Dergi Kurulları

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-6524-4749 Türkiye
Kelam

Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Fadıl AYĞAN SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1013-0506 Türkiye Web
Kelam

Baş Editör

Doç. Dr. Necati SÜMER SİİRT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-7875-6671 Türkiye Web
Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Dinler Tarihi

Etik Editörü

Arş. Gör. Hasan DEMİR SİİRT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5881-1293 Türkiye
İslam Hukuku

İstatistik Editörü

Arş. Gör. Hasan Kamil GENÇ SIIRT UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY, DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND ARTS 0000-0002-8773-1222 Türkiye Web
Dini Musiki

İngilizce Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Zakir DEMİR Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-3620-7233 Türkiye
Tefsir

Arapça Dil Editörü

Dilbilim

Yazım Editörü

Tasavvuf
Arş. Gör. Yasemin ATEŞMEN SİİRT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8363-2254 Türkiye
Din Müfredatı ve Pedagojisi

Alan Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKTAŞ SİİRT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-3986-6189 Türkiye
Din Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZKAN Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-7396-2396 Türkiye
Limnoloji
Din Psikolojisi
Arş. Gör. Sultan KOÇAK SİİRT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8192-4955 Türkiye Web
Limnoloji
Kelam
Arş. Gör. Hayriye Özlem SÜRER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1945-3937 Türkiye
Dinler Tarihi
Arş. Gör. Ömer YILDIZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0279-3134 Türkiye
Mikoloji
Arş. Gör. Ramazan ASLAN TRABZON ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-8712-4393 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. Emrah BAŞ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5948-9352 Türkiye
Tasavvuf
Arş. Gör. Mustafa TAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-8556-9479 Türkiye
Kamu Hukuku
Arş. Gör. Hamidullah GENÇ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-8148-5841 Türkiye WebDin Psikolojisi
Arş. Gör. Burhan BAŞARSLAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 0000-0001-9459-373X Türkiye
Felsefe Tarihi
Arş. Gör. Osman KARAKUŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TEFSİR ANABİLİM DALI, TEFSİR BİLİM DALI 0000-0001-9002-3174 Türkiye Web
Tefsir
Hadis

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9290-0780 Türkiye
İslam Tarihi
Prof. Dr. Asım YAPICI Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 0000-0002-7041-9064 Türkiye
Kültürlerarası Psikoloji, Sosyal ve Kişilik Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Müfredatı ve Pedagojisi
Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4991-1329 Türkiye
Kelam
Prof. Dr. Gassan MORTADA SİİRT ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5491-8528 Suriye
Dil Çalışmaları
Prof. Dr. İbrahim ÇAPAK Bingöl Üniversitesi Türkiye
Mikoloji
Prof. Dr. M. Mahfuz SÖYLEMEZ İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Sahip BEROJE Bingöl Üniversitesi 0000-0001-5997-7930 Türkiye
1964 Bingöl doğumlu. 1987 de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1987-1993 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 1994 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Araştırma görevlisi olarak atandı. 1996'da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Yüksek Lisansını bitirdi. Yine aynı Enstitüde 1999 yılında doktorasını bitirdi. 2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. 2022 yılına kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat fakültesinde Öğretim üyesi olarak çalıştı. 05. 09. 2022 den itibaren Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde çalışmaktadır. 
Dini Araştırmalar, Hukuk ve Yasal Çalışmalar
Prof. Dr. Seyit AVCI Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-5490-2881 Türkiye
Hadis, Temel İslam Bilimleri
Prof. Dr. Süleyman DÖNMEZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4251-6665 Türkiye
Türk İslam Düşüncesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi
Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3393-7302 Türkiye

1960’ta Malatya’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gaziantep ve Mardin’de yaptı. 1984’te Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. Lisansüstü eğitimini Durham Üniversitesi School of Oriental Studies (MA Research) ve Manchester Üniversitesi Department of Middle Eastern Studies’te (PhD) yaptı. Doktorasını 1991’de tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti oldu. 2003’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Dinler Tarihi Profesörü olarak atandı. Aynı fakültede 2009-2012 yılları arasında Dekanlık yaptı. 2012'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asıl üyesi olarak seçildi. 2012-2015 yılları arası Makedonya, Üsküp'teki International Balkan University'de Rektör olarak görev yaptı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi anabilim dalı öğretim üyesi olan Şinasi Gündüz’ün, Gnostik dinler, heterodoksal akımlar, Hıristiyanlık, küreselleşme ve din ilişkisi, karşılaştırmalı dinler ve dinler arası ilişkiler gibi alanlarda yaptığı birçok çalışması yurtiçi ve yurtdışında yayımlandı; eserleri çeşitli dillere çevrildi. Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yapmaktadır. 

Dinler Tarihi
Prof. Dr. Abdullah ÜNALAN SİİRT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5399-6521 Türkiye
Hadis
İslam Ekonomisi, İslam Finansı, İslam Hukuku, Temel İslam Bilimleri, Dini Araştırmalar, Hukuk ve Adalet Tarihi ve Felsefesi
Prof. Dr. Fadıl AYĞAN SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1013-0506 Türkiye Web
Kelam
Doç. Dr. Ramazan AKKIR Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-9516-7385 Türkiye
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Loui KHALİL Qatar University Katar
Dil Çalışmaları
Prof. Dr. Emel TOPCU INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO 0000-0003-4606-5961 Bosna Hersek
Siyaset Bilimi
Doç. Dr. Mehmet BULGEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Kelam
Doç. Ali HASSAN Effat University. Suudi Arabistan
İslam Tarihi
Prof. Dr. Farsat MARİE Bir kuruma bağlı değildir Irak
İslam Tarihi
Eğitim

Son Okuma

Arş. Gör. Hasan Kamil GENÇ SIIRT UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY, DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND ARTS 0000-0002-8773-1222 Türkiye Web
Türk Musikisi, Dini Musiki

Marifetname Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.