İSTEM
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi |


 • İstem Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisidir.
 • İlk sayısı 2003'te yayımlanan dergimiz, yayın hayatına 2018 yılı 31. sayısından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir.
 • Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.
 • Makale kabul tarihleri: Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan, Aralık sayısı için ise 1 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Dergimizde telif makaleler, çeviri yazılar (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergimizde İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style) kullanılmaktadır. "Yayım ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

İSTEM

ISSN 1304-0618 | e-ISSN 2602-408X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi |
Kapak Resmi


 • İstem Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü dergisidir.
 • İlk sayısı 2003'te yayımlanan dergimiz, yayın hayatına 2018 yılı 31. sayısından itibaren e-dergi olarak devam etmektedir.
 • Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir.
 • Makale kabul tarihleri: Haziran sayısı için 1 Ocak-15 Nisan, Aralık sayısı için ise 1 Temmuz-15 Ekim arasıdır.
 • Dergimizde telif makaleler, çeviri yazılar (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla), kitap tanıtımları, sempozyum ve toplantı tanıtım yazıları gibi çalışmalar yayınlanır. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Dergimizde İsnad Atıf Sistemi (The Isnad Citation Style) kullanılmaktadır. "Yayım ve Yazım İlkeleri"ne uyulmadan dergimize ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 • Dergimiz, Aralık 2011'den itibaren TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.
Sayı 34 - 31 Ara 2019
 1. Emeviler Döneminde Gayrimüslim İstihdamı (41-132/661-750)
  Sayfalar 329 - 351
  Adnan ADIGÜZEL , Barış ÇAKAN
 2. Şanlıurfa Müziğinde Hoyrat ve Hoyratçılık: Yaşar Özden Örneği
  Sayfalar 353 - 362
  Mehmet ÖNCEL
 3. Almanca Eserlere Göre Kudüs’te Kurulan Bir Hristiyan Tarikatı: Karmelitler ve Avusturya’daki Faaliyetleri
  Sayfalar 363 - 384
  Gülşen İSTEK
 4. Bursalı İbrahim Râzî Divanı'ndaki Tarih Manzumeleri
  Sayfalar 385 - 401
  Mehmet ELALDI
 5. Türk ve Arap Romanları Perspektifinde Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar
  Sayfalar 403 - 420
  Ethem DEMİR
 6. Cemâl-i Halvetî’nin Esrâr-ı Garîbe Adlı Mesnevisinin Halvetiyye’deki Etvâr-ı Seb’a Yazma Geleneği Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 421 - 436
  Şerife AĞARI
 7. Arakonak-Hazerşah El Yapımı Seccadeler
  Sayfalar 437 - 457
  Nebi BUTASIM
 8. Mağrib’in Sa’dî Sultanı Ahmed el-Mansûr Dönemi Mevlid-i Nebî Merasimleri
  Sayfalar 459 - 475
  Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN
 9. Geleneksel Sanatlarda Eğitim Modeli ve İcazet Geleneği
  Sayfalar 477 - 487
  Çiğdem ÖNKOL ERTUNÇ
 10. Sermaye ve Mekke'nin Dahili Yapısının Gelişmesi
  Sayfalar 489 - 506
  Selma ÖZÜLKÜ
 11. İslâm Tarihinde İsnâd
  Sayfalar 507 - 525
  Sadettin GÜRMAN
 12. Prof. Dr. Ahmet Önkal (1952-2019) -Hayatı, İlmi ve Akademik Çalışmaları-
  Sayfalar 527 - 534
  İsmail Hakki ATÇEKEN
 13. Kadim Dostum Ahmet Önkal Bey
  Sayfalar 535 - 541
  Mehmet Ali KAPAR
 14. Ahmet Önkal Abi
  Sayfalar 543 - 544
  Bilal SAKLAN
 15. Hocam Prof. Dr. Ahmet Önkal
  Sayfalar 545 - 556
  Adnan DEMİRCAN
 16. Merhûm Prof.Dr. Ahmet Önkal (1952-2019) Hocam
  Sayfalar 557 - 565
  İsmail Hakki ATÇEKEN
 17. Rasûlü Ekrem (Sav.)’e Vâris Olabilmek Merhûm Prof.Dr. Ahmet Önkal Anısına
  Sayfalar 567 - 582
  M.bahaüddin VAROL
 18. Merhum Prof.Dr.Ahmet Önkal Hocam
  Sayfalar 583 - 584
  Ahmet Turan YÜKSEL
 19. Hocam Prof.Dr. Ahmet Önkal
  Sayfalar 585 - 590
  Ali DADAN
 20. Ahmet Önkal Hocamızın Ardından
  Sayfalar 591 - 593
  Ramazan ALTINTAŞ
 21. Dünya Penceresinden Bakıp Giden Ahmet Önkal
  Sayfalar 595 - 598
  Mehmet SEKER
 22. Merhum Ahmet Önkal Hoca Hakkında Birkaç Söz
  Sayfalar 599 - 605
  Hüseyin ALGÜL
 23. Muhterem Hocam Prof. Dr. Ahmet Önkal
  Sayfalar 607 - 616
  Maşide KAMİT
 24. Ahmet Önkal Demek
  Sayfalar 617 - 618
  Ahmet YAMAN
 25. Hep Kal Hocam Yüreklerde
  Sayfalar 619 - 623
  Ahmet Güzel
 26. Siyeri Bana Sevdiren, İslam Tarihçisi Olma Vesilem Hocam
  Sayfalar 625 - 627
  Mithat ESER
 27. Muhterem Hocam: Prof.Dr. Ahmet Önkal’ın Ardından…
  Sayfalar 629 - 632
  Mehmet ŞİMŞİR
 28. Hocam Prof. Dr. Ahmet Önkal
  Sayfalar 633 - 634
  Mehmet Nadir ÖZDEMİR
 29. Prof. Dr. Ahmet Önkal Hocamın Ardından
  Sayfalar 635 - 655
  Fatih ERKOÇOĞLU
 30. The Caliphate, UK, 2016, Pelican Books, XXIX + 412 Sayfa, ISBN: 978-0-141-98140-6, Hugh Kennedy
  Sayfalar 657 - 661
  Öznur ÖZDEMİR
 31. Türk İslam Edebiyatı Bilay Yayınları, Ankara, 2018, 255 s., Prof. Dr. Hikmet ATİK
  Sayfalar 663 - 666
  Abdullah Muaz GÜVEN
Dizinler