İSTEM
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/istem


 • İstem, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisidir.
 • İlk sayısı 2003'te yayımlanan dergimiz, yayın hayatına 2018 yılı 31. sayısından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir.
 • Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.
 • Makale kabul tarihleri: Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan, Aralık sayısı için ise 1 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Dergimizde araştırma makaleleri, çeviri yazılar (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergimizde İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style)'nin güncel versiyonu kullanılmaktadır. "Yazım Kuralları"na uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

İSTEM

ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/istem
Kapak Resmi


 • İstem, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisidir.
 • İlk sayısı 2003'te yayımlanan dergimiz, yayın hayatına 2018 yılı 31. sayısından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir.
 • Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.
 • Makale kabul tarihleri: Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan, Aralık sayısı için ise 1 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Dergimizde araştırma makaleleri, çeviri yazılar (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergimizde İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style)'nin güncel versiyonu kullanılmaktadır. "Yazım Kuralları"na uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.
Sayı 36 - 31 Ara 2020
 1. What Does History Tell Us from the Classical Period of Islam? Some Illustrative Social and Moral Examples
  Sayfalar 199 - 214
  Ahmet Turan YÜKSEL
 2. Islamic Family As A Concept And Institution And Its Historical Epistemology
  Sayfalar 215 - 228
  Mehmet Bahaüddin VAROL
 3. Câhiliye Bedevî Arap Zihninin Son Peygamberle İmtihanı: Uyeyne b. Hısn Örneği
  Sayfalar 229 - 252
  Ali DADAN
 4. Cinuçen Tanrıkorur’a Âit “Kârçe-İ Nüh Felek” Eserinin Biçim Özellikleri Açısından Tahlîli
  Sayfalar 253 - 282
  Gülçin Yahya KAÇAR, Aziz DESTEGÜL
 5. Emevîlerin İlk Mısır ve Mağrib Valisi Mesleme Bin Muhalled el-Ensârî
  Sayfalar 283 - 304
  Murat GÖK
 6. Sabuncuoğlu Şerefeddin’in Paris Bibliotheque Nationale’de Bulunan Cerrahiyyetü’l Haniyye İsimli Eserinin Minyatür Özellikleri
  Sayfalar 305 - 323
  Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ, Lütfiye DEPERLER MAZI
 7. Türk Din Mûsikîsi’nde Kullanılan Usûller
  Sayfalar 325 - 346
  Sadettin Volkan KOPAR
 8. Cemil Bey’in, Hüseynî Viyolonsel Taksîminin Rehber-i Mûsikîye Göre Makam Tahlîli
  Sayfalar 347 - 359
  Özcan ÇETİK, Mehmet GÖNÜL
 9. IX. Yüzyıl Abbâsî Dönemi Hanedan Üyesi Mûsikîşinasların Kitâbü’l-Egânî’deki Anlatımları
  Sayfalar 361 - 388
  Sema DİNÇ
 10. ‘Alkame b. ‘Abede el-Fahl ve İki Kasidesi
  Sayfalar 389 - 415
  Esat AYYILDIZ
 11. Osmanlı Vakfiyelerinde Hz. Muhammed’i (sav) ve Konumunu Tavsif Eden İfade Formları (Makedonya Örneği)
  Sayfalar 417 - 438
  Hasan TELLİ
 12. Sakarya Mezar Taşlarının Yapısal ve Yerel Analizi
  Sayfalar 439 - 456
  Oktay GÜNDOGDU, Lütfi ŞEYBAN
 13. Arkeolojik Kazı ve Temizlik Çalışmaları Sonucunda; Ba'rûr Hanı
  Sayfalar 457 - 488
  Mustafa GÜLER
 14. Coğrafyanın Siyer Telifine Etkisi: Kelâî (ö. 634/1237) ve el-İktifâ’ Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 489 - 498
  Yakup AKYÜREK
 15. Muhtâr es-Sekafî Hareketindeki Gālî Davranışlar ve Muhtâr es-Sekafî’nin Bu Davranışlar Karşısındaki Tutumu
  Sayfalar 499 - 520
  Yasin KURNAZ
 16. Leone Caetani’nin Annali Dell’Islām Adlı Eserinin Hüseyin Câhid Tarafından Yapılan Çevirisi Üzerine Bazı Düşünceler ve Türkiye’deki Yansımaları
  Sayfalar 521 - 540
  Muhammed İhsan HACIİSMAİLOĞLU
 17. Kubbe-i Hadrâ’nın Karamanoğlu Döneminden Günümüze Değişen Çinileri
  Sayfalar 541 - 557
  Naci BAKIRCI
Dizinler
ORCID