UMDE Dini Tetkikler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-4939 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |


UMDE Dini Tetkikler Dergisi


UMDE Dini Tetkikler Dergisi genelde dini araştırmalar özelde İslami ilimler alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi yılda 2 sayı sayı (30 Temmuz – 30 Aralık) yayımlayan hakemli bir dergidir.(Makale Kabul Tarihleri: 30 Temmuz tarihli sayı için 31 Aralık - 15 Temmuz; 30 Aralık tarihli sayı için  31 Temmuz - 15 Aralık)

UMDE Dini Tetkikler Dergisi dini araştırmalar alanında üretilen  özgün araştırma makalelerini, çevirileri, tanıtım yazılarını (kitap, makale, tez, proje, sempozyum ve konferanslar için), eleştirel metin çalışmalarını ve benzerlerini yayınlamayı amaçlar. 

UMDE Dini Tetkikler Dergisine gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulurAyrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisiİsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi

e-ISSN 2667-4939 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


UMDE Dini Tetkikler Dergisi


UMDE Dini Tetkikler Dergisi genelde dini araştırmalar özelde İslami ilimler alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi yılda 2 sayı sayı (30 Temmuz – 30 Aralık) yayımlayan hakemli bir dergidir.(Makale Kabul Tarihleri: 30 Temmuz tarihli sayı için 31 Aralık - 15 Temmuz; 30 Aralık tarihli sayı için  31 Temmuz - 15 Aralık)

UMDE Dini Tetkikler Dergisi dini araştırmalar alanında üretilen  özgün araştırma makalelerini, çevirileri, tanıtım yazılarını (kitap, makale, tez, proje, sempozyum ve konferanslar için), eleştirel metin çalışmalarını ve benzerlerini yayınlamayı amaçlar. 

UMDE Dini Tetkikler Dergisine gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulurAyrıca tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilir.

UMDE Dini Tetkikler Dergisiİsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.

UMDE Dini Tetkikler Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.