Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2147-8422 | e-ISSN 2687-4679 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gaziosmanpaşa Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/guifd
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,


30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak TOGÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Dini araştırmalar (sosyal ve beşerî bilimler) alanında yazılan makale, tercüme, kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  15 Temmuz - 15 Kasım. 


Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır. Dergimiz, İlahiyat Temel Alanındaki disiplinlerde üretilen çalışmalar yayınlanmaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanında üretilen eserlere yer verilmektedir.


MAKALE KABUL SÜRECİ SONA ERMİŞTİR. 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2147-8422 | e-ISSN 2687-4679 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Gaziosmanpaşa Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/guifd
Kapak Resmi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,


30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak TOGÜ İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal akademik bir dergidir. Dini araştırmalar (sosyal ve beşerî bilimler) alanında yazılan makale, tercüme, kitap kritiği gibi çalışmaları yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Makale kabul tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 15 Ocak - 15 Mayıs; 30 Aralık tarihli sayı için  15 Temmuz - 15 Kasım. 


Derginin hedef kitlesi, İlahiyat alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve bu konulara ilgi duyan diğer bilim insanlarıdır. Dergimiz, İlahiyat Temel Alanındaki disiplinlerde üretilen çalışmalar yayınlanmaktadır. Buna göre; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanında üretilen eserlere yer verilmektedir.


MAKALE KABUL SÜRECİ SONA ERMİŞTİR. 

Cilt 7 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
Dizinler

ACAR İNDEKS

SOBIAD

ASOS İNDEKS

İSAM