Başeditör
Ad: Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN
E-posta: turkisharr@gmail.com
Telefon: 0533 0569174
Adres:

Antalya / TÜRKİYE


Özel Sayı

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22404

BAĞIMLILIK
ÖZEL SAYISI

Doç. Dr. Orhan GÜRSU Editörlüğünde

Son makale gönderim tarihi 30 Nisan 2021’dir.