Makale Gönderim Şartları

  • Yazarların Balıkesir İlahiyat Dergisi Makale Şablonu’nu indirerek makalelerini indirilen şablon üzerine yazmaları gerekmektedir.
  • Makale ve çeviri türündeki çalışmalar için kelime üst sınırı 12.000, diğer yayın türleri için ise 1.500’dür.
  • Çeviri makalelerin yayıncısından alınan izin yazısı/maili başvuruya eklenmelidir.
  • Başvuru esnasında 150-200 kelimelik Türkçe öz, İngilizce abstract ve en az 5’er adet Türkçe ve İngilizce anahtar kavram yazılmalıdır.
  • Çalışmalar, Microsoft Word programında, 2,5 cm kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Calibri yazı tipi, 11 punto ve başlıklar bold olarak ve 1,15 satır aralığı; dipnotlar ise satır aralığı tam, değer 10 nk ve metinle aynı yazı tipinde 9 punto ile yazılmalıdır. Ana metin ve dipnotlar Aralık → Önce: 3 nk, Sonra: 0 nk şeklinde olmalıdır. Özetler 10 punto ile yazılmalıdır.
  • Balıkesir İlahiyat Dergisi "Yazım Kuralları"na mutlaka uyulmalıdır.
  • Yazar ismi, eser adı ve kavramların yazımında TDV İslâm Ansiklopedisi'nin imlası esas alınmalıdır: TDV İslâm Ansiklopedisi Madde Listesi
  • Yayımlanan yazıların ilmî, fikrî ve edebî sorumluluğu yazarlarına aittir.
  • Doktora öğrencileri, tek yazar olarak; yüksek lisans öğrencileri ise danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. 
  • Yazarlar makale gönderirken “iThenticate” vb. programlar aracılığıyla aldıkları benzerlik oranı dosyalarını makale ile birlikte sisteme yüklemelidirler.