Editör


Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

Turkey
yildmustafa@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5455-6301
Konular: Sanat Tarihi,Türk-İslam Sanatları Tarihi
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: https://www.erbakan.edu.tr/personel/95/mustafa-yildirim

Editör Yardımcıları


Prof. Dr. Hikmet ATİK

Turkey
nevahik@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-7081-104X
Konular: Türk İslam Edebiyatı
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
URL: https://www.erbakan.edu.tr/personel/2523/hikmet-atik

Dr. Öğr. Üyesi Ali DADAN

Turkey
alidadan@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3860-0389
Konular: İlahiyat
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Fatma Şeyma BOYDAK

Turkey
seymaboydak@outlook.com
ORCID: 0000-0002-5111-7239
Konular: Cilt,Tezhip,İslam Sanatları,Sanat Tarihi,Türk-İslam Sanatları Tarihi
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
URL: https://www.erbakan.edu.tr/personel/6153/fatma-seyma-boydak

Alan Editörü

Arş. Gör. Maşide KAMİT

Turkey
kamitmaside@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1337-3266
Konular: İslam Tarihi
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Arş. Gör. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN

Turkey
ayseparlakkilic@windowslive.com
ORCID: 0000-0002-9448-758X
Konular: Türk İslam Edebiyatı
Kurum: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlâhiyât Fakültesi
URL: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

Öğretim Görevlisi Mustafa YILDIRIM

Turkey
mustafa42yildirim@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2241-8980
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu

Prof.Dr. İsmet KAYAOĞLU- Emekli Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Ahmet Turan YÜKSEL- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet ÇAYCI- Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bil. Fak.

Prof.Dr. Ahmet YILMAZ- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Cem ZORLU- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı

Prof.Dr. İsmail Hakkı ATÇEKEN- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet Bahaüddin VAROLNecmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mustafa YILDIRIM- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Hikmet ATİK- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet ÖZDEMİR- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Levent ÖZTÜRK- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Ali İhsan KARATAŞ- Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Metin YILMAZ- Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet Salih ARI- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof.Dr. Mehmet GÖNÜLNecmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı

Doç. Dr. Murat AK- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ali DADAN- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GEDİK- Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Dr. Fatma Şeyma BOYDAK - Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Arş.Gör. Maşide KAMİT- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Arş.Gör. Ayşe PARLAKKILIÇ MUCAN - Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi

Öğr.Gör. Mustafa YILDIRIM- Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi