Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-385X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |


                      

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal nitelikte akademik bir dergidir  


Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz – 15 Kasım

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.


Dergide yayımlanacak makalelerin iThenticate İntihal taraması yapılmaktadır.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2148-385X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi


                      

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal nitelikte akademik bir dergidir  


Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  01 Temmuz – 15 Kasım

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.


Dergide yayımlanacak makalelerin iThenticate İntihal taraması yapılmaktadır.

Cilt 6 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
 1. Geleceğe Dönük Kurtarıcı Beklentisinin Apokaliptik Temelleri: Mesih/Mehdi Tasavvuruna İlişkin Bir Analiz
  Sayfalar 225 - 259
  Fadıl AYĞAN
 2. TÜRKMENLER VE KÜRTLER ARASINDA ALEVÎ-BEKTÂŞÎ GELENEĞİ VE BAŞLICA TEMSİLCİLERİ: IRAK ÖRNEĞİ
  Sayfalar 261 - 277
  Abdulcebbar KAVAK
 3. SEKÜLERLEŞME PERSPEKTİFİNDEN BEDENİN TÜKETİM BAĞLAMINDA ARAÇSAL KONUMLANIŞI
  Sayfalar 279 - 299
  Fatih ÖZTAŞ , Abdullah ÖZBOLAT
 4. NİYET KAVRAMI VE DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN ANLAM KATMANLARI
  Sayfalar 301 - 332
  Muhammed Muhdi GÜNDÜZ
 5. DOĞU VE BATI İSLÂM DÜNYASINDA İSLÂM FİLOZOFLARININ YAHUDİ FİLOZOFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 333 - 358
  Ahmet BOZYİĞİT
 6. SİİRT ARAPÇASINDA DİLSEL FARKLILIKLAR
  Sayfalar 359 - 377
  Emin CENGİZ
 7. Hıdır b. Abdurrahman el-Ezdî’nin Kur’an’ı Kur’an ile Tefsir Anlayışı
  Sayfalar 379 - 402
  Esat ÖZCAN
 8. Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Sorunları, Beklentileri ve Din Anlayışları: İstanbul Örneği
  Sayfalar 403 - 425
  Ramazan AKKIR
 9. الأثر الأخلاقي في تناول ابن بسَّام الشنتريني نصوصَ كتابه (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة).
  Sayfalar 427 - 440
  Khaled KHALED
 10. Osmanlı Hukuk Sistemi’nde Fıkhın Belirleyiciliği: Erzincan Şer’iyye Sicilleri Evlenme-Boşanma Kayıtları Örneği (Günümüz İle Mukayeseli)
  Sayfalar 441 - 467
  Sema ÇAKIR
 11. 2/8. ASRA KADAR DEYLEM BÖLGESİ SİYASİ TARİHİ
  Sayfalar 469 - 487
  Mehmet USLUER
 12. Tanrının Varoluşunun Tanıtları
  Sayfalar 489 - 495
  Yakup ÖZKAN
 13. ADİL SIYASET VE İNSAN HAKLARI
  Sayfalar 497 - 503
  Muhammed UĞURLU
 14. Beyaz Perdedeki Kristal Yalnızlık
  Sayfalar 505 - 511
  Yakup ÖZKAN