avatar
İbrahim Bayram Doç. Dr. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Yayın 37 Hakemlik 11 CrossRef Atıf 10 TR Dizin Atıf 7
37 Yayın
11 Hakemlik
10 CrossRef Atıf
7 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları İslam Araştırmaları Kelam

Biyografi

Kelam

Kurum

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

Mu’tezile’de Ölülere Dua Meselesi (Muꜥtezile ve Ehl-i Sünnet Kaynakları Çerçevesinde)
Yayın Bilgisi: 2024 , Turkish Academic Research Review
DOI: 10.30622/tarr.1410585
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 110

0

2

110

İbnü’l-Cevzî’nin Akıl Anlayışı
DOI: 10.17120/omuifd.413604
ATIF 2 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2960

2

1

2960

Çerkeşşeyhizâde Mehmed Tevfik Efendi’nin Tevhîd Anlayışı
Yayın Bilgisi: 2020 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.667866
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 803

0

1

803

İmam Mâtürîdî’nin Sahâbe Tasavvuru
Yayın Bilgisi: 2023 , Kader
DOI: 10.18317/kaderdergi.1331431
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 191

0

1

191

Yayınlar

Mu’tezile’de Ölülere Dua Meselesi (Muꜥtezile ve Ehl-i Sünnet Kaynakları Çerçevesinde)
Yayın Bilgisi: 2024 , Turkish Academic Research Review
DOI: 10.30622/tarr.1410585
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 110

2

110

Ebû Bekir İbnü’l-Arabî’de İlâhî İrade Anlayışı
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.1355524
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 113

0

113

İmam Mâtürîdî’nin Sahâbe Tasavvuru
Yayın Bilgisi: 2023 , Kader
DOI: 10.18317/kaderdergi.1331431
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 191

1

191

Ebû İshâk el-İsferâyînî ve Keramet
DOI: 10.17120/omuifd.1338882
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 108

0

108

Kadere Kelâmî ve Tasavvufî Bir Bakış: Abdullah el-İsfahânî Örneği
DOI: 10.53336/rumeli.1309157
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 142

0

142

İbnü’l-Vezîr’in Kader Meselesine Dalma Yasağına Bakışı
Yayın Bilgisi: 2023 , UMDE Dini Tetkikler Dergisi
DOI: 10.54122/umde.1316123
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 192

0

192

0

1541

Yûsî’nin Kelâm İlmine Bakışı
DOI: 10.17859/pauifd.1171705
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 242

0

242

Mâtürîdiyye’de Küfrün Affının Aklen Cevazı Meselesi
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.991418
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 314

0

314

0

391

Ömer Nesefî’de Şefaat Düşüncesi
Yayın Bilgisi: 2021 , Balıkesir İlahiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 738

0

738

Cüveynî'nin Tövbe Anlayışı
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 609

0

609

Bahâeddinzâde Muhyiddîn Mehmed Efendi’nin Şia’nın İmamet Anlayışına Bakışı
DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.818660
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 509

0

509

Mustafa Sabri Efendi’nin Din Anlayışı
Yazarlar: Metin Yurdagür, İbrahim Bayram
Yayın Bilgisi: 2020 , Tokat İlmiyat Dergisi
DOI: 10.5281/zenodo.3866634
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1131

0

1131

MUʽTEZİLE’DE ÇOCUKLARIN DİNÎ KONUMU
DOI: 10.30623/harranilahiyatdergisi.634863
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1133

0

1133

Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi’de İnsan Fiilleri
Yayın Bilgisi: 2020 , Dergiabant
DOI: 10.33931/abuifd.696558
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1492

0

1492

MEHMED VEHBİ EFENDİ’NİN KADER ANLAYIŞI
Yayın Bilgisi: 2020 , Edebali İslamiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 442

0

442

Çerkeşşeyhizâde Mehmed Tevfik Efendi’nin Tevhîd Anlayışı
Yayın Bilgisi: 2020 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.667866
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 803

1

803

KEMÂLEDDİN ENBÂRÎ’YE GÖRE NÜBÜVVETİN İMKÂNI
Yayın Bilgisi: 2019 , Şarkiyat
DOI: 10.26791/sarkiat.574240
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1313

0

1313

Kelâmcılara Göre Müteşâbih Âyetlerin Hikmetleri
Yayın Bilgisi: 2019 , Trabzon İlahiyat Dergisi
DOI: 10.33718/tid.560982
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1196

0

1196

0

1635

0

968

Sahib B. Abbâd’ın Muʽtezile’nin Adalet İlkesini Temellendirişi
Yayın Bilgisi: 2019 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.468341
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1550

0

1550

0

707

0

1330

İbnü’l-Cevzî’nin Akıl Anlayışı
DOI: 10.17120/omuifd.413604
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2960

1

2960

Kâdî Beyzâvî’nin Hüsün-Kubuh Anlayışı
DOI: 10.18498/amauifd.402278
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1583

0

1583

Zeydiyye Fırkasının Mehdilik Anlayışı
DOI: 10.18403/emakalat.324817
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2064

0

2064

0

1470

0

3438

Kerrâmiye Mezhebinin İman Anlayışı
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1105

0

1105

MUHAMMED FERÎD VECDÎ’NİN MÛCİZELERE BAKIŞI
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1282

0

1282

0

1027

0

912

0

4711

Yayınlar

MUʽTEZİLE’DE ÇOCUKLARIN DİNÎ KONUMU
DOI: 10.30623/harranilahiyatdergisi.634863
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1133

1

0

1133

2

0

1635

Sahib B. Abbâd’ın Muʽtezile’nin Adalet İlkesini Temellendirişi
Yayın Bilgisi: 2019 , MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33206/mjss.468341
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1550

1

0

1550

2

0

1330

İbnü’l-Cevzî’nin Akıl Anlayışı
DOI: 10.17120/omuifd.413604
ATIF 2 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2960

2

1

2960

Kâdî Beyzâvî’nin Hüsün-Kubuh Anlayışı
DOI: 10.18498/amauifd.402278
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1583

1

0

1583

1

0

1476

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.