İSTEM
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/istem


 • İstem, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisidir.
 • İlk sayısı 2003'te yayımlanan dergimiz, yayın hayatına 2018 yılı 31. sayısından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir.
 • Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.
 • Makale kabul tarihleri: Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan, Aralık sayısı için ise 1 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Dergimizde araştırma makaleleri, çeviri yazılar (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergimizde İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style)'nin güncel versiyonu kullanılmaktadır. "Yazım Kuralları"na uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

İSTEM

ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/istem
Kapak Resmi


 • İstem, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisidir.
 • İlk sayısı 2003'te yayımlanan dergimiz, yayın hayatına 2018 yılı 31. sayısından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir.
 • Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.
 • Makale kabul tarihleri: Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan, Aralık sayısı için ise 1 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Dergimizde araştırma makaleleri, çeviri yazılar (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergimizde İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style)'nin güncel versiyonu kullanılmaktadır. "Yazım Kuralları"na uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.
Dizinler
ResearcherID
ORCID