Turkish Academic Research Review
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 22 Şubat 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-2923 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet ŞAHİN |


TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW

An Online International Periodical for the Social Sciences and Humanities

Turkish Academic Research Review 2019 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanan akademik, uluslararası ve hakemli bir dergidir.

TARR’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları TARR'a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Sevgili Akademisyenler, yazılarınız, editör incelemesi, intihal taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."
Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız lütfen!

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 2-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın sayıya yetişmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Anlayışınız için teşekkürler.

Turkish Academic Research Review

e-ISSN 2602-2923 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet ŞAHİN |
Kapak Resmi


TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW

An Online International Periodical for the Social Sciences and Humanities

Turkish Academic Research Review 2019 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayımlanan akademik, uluslararası ve hakemli bir dergidir.

TARR’da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde de yapılan çalışmalar kabul görmektedir. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları TARR'a ait olup,  editörün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.

Sevgili Akademisyenler, yazılarınız, editör incelemesi, intihal taraması sonrası hakemlere gönderilecektir. "Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir."
Makalelerinizi gönderirken ORCID bilginizi ve IThenticate raporunuzu eklemeyi unutmayınız lütfen!

Not: Makalelerinizin süreçlerinin tamamlanması asgari 2-6 aydır. Göndermiş olduğunuz çalışmalarınızın sayıya yetişmesi Hakem sürelerine ve onların verdiği kararlara göre değişmektedir. Anlayışınız için teşekkürler.

Cilt 5 - Sayı 4 - 30 Ara 2020
 1. The Figure of Ezra (Uzayr) and His Adoption As The Son Of God by Dustan Sect
  Sayfalar 465 - 478
  Murat KAYA
 2. The Contemporary Sociology Methods in Turkey: The Analysis of Methodology Debates and Dualities
  Sayfalar 479 - 492
  Nuriye ÇELİK
 3. Geri Dönüşüm Olgusu ve 5., 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Geri Dönüşüme Yönelik Duyarlılıkları, Çanakkale İli Örneği
  Sayfalar 493 - 510
  Rüştü ILGAR
 4. Rus İmparatorluğu Eğitim Kurumlarında Şarkı Söyleme Öğretimi: Önemi ve Sonuçları
  Sayfalar 511 - 518
  Sibel ÇELİK
 5. Aziz Nesin Düşüncesinde Ateizmin Yansımaları
  Sayfalar 519 - 535
  Rıfat ATAY, Merve KESENCİ
 6. Muhammed b. Mustafa el-Akkirmânî ve Risaletü’l-Hamdele Adlı Eserinin Tahlili
  Sayfalar 536 - 559
  Mahmut DOĞAN, Birgül BOZKURT
 7. Anadolu’da Bahai Faaliyetlerinin Tarihsel Bir Yansıması: Emin Ali’nin “Bahâî Hareketi Hakkında İlmî Bir Tetebbu” Adlı Makalesi
  Sayfalar 560 - 573
  Ali ALBAYRAK, Ömer Faruk TEBER, Yusuf GÖKALP
 8. Hâricî Fırkalar ve İzmirli İsmail Hakkı’nın “Fırak-ı Mevcûde-i İslâmiyyeden: İbâdiyye Fırkası” Başlıklı Makalesi
  Sayfalar 574 - 593
  Yusuf GÖKALP, Sabri YILMAZ, Ömer Faruk TEBER
 9. Arapçada “Lahn”ın İlk Dönem Dil Çalışmalarına Etkisi
  Sayfalar 595 - 606
  Turan BAHŞİ
 10. Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde Köpek Metaforu
  Sayfalar 607 - 635
  Ömer DİLMEN
 11. Türk Din Mûsikîsi Formu Olarak “Ta’rîf” ve Ta’rîf Bestesi
  Sayfalar 636 - 661
  Fatih KOCA
 12. Osmanlı Döneminde Tıp Alanında Eser Veren Balkanlı Hekimler
  Sayfalar 662 - 684
  Ali BAKKAL
 13. Peyami Safa’nın Fatih - Harbiye Romanı İle Uwe Timm’in Kardeşimin Gölgesinde Eserinde Nesil Çatışması
  Sayfalar 685 - 706
  Özgül REİS
 14. Azerbaycan Türk Felsefî ve İçtimaî Fikir Tarihi XIX – XX Asırlar
  Sayfalar 708 - 715
  Önder BİLGİN, Anılcan TARAKÇI
 15. Bağımlılık ve Din Nöropsikolojik Bir Yaklaşım
  Sayfalar 716 - 722
  Ali ALBAYRAK
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 22 Şubat 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021