ATEBE
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-5616 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi |


Dergimizin 2021 Haziran sayısı için makale kabul süreci devam etmektedir.

ATEBE Dinî Araştırmalar Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. ATEBE, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün makale, tenkitli metin neşri, derleme makale, yayım değerlendirmesi, bilimsel toplantı çalışmaları ve biyografiler yayımlayarak dinî araştırmalar alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150-200 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 700-750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Dergimizde İSNAD Atıf Sisteminin 2. Edisyonu kullanılmaktadır.

İSNAD Atıf Sistemi için tıklayınız.

ATEBE

e-ISSN 2757-5616 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimizin 2021 Haziran sayısı için makale kabul süreci devam etmektedir.

ATEBE Dinî Araştırmalar Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. ATEBE, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün makale, tenkitli metin neşri, derleme makale, yayım değerlendirmesi, bilimsel toplantı çalışmaları ve biyografiler yayımlayarak dinî araştırmalar alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150-200 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 700-750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Dergimizde İSNAD Atıf Sisteminin 2. Edisyonu kullanılmaktadır.

İSNAD Atıf Sistemi için tıklayınız.

Sayı 4 - 15 Ara 2020
 1. Leo Strauss’un İslam Felsefesi Yaklaşımı ve Gazali Literatürü Arasındaki Benzerlikler
  Sayfalar 5 - 30
  Abdullah ÖZKAN
 2. Fârâbî ve İbn Rüşd’ün Siyaset Nazariyeleri (Mukayeseli Bir Çalışma)
  Sayfalar 31 - 56
  Mehmet Murat KARAKAYA
 3. İrade-i Cüzʾiyye ve İnsan Fiilleri Hakkında Bir Risale ve Haşiyesi: Mûsâ b. Abdullah el-Pehlevânî et-Tokâdî’nin “el-İhtimâlâtü’l-Vâkiʿa Fî Efʿâli’l-ʿibâd” Adlı Risalesi ve Ali b. Muhammed b. Hasan er-Rizevî’nin “Hâşiye ʿalâ Risâleti’l-İhtimâlâti’l-Vâkiʿa Fî Efʿâli’l-ʿibâd” Adlı Haşiyesi
  Sayfalar 57 - 100
  Coşkun BORSBUĞA, Mustafa BORSBUĞA
 4. الخصائص العامة للإقتصاد الإسلمي وأهم المبادئ التي تحكمه
  Sayfalar 101 - 118
  Tawfik AZRAK
 5. Kıbrıs’ta Tarafı Olmayanlar: Koruçam Köyü Marunîleri
  Sayfalar 119 - 132
  Mustafa ŞENGİL
 6. Et-Tefsîrâtü’l-Ahmediyye Fî Beyâni’l-Âyâti’ş-Şer‘İyye. Molla Cîven. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l- ‘İlmiyye, 2010, 733 s. ISBN: 9782745160423
  Sayfalar 133 - 137
  Hüseyin OKUR
 7. The Nabataean Tomb Inscriptions of Mada’in Salih. John F. Healey. Oxford: Oxford University Press, 1993, 298 s. ISBN: 0199221626
  Sayfalar 139 - 144
  Esra ERDOĞAN ŞAMLIOĞLU
 8. Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları: Bir Sosyal Bilimler Felsefesi Çalışması. Adil Çiftçi. Ankara Okulu Yayınları, 2015, 189 s. ISBN: 9789944162210
  Sayfalar 145 - 154
  Sümeyye Şehide CAN
 9. İslam Mezhepleri Tarihçisi Prof. Dr. Hasan Onat Hatıratı (1957-2020)
  Sayfalar 155 - 165
  İsmail AKKOYUNLU
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
kisbu ilahiyat dergisi 2667-4602 0 2019-2021