İndeksler

Balıkesir İlahiyat Dergisi ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli bir dergidir.

Dergimiz, aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

İndexcopernicus (30.06.2019)

İdealonine (30.06.2019)

Academic Resource Index  (03.05.2020)

Citefactor  (08.06.2020)

Sobiad (30.06.2015)

ESJI 

DRJI