Amaç

Balıkesir İlahiyat Dergisi altı ayda bir yayımlanan ve içeriğini oluşturan Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerin, alanında uzman akademisyenlerce değerlendirildiği bir yapıya sahiptir. Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ilahiyat alanında üretilen bilimsel çalışmaları yayımlamayı ilke edilmekle birlikte, din bilimlerinin farklı alanlarında üretilmiş farklı çalışmaları da yayımlamayı kendine görev addetmektedir.

Kapsam

Balıkesir İlahiyat Dergisi, İlahiyat (dini araştırmalar) alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar. Bu kapsamda araştırma makalesi, çeviri, sempozyum, kongre, çalıştay değerlendirmesi türündeki akademik çalışmaları kabul eder.