e-ISSN: 2602-2923
Başlangıç: 2016
Yayımcı: Mehmet ŞAHİN
Kapak Resmi
 

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW
An Online International Periodical for the Social Sciences and Humanities
Turkish Academic Research Review; Dil, İletişim ve Kültür; Din Araştırmaları; Eğitim; Felsefe; Hukuk ve Yasal Çalışmalar; Psikoloji; Sanat ve Edebiyat; Sosyal ve Beşeri Bilimler; Tarih; Ticaret, Yönetim, Turizm ve Hizmetler alanlarında Türkçe ve İngilizce özgün araştırma makalelerini yayınlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi paylaşımına katkıda bulunmayı amaçlar. 2019 yılına kadar yılda iki sayı yayımlayan Tarr, 2019 itibari ile yılda dört sayı (Mart - Haziran - Eylül - Aralık) olarak sadece e-dergi formatında yayımlanmaktadır. 2024 yılından itibaren Haziran sayısında sadece İngilizce makaleler yayımlayacaktır. Dergimizde değerlendirme süreci yaklaşık 10 hafta sürmektedir. Bu süreçte çalışmayı; 2 İç hakem, 2 dış hakem, 1 dil editörü, 1 son okuyucu inceler. Makale şablonu indir.
Makale Kabul Tarihleri
Mart sayısı için: 2 Ekim - 1 Ocak
Haziran sayısı için: 2 Ocak - 1 Nisan
Eylül sayısı için: 2 Nisan - 1 Temmuz
Aralık sayısı için: 2 Temmuz - 1 Ekim

Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 1 Temmuz 2024

ÖZEL SAYI ÇAĞRILARI


1. BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE ARAP ROMANI
“Başlangıcından Günümüze Arap Romanı” ile ilgili çalışmalar Mayıs 2023’te Dr. Öğr. Üyesi Encümen BAYRAM editörlüğünde özel sayı olarak yayımlanacaktır.
Özel sayı teması ile ilgili çalışmalarınızı 1 Nisan 2024 tarihine kadar yükleyebilirsiniz.


THE ARABIC NOVEL FROM ITS BEGINNINGS TO THE PRESENT
Studies on "The Arabic Novel from the Beginning to the Present" will be published as a special issue in May 2023 under the editorship of Dr. Encümen BAYRAM.
You can upload your work on the special issue theme until April 1, 2024.
Turkish Academic Research Review 
Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.