfalar 253 - 268
  Soaad SHOLAK
 13. Celaleddîn Süyûtî’den Bir İbnu’l-Fârid/Fâriz Müdafaası: Gam’u’l-Muârid Fî Nusrati İbni’l-Fârid
  Sayfalar 271 - 284
  Adnan ARSLAN
 14. Kelâmî Akıldan Tasavvufî Keşfe
  Sayfalar 285 - 290
  Esra DÜZENLİ
 15. Mehmet Emin Ay. Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım. İstanbul: Timaş, 2016, 192 s.
  Sayfalar 291 - 296
  Muhammet ONUR