Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-2054 | e-ISSN 2564-7741 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Harran Üniversitesi |


Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Harran University Theology Faculty Journal

                                                             "Nicelikten niteliğe dev bir adımın eşiğindeyiz."

            1995 yılından bu yana yayın hayatında yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz, Sosyal-Beşeri İlimler/Dini Araştırmalar alanında te’lif edilen makaleleri ilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir. Dergimizde aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. 

             Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Ön değerlendirme ve intihal aşamasından geçemeyen makaleler, hakemlere gönderilmeden editör kurulu tarafından reddedilir. Ön değerlendirme ve intihal aşamasından geçen makaleler, hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

           Dergimiz, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır. 1 Mayıs öncesinde gönderilen makaleler 15 Haziran'da çıkacak sayı için;  1 Kasım öncesinde gönderilecek makaleler de 15 Aralık'ta çıkacak sayı için değerlendirmeye alınır. Belirtilen tarih aralığında makalesi ulaşan, ancak hakem süreci devam eden makaleler bir sonraki sayı için değerlendirilir.

             Dergimize göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızı ilim dünyasına ulaştırmak bizleri memnun edecektir. 

             

    DergiPark üzerinden dergimize nasıl makale gönderilebileceğine dair video için tıklayınız.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-2054 | e-ISSN 2564-7741 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Harran Üniversitesi |
Kapak Resmi


Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Harran University Theology Faculty Journal

                                                             "Nicelikten niteliğe dev bir adımın eşiğindeyiz."

            1995 yılından bu yana yayın hayatında yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergi olup, yılda iki kez yayımlanır. Dergimiz, Sosyal-Beşeri İlimler/Dini Araştırmalar alanında te’lif edilen makaleleri ilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir. Dergimizde aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları, tercüme makaleler ve Doktora tez özetleri (Türkçe- İngilizce) yayımlanır. 

             Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makaleler ön değerlendirme aşamasından sonra intihal programı ile taranır. Ön değerlendirme ve intihal aşamasından geçemeyen makaleler, hakemlere gönderilmeden editör kurulu tarafından reddedilir. Ön değerlendirme ve intihal aşamasından geçen makaleler, hakeme yönlendirilir. Hakemlerimiz ve yazarlarımız arasında çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. İki hakemden olumlu rapor alan makale yayımlanır. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde makale üçüncü bir hakeme gönderilir.

           Dergimiz, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır. 1 Mayıs öncesinde gönderilen makaleler 15 Haziran'da çıkacak sayı için;  1 Kasım öncesinde gönderilecek makaleler de 15 Aralık'ta çıkacak sayı için değerlendirmeye alınır. Belirtilen tarih aralığında makalesi ulaşan, ancak hakem süreci devam eden makaleler bir sonraki sayı için değerlendirilir.

             Dergimize göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızı ilim dünyasına ulaştırmak bizleri memnun edecektir. 

             

    DergiPark üzerinden dergimize nasıl makale gönderilebileceğine dair video için tıklayınız.

Sayı 42 - 15 Ara 2019
 1. Şiddeti Benimseyen ve Dini Referans Alan Örgütlerin Kur’ânî Dayanakları
  Sayfalar 1 - 26
  Hüseyin İHTİBAR
 2. Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Arap Dili Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 27 - 55
  Ahmet ASLAN
 3. Kerâhet Vakitlerinde Namaz Kılınması Konusuna Usûlî Yaklaşım
  Sayfalar 57 - 82
  Rifat YILDIZ
 4. Kur’ân ve Sünnete Göre Sosyal Hayatta Kadın Erkek İlişkisi
  Sayfalar 83 - 109
  İbrahim YILDIZ
 5. Muhafazakâr Tüketim: Türkiye’de Muhafazakârlığın Tüketim Eksenli Dönüşüm Dinamikleri
  Sayfalar 111 - 135
  Ali BALTACI
 6. Müslüman Osmanlı Ailesinde Mûsiki
  Sayfalar 137 - 155
  Tacetdin BIYIK
 7. İslam Tarihinde Hz. Ali’nin Vakfiyesinin Yeri ve Önemi
  Sayfalar 157 - 178
  Bahattin TURGUT
 8. Arapça ve Türkçedeki Anlatım Bozukluklarının Ortak Noktaları
  Sayfalar 179 - 204
  Selman YEŞİL
 9. Müfessirin İhtiyaç Duyduğu Kaideler Üzerine Sistematik Bir İnceleme Denemesi
  Sayfalar 205 - 226
  Muhammet ÇOL
 10. Ebû İshâk eş-Şîrâzî’nin Usûl Anlayışında Âhâd Haberin Epistemolojik Değeri
  Sayfalar 227 - 255
  Hamit SEVGİLİ
 11. Teftâzânî’nin Bilginin Tanımlanması Problemine Yaklaşımı
  Sayfalar 257 - 286
  Ziya ERDİNÇ
 12. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin XXI. Yüzyıl Öğrenen ve Öğreten Becerilerini Kullanım Düzeyleri
  Sayfalar 287 - 309
  Aybiçe TOSUN
 13. XVI. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve “Uluslararası Hz. İbrahim (a.s.) ve Nübüvvet” Sempozyumu
  Sayfalar 317 - 329
  Soner AKSOY , Sakin TAŞ , Samed YAZAR , Muhammet ÇOL
 14. Hadisleri Hikayelerle Anlatmak
  Sayfalar 311 - 316
  Ömer Faruk AKPINAR
Dizinler