e-ISSN: 2148-0494
Başlangıç: 2015
Yayımcı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Dergiabant, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan ulusal hakemli (Tr Dizin'de taranan) bir dergidir.

Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki sayı (Bahar/Güz) olarak yayımlanan Dergiabant'ta ilahiyat alanıyla ilgili olmak kaydıyla dinî ilimler, felsefe, din bilimleri, tarih, dil, edebiyat ve güzel sanatlar konularında kaleme alınmış özgün araştırma makaleleri, çeviri ve kitap incelemeleri yayımlanır.

Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen akademik nitelikli çalışmalar, İSNAD Atıf Sistemi’ne (İSNAD II Dipnotlu Versiyon) göre hazırlanmalı ve dergi yazım kurallarına uygun biçimde düzenlenmelidir. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmış veya yayımlanması için başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır. Derginin yayın dili Türkçe'dir. Ancak her sayıda yayımlanan toplam makale sayısının 1/3'ünü geçmemek kaydıyla İngilizce ve Arapça yazılmış araştırmalara da dergide yer verilir. Çeviri ve araştırma makaleleri toplam on bin, değerlendirme yazıları ise iki bin kelimeyi geçmemelidir.

Dergiabant'ta yayımlanan makaleler, "Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri"ne uygun süreçlerden geçerek okuyucuya ulaşır. Yazarlardan araştırma etiğine uyulduğuna dair yazılı beyan alınır, "Etik Kurul İzni" gereken çalışmalar için ayrıca kurul onayı belgesi istenir. Dergiye gelen yazılar özel bir yazılımla taranarak özgünlüğü ve intihal içermediği tespit edilir. En az iki uzman hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik sistemine uygun olarak değerlendirilir. 

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Haziran 2024

2023 - Cilt: 11 Sayı: 2