e-ISSN: 2757-5616
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Araştırmacılar,

Dergimiz  "EBSCOhost ve Ulrich's Periodicals Directory-ProQuest" indekslerinde taranmakta olup doçentlik ve akademik teşvikte uluslararası dergi statüsündedir.

Dergimizin 7. sayısından itibaren yayın kurulu tarafından seçilen 2 makalenin İngilizce tam metin olarak yayınlanacağını ve çeviri maliyetlerinin dergimiz tarafından karşılanacağını bilgilerinize sunarız.

 2022 Haziran sayısı için 15 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında makale kabul edilmektedir.

Atebe Dergisi (e-ISSN: 2757-5616), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından 2019 yılından itibaren yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi, Haziran 2019 – Haziran 2020 yılları arasında Kisbu İlahiyat Dergisi adıyla (e-ISSN: 2667-4602) 6 aylık periyotlar halinde akademik bir çerçevede yayımlanmıştır. 4. Sayıdan itibaren Atebe adıyla yayımlanmaya devam etmiştir (2757-5616).
Atebe Dergisi; açık erişimli, hakemli bir dergi olarak 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 01 Ocak-15 Mayıs; Aralık sayısı için 01 Temmuz-15 Kasım tarihleri arasıdır. Geç kalan makale başvuruları kabul edilmemektedir.
Dergimizde yayın dili Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Dergi Eski Adı:
Kisbu İlahiyat Dergisi
e-ISSN: 2667-4602
Yayımlanan Sayılar: Yıl 2019, Sayı 1 - Yıl 2020, Sayı 3

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Ocak 2021 Bitiş: 15 Mayıs 2022