e-ISSN: 2667-4939
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

UMDE Dini Tetkikler Dergisi

UMDE Dini Tetkikler Dergisi (e-ISSN: 2667-4939), genelde dini araştırmalar özelde İslami ilimler alanında hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar.
UMDE Dini Tetkikler Dergisi yılda 2 sayı (30 Temmuz – 30 Aralık) yayımlayan hakemli bir dergidir.(Makale Kabul Tarihleri: 30 Temmuz tarihli sayı için 31 Aralık - 15 Haziran; 30 Aralık tarihli sayı için 31 Temmuz - 20 Kasım)
UMDE Dini Tetkikler Dergisi dini araştırmalar alanında üretilen özgün araştırma makalelerini, çevirileri, tanıtım yazılarını (kitap, makale, tez, proje, sempozyum ve konferanslar için), eleştirel metin çalışmalarını ve benzerlerini yayınlamayı amaçlar.
UMDE Dini Tetkikler Dergisi’ne gönderilen makaleler arasında değerlendirme için uygun bulunanlar, çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin intihal raporlarının PDF formatında DergiPark sistemiyle dergimize iletilmesi gerekmektedir. iThenticate ve Turnitin ile yapılan benzerlik taramalarında benzerlik oranı %15’tir.
UMDE Dini Tetkikler Dergisi, İsnad Atıf Sistemini (The Isnad Citation Style) kullanmaktadır.
UMDE Dini Tetkikler Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2023 - Cilt: 6 Sayı: 1

UMDE Dini Tetkikler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.