Turkish Academic Research Review
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-2923 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet ŞAHİN |


TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW

An Online International Periodical for the Social Sciences and Humanities

Turkish Academic Research Review 2019 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanan akademik, uluslararası ve hakemli bir dergidir.

TARR’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları TARR'a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Sevgili Akademisyenler, yazılarınız, editör incelemesi, intihal taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."
Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız lütfen!

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 2-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın sayıya yetişmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Anlayışınız için teşekkürler.

Turkish Academic Research Review

e-ISSN 2602-2923 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet ŞAHİN |
Kapak Resmi


TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW

An Online International Periodical for the Social Sciences and Humanities

Turkish Academic Research Review 2019 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanan akademik, uluslararası ve hakemli bir dergidir.

TARR’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları TARR'a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Sevgili Akademisyenler, yazılarınız, editör incelemesi, intihal taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."
Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız lütfen!

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 2-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın sayıya yetişmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Anlayışınız için teşekkürler.

Cilt 6 - Sayı 2 - 25 Haz 2021
 1. Türkiye’de Sosyal Medya Bağımlılığı ve Kullanımı Araştırması
  Sayfalar 370 - 396
  Mustafa USLU
 2. Alkol Bağımlılığıyla Baş Etmede Manevi Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 397 - 417
  İsa CEYLAN, Abdullah DAĞCI
 3. Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı İle Dindarlık İlişkisi
  Sayfalar 418 - 438
  Orhan GÜRSU, Ahmet Tevfik MUSARA
 4. Cognitive Styles on Media and Technology Usage and Attitude
  Sayfalar 439 - 448
  Dilem DİNC, Hürol ASLAN
 5. Osmanlı Toplumunda Tütün Bağımlılığına Karşı Bir Sosyal Sorumluluk Örneği: Risâle Fi’d-Duhân
  Sayfalar 449 - 476
  Ömer Faruk TEBER, Muzaffer TAN
 6. Müzikle Tedavi: Tarihi, Gelişimi, Bağımlılıklarda Uygulanışı Ve Türkiye’deki Müzik Terapi Uygulamaları
  Sayfalar 477 - 497
  Mustafa YILDIRIM
 7. Tasavvufi Düşüncenin Bağımlılığa Bakışı
  Sayfalar 498 - 522
  Şeyda ÖZTÜRK
 8. Tasavvufta Rüya ile Amel ve Fıkıh Usulü Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 523 - 543
  Derviş DOKGÖZ
 9. Hinduizm ve İslam Arasında: Şirdi Sai Baba Örneği
  Sayfalar 544 - 565
  Arzu YILDIZ
 10. Mekkî Sûrelerin Eğitim Metodu Açısından Üslubu
  Sayfalar 566 - 602
  Fatma DURSUN
 11. İslam Muhakeme Hukukunda Dava Şartları ve Dava Harcının Bu Bağlamda Değerlendirilmesi
  Sayfalar 603 - 628
  Muhammed Selim TOKOĞLU, Zeki YAKA
 12. Değerler Eğitimi ve Batı Değerleri Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 629 - 660
  Şakir GÖZÜTOK
 13. İnsan Haklarının Etik İle İlişkisi
  Sayfalar 661 - 696
  Ceylan ÇİFTÇİOĞLU, Ömer BOZKURT
 14. Türkiye’de Turistik Konaklama Türlerine ve Dağılışına Coğrafi Bir Bakış
  Sayfalar 697 - 724
  Mehmet Akif CEYLAN, Mehmet YAKUT
 15. Osmanlı Taşrasında Zirai Üretim: Osmanlı Sipahisi ve Köylüsü
  Sayfalar 725 - 751
  Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU
 16. Midyat Telkâri Ustaları
  Sayfalar 752 - 771
  Gültekin AKENGİN, Meral BÜYÜKYAZICI, Tarık DEMİR
 17. Siyasal Karar Süreçlerinde Algoritmik Karar Verme: Türkiye’de Kovid 19 Pandemi Sürecinde Yerinde Karar Dönemi Uygulamasına Dair Bir İnceleme
  Sayfalar 772 - 797
  Ümmühan KAYGISIZ
 18. Siber Âlemin Avatar Çocukları: İnternet ve Gençlik İlişkisinin Bugünü ve Geleceği
  Sayfalar 798 - 804
  E. Aybala DÖNMEZ
 19. Kur’ân’da Karakter İnşası
  Sayfalar 805 - 811
  Aziz KARABULUT
 20. Afrika Tasavvuf Araştırmaları
  Sayfalar 812 - 826
  Ömer DİLMEN
Özel Sayı

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22404

BAĞIMLILIK
ÖZEL SAYISI

Doç. Dr. Orhan GÜRSU Editörlüğünde

Son makale gönderim tarihi 30 Nisan 2021’dir.