İntihal Tespit Politikamız

İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. İntihal sonucunda benzerlik oranı (dipnot ve kaynakça hariç) en fazla % 20’dir.

Yazarlar makale gönderirken “iThenticate” vb. programla aldıkları benzerlik oranı dosyalarını makale ile birlikte sisteme yüklemelidirler.