ÖZEL SAYI ÇAĞRILARI


1. BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE ARAP ROMANI
“Başlangıcından Günümüze Arap Romanı” ile ilgili çalışmalar Mayıs 2023’te Dr. Öğr. Üyesi Encümen BAYRAM editörlüğünde özel sayı olarak yayımlanacaktır.
Özel sayı teması ile ilgili çalışmalarınızı 1 Nisan 2024 tarihine kadar yükleyebilirsiniz.


THE ARABIC NOVEL FROM ITS BEGINNINGS TO THE PRESENT
Studies on "The Arabic Novel from the Beginning to the Present" will be published as a special issue in May 2023 under the editorship of Dr. Encümen BAYRAM.
You can upload your work on the special issue theme until April 1, 2024.
Turkish Academic Research Review 
Creative Commons Lisansı Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.