ISSN: 1306-8253
e-ISSN: 2147-9895
Başlangıç: 1994
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

2022 - Sayı: 103

Araştırma Makalesi

8. THE KOJAJANI FAMILY AND IRAN’S POLITICAL DEVELOPMENTS (13-16TH CENTURY)