e-ISSN: 2757-5616
Başlangıç: 2019
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Araştırmacılar,

Atebe Dergisi  "EBSCOhost, Index Copernicus, DOAJ ve Ulrich's Periodicals Directory-ProQuest "  indekslerinde taranan uluslararası hakemli bir dergidir.

 2023 Haziran sayımız için makale kabul tarihleri 01 Ocak - 30 Nisan arasıdır.

Atebe Dergisi (e-ISSN: 2757-5616), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından 2019 yılından itibaren yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi, Haziran 2019 – Haziran 2020 yılları arasında Kisbu İlahiyat Dergisi adıyla (e-ISSN: 2667-4602) 6 aylık periyotlar halinde akademik bir çerçevede yayımlanmıştır. 4. Sayıdan itibaren Atebe adıyla yayımlanmaya devam etmiştir (2757-5616).
Atebe Dergisi; açık erişimli, hakemli bir dergi olarak 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 01 Ocak-30 Nisan; Aralık sayısı için 01 Temmuz-30 Ekim tarihleri arasıdır. Geç kalan makale başvuruları kabul edilmemektedir.
Dergimizde yayın dili Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Dergi Eski Adı:
Kisbu İlahiyat Dergisi
e-ISSN: 2667-4602
Yayımlanan Sayılar: Yıl 2019, Sayı 1 - Yıl 2020, Sayı 3

2022 - Sayı: 8

Araştırma Makalesi

İslam Hukukunda Kiracının Kira Sözleşmesi Kapsamındaki Hakkının Hukukî Niteliğine Dair Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Mâtürîdî Ahlakına Felsefi Bir Bakış: Sevgi

İnceleme Makalesi

İbn Meymûn İle Spinoza’nın Vahiy Ve Nübüvvet Tasavvurlarının Karşılaştırılması

  Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

 261102610926526 26693