Baş Editör


Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Turkey
menteslisahin@gmail.com
Konular: Klasik Türk Edebiyatı,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Sosyal Bilimler Editörü

Prof. Dr. Ömer BOZKURT

Turkey
omerbozkurt21@gmail.com
Konular: İslam Felsefesi,Felsefe
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Dil ve Edebiyat Editörü

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

Turkey
merdogan@ybu.edu.tr
Konular: Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Dini Araştırmalar Editörü

Prof. Dr. Rıfat ATAY

Turkey
rifatay@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8715-3023
Konular: Din Felsefesi,İslam Felsefesi,Türk İslam Düşüncesi,Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Kurum: Akdeniz Üniversitesi
URL: http://aves.akdeniz.edu.tr/rifatay/

Doç. Dr. Yusuf GÖKALP

Turkey
ygokalp@cu.edu.tr
Konular: İslam Mezhepleri
Kurum: Manas University

İletişim Editörü

Prof. Dr. Zakir AVŞAR

Turkey
zakiravsar@gmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

EDİTÖR KURULU/EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Rıfat ATAY

Turkey
rifatay@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8715-3023
Konular: Din Felsefesi,İslam Felsefesi,Türk İslam Düşüncesi,Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer BOZKURT

Turkey
omerbozkurt21@gmail.com
Konular: İslam Felsefesi,Felsefe
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Ali CİN

Turkey
alicin@akdeniz.edu.tr
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. İhsan ÇAPÇIOĞLU

Turkey
icapci@divinity.ankara.edu.tr
Konular: Din Sosyolojisi
Kurum: Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ERDOĞAN

Turkey
merdogandr@gmail.com
Konular: Filoloji
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Zişan TÜRCAN

Turkey
z.turcan@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ebrahim MOOSA

United States
emoosa@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Notre Dame University

Yrd. Doç. Dr. Behruz BEKBABAYİ

Iran
behruzbaba@yahoo.com
Konular: Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi
Kurum: Allameh Tabataba'i Üniversitesi, Tahran/İran

Doç. Dr. Ali ALBAYRAK

Turkey
alialbayrak@akdeniz.edu.tr
Konular: İlahiyat,Din Sosyolojisi,Sosyoloji
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Imad El Merzouk ZAYED UNIVERSITY

United Arab Emirates
i.elmerzouk@gmail.com
Konular: İslam Hukuku
Kurum: zayed university

Doç. Dr. İbrahim Halil ERDOĞAN

Turkey
ihalilerdogan@akdeniz.edu.tr
Konular: İlahiyat,Kelam
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Orhan GÜRSU

Turkey
orhangursu1@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7478-371X
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Uygulamalı Psikoloji
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Bahset KARSLI

Turkey
bkarsli@akdeniz.edu.tr
Konular: İlahiyat,Sosyoloji
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Yasin PİŞGİN

Turkey
yasinpisgin@akdeniz.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Fatih KOCA

Turkey
neyzenfatihkoca@yahoo.com
Konular: Güzel Sanatlar,Dini Musiki
Kurum: Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Zaynabidin ACİMAMATOV

Kyrgyzstan
zaynabidina@mail.ru
Konular: İlahiyat
Kurum: Oş Devlet Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Kıyasettin ARSLAN

Turkey
addas-07@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-2191-7582
Konular: Yabancı Dil Eğitimi,Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı,Sözdizimi
Kurum: Akdeniz üniversitesi ilahiyat fakültesi

Dr. Arş. Gör. Turan BAHŞİ

Turkey
turanbahsi@gmail.com
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Dr. Ömer DİLMEN

Turkey
omerdilmen@hotmail.com
ORCID: 0000-0001-7671-2571
Konular: Tasavvuf
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih DUMAN

Turkey
mfduman@akdeniz.edu.tr
Konular: İslam Tarihi,Tarih Felsefesi,İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi,Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi,Ortaçağ Kentleri
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeref GÖKÜŞ

Turkey
serefmut06@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-3322-0723
Konular: Din Eğitimi
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Turkey
menteslisahin@gmail.com
Konular: Klasik Türk Edebiyatı,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet YEŞİLYURT

Turkey
25yesilyurt@gmail.com
Konular: İlahiyat,Dinler Tarihi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Musa RAHİMİ

Iran
rahimi.musa@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Allameh Tabataba'i Üniversitesi

Arş. Gör. Tunahan ERDOĞAN

Turkey
tunahanerdogan1234@hotmail.com
Konular: Hadis,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Aziz KARABULUT

Turkey
aziz.karabulut0758@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Yüksek Lisans Mehmet ASLAN

Turkey
mehmetaslan.8863@gmail.com
ORCID: 0000-0002-9308-6960
Konular: İlahiyat,Türk İslam Edebiyatı,Tasavvuf,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörleri

Prof. Dr. Rıfat ATAY

Turkey
rifatay@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8715-3023
Konular: Din Felsefesi,İslam Felsefesi,Türk İslam Düşüncesi,Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Kurum: Akdeniz Üniversitesi
URL: http://aves.akdeniz.edu.tr/rifatay/

Doç. Dr. İbrahim Halil ERDOĞAN

Turkey
ihalilerdogan@akdeniz.edu.tr
Konular: İlahiyat,Kelam
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Yrd. Doç. Dr. Musa RAHİMİ

Iran
rahimi.musa@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Allameh Tabataba'i Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kıyasettin ARSLAN

Turkey
addas-07@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-2191-7582
Konular: Yabancı Dil Eğitimi,Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı,Sözdizimi
Kurum: Akdeniz üniversitesi ilahiyat fakültesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ

Turkey
akkus@ankara.edu.tr
Konular: Türk İslam Edebiyatı
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR.

Prof. Dr. Metin AKİS

Turkey
akis@kilis.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Numan ARUÇ

Macedonia
numan@manu.edu.mk
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MANU-Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi

Prof. Dr. Lutviyye ASGERZADE

Azerbaijan
asgerzadelutviyye@yahoo.com.tr
Konular: Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Kurum: Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

Prof. Dr. Hayri ERTEN

Turkey
ertenhayri@hotmail.com
Konular: İlahiyat,Sosyoloji
Kurum: Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şube Başkanlığı

Prof. Dr. Şakir GÖZÜTOK

Turkey
sgozutok@yahoo.com
Konular: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi,Eğitim Felsefesi,Eğitim Tarihi,İlahiyat,Felsefe
Kurum: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
URL: www.sakirgozutok.com

Prof. Dr. Ulvi KESER

Turkey
ulvikeser@gau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Prof. Dr. Turan KOÇ

Turkey
turan.koc@izu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7391-1858
Konular: İslam Felsefesi
Kurum: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Abdulhakim KOÇİN

Turkey
abdulhakimkocin@gmail.com
Konular: Klasik Türk Edebiyatı,Yeni Türk Edebiyatı
Kurum: ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ebrahim MOOSA

United States
emoosa@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: Notre Dame University

Prof. Dr. Erdal TOPRAKYARAN

Germany
erdal.toprakyaran@uni-tuebingen.de
Konular: İlahiyat
Kurum: University Tübingen

Prof. Dr. Kaplan ÜSTÜNER

Turkey
kaplanustuner@yahoo.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Harran Ünv. Fen Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Bölümü

Prof. Dr. Ali CİN

Turkey
alicin@akdeniz.edu.tr
Konular: Filoloji,Dilbilimi
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Rıfat ATAY

Turkey
rifatay@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8715-3023
Konular: Din Felsefesi,İslam Felsefesi,Türk İslam Düşüncesi,Türk ve İslam Düşünce Tarihi
Kurum: Akdeniz Üniversitesi
URL: http://aves.akdeniz.edu.tr/rifatay/

Doç. Dr. Zaynabidin ACİMAMATOV

Kyrgyzstan
zaynabidina@mail.ru
Konular: İlahiyat
Kurum: Oş Devlet Üniversitesi, İlâhiyât Fakültesi

Doç. Dr. Şahin AHMETOĞLU

Turkey
sehmetoglu@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-6154-2984
Konular: İslam Mezhepleri,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM VE İTİKADI İSLAM MEZHEPLERİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ömer BOZKURT

Turkey
omerbozkurt21@gmail.com
Konular: İslam Felsefesi,Felsefe
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI

Turkey
cakicib@ankara.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8871-3870
Konular: Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ

Turkey
bdirekci@gmail.com
Konular: Türkçe Eğitimi,Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Sesbilimi
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Nihada DELİBEGOVİC DZANİC

Bosnia and Herzegovina
nihada.delibegovic@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8241-6338
Konular: İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kurum: University of Tuzla

Doç. Dr. Orhan GÜRSU

Turkey
orhangursu@akdeniz.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7478-371X
Konular: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Madde Bağımlılığı Danışmanlığı,Din Psikolojisi
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Bahset KARSLI

Turkey
bkarsli@akdeniz.edu.tr
Konular: İlahiyat,Sosyoloji
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Yasin PİŞGİN

Turkey
yasinpisgin@akdeniz.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Musa RAHİMİ

Iran
rahimi.musa@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Allameh Tabataba'i Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay AKGÜN

Turkey
tuncay.akgun@hbv.edu.tr
Konular: İlahiyat,Felsefe
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Doç. Dr. Birgül BOZKURT

Turkey
bbozkurt21@gmail.com
Konular: İslam Felsefesi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Mardin Artuklu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fatih DUMAN

Turkey
mfduman@akdeniz.edu.tr
Konular: İslam Tarihi,Tarih Felsefesi,İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi,Müslüman Türk Devletleri ve Toplumları Tarihi,Ortaçağ Kentleri
Kurum: Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Sıddık ŞAHİN

Turkey
essahin@ankara.edu.tr
Konular: Filoloji
Hakkında: Eski Türk Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Türk İslam Edebiyatı
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Turkey
menteslisahin@gmail.com
Konular: Klasik Türk Edebiyatı,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Akdeniz Üniversitesi
Özel Sayı

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/22404

BAĞIMLILIK
ÖZEL SAYISI

Doç. Dr. Orhan GÜRSU Editörlüğünde

Son makale gönderim tarihi 30 Nisan 2021’dir.