Marifetname
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 15 Kasım 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2757-752X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |


Marifetname, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası nitelikte akademik bir dergidir

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz – 15 Kasım

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.

Dergide yayımlanacak makalelerin İntihal taramasının yapılmış olması gerekmektedir.

İntihal oranının %15'i geçmediğini belirten intihal dosyası sisteme yüklenmelidir.

Marifetname

ISSN 2757-752X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Siirt Üniversitesi |
Kapak Resmi


Marifetname, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası nitelikte akademik bir dergidir

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz – 15 Kasım

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.

Dergide yayımlanacak makalelerin İntihal taramasının yapılmış olması gerekmektedir.

İntihal oranının %15'i geçmediğini belirten intihal dosyası sisteme yüklenmelidir.
Cilt 8 - Sayı 1 - 16 Haz 2021
 1. NEO-RACISM IN THE AGE OF POPULISM: THE IMMIGRANT CRISIS IN EUROPE
  Sayfalar 13 - 40
  Mehmet ANIK
 2. Kudüs’te İlk Cuma: 2 Ekim 1187
  Sayfalar 41 - 63
  Nadir KARAKUŞ
 3. Endülüs Çökerken Musibetlerin Mürekkebiyle Saadetin Fıkhını Yazan Bir Müellif: İbn Âsım ve Cennetü’r-Ridâ Adlı Eseri
  Sayfalar 65 - 87
  Adnan ARSLAN
 4. İbn Sînâ Mantığında Kavram
  Sayfalar 89 - 113
  Yakup ÖZKAN
 5. HULÛL HURAFE MİDİR? KELAMİ AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 115 - 140
  Yusuf OKŞAR
 6. Kur’ân-ı Kerim Tilâvetinin Keyfiyeti “Mollâ Halîl es-Si‘irdî Örneğinde”
  Sayfalar 141 - 168
  Mehmet Zülfi CENNET
 7. Zorunlu Uzaktan Eğitim: Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 169 - 204
  İlyas ERPAY
 8. İslam Hukuku ve Siyasî Adalet İlişkisine Betimsel Bir Bakış
  Sayfalar 205 - 224
  Sema ÇAKIR
 9. مَظاَهرِ اسُتلهامِ التُّراث في تجربةِ نَصرْ سَمعْاَن الشِّعريةَّ
  Sayfalar 225 - 245
  Hafel ALYOUNES
 10. Eş’ârîlerin Maniheist Teoloji ve Kozmoloji Tenkitleri
  Sayfalar 247 - 276
  Yakup HAFIZOĞLU
 11. İSMÂİL RÜSÛHÎ-Yİ ANKARAVÎ’NİN MESNEVÎ ŞERHİ’NİN ALTINCI CİLDİNDE KULLANDIĞI KAYNAKLAR ve FOLKLORİK-KÜLTÜREL UNSURLAR
  Sayfalar 277 - 311
  Özlem GÜNGÖR
 12. Zahid El-Kevserî’nin “Kadının Örtünmesi” İsimli Makalesinin Hanefî Fıkhındaki Yeri
  Sayfalar 313 - 338
  Hatice AKYÜZOĞLU
 13. Ehl-i Sünnet’in Kozmoloji Anlayışında Eş’arî’nin Rolü/Etkisi
  Sayfalar 339 - 367
  Veysel ELİŞ
 14. AİLE EĞİTİMİNDE ETİK OKURYAZARLIK
  Sayfalar 369 - 392
  Burcu GEZER ŞEN, Yelda SEVİM
 15. SON HURAFE DEİZM
  Sayfalar 393 - 399
  Selçuk GEZGİN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2148-385X 1 2014-2021
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Temmuz 2021
Bitiş: 15 Kasım 2021
Dizinler