ISSN: 2757-752X
e-ISSN: 2791-707X
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Siirt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Marifetname, 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası nitelikte akademik bir dergidir

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 01 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için 01 Temmuz – 15 Kasım

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler Ön Kontrol, İntihal Taraması, Hakem Değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce Dil Kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.

Dergide yayımlanacak makalelerin İntihal taramasının yapılmış olması gerekmektedir.

İntihal oranının %15'i geçmediğini belirten intihal dosyası sisteme yüklenmelidir.

Dergimiz matbu olduğu için ve çok sayıda makale geldiği için 01 Ekim 2021 sonrasında gelen makaleleri Haziran 2022 için değerlendirmeye almaktayız. 
Dergi Tarihçesi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Ocak 2022 Bitiş: 15 Nisan 2022

2021 - Cilt: 8 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

2. Kudüs’te İlk Cuma: 2 Ekim 1187

Araştırma Makalesi

4. İbn Sînâ Mantığında Kavram

Kitap İncelemesi

15. SON HURAFE DEİZM