ATEBE
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2757-5616 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi |


ATEBE Dinî Araştırmalar Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. ATEBE, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün makale, tenkitli metin neşri, derleme makale, yayım değerlendirmesi, bilimsel toplantı çalışmaları ve biyografiler yayımlayarak dinî araştırmalar alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150-250 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 700-750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Dergimizde İSNAD Atıf Sisteminin 2. Edisyonu kullanılmaktadır.

İSNAD Atıf Sistemi için tıklayınız.

Dergi Eski Adı:

Kisbu İlahiyat Dergisi

e-ISSN: 2667-4602

Yayımlanan Sayılar: Yıl 2019, Sayı 1 - Yıl 2020, Sayı 3

ATEBE

e-ISSN 2757-5616 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi |
Kapak Resmi


ATEBE Dinî Araştırmalar Dergisi, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yılda 2 sayı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. ATEBE, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip özgün makale, tenkitli metin neşri, derleme makale, yayım değerlendirmesi, bilimsel toplantı çalışmaları ve biyografiler yayımlayarak dinî araştırmalar alanında ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Hakem süreci tamamlanan makalelerin 150-250 kelimelik öz/abstract metnine ek olarak 700-750 kelimelik ayrıntılı özet/summary içermesi de talep edilir.

Dergimizde İSNAD Atıf Sisteminin 2. Edisyonu kullanılmaktadır.

İSNAD Atıf Sistemi için tıklayınız.

Dergi Eski Adı:

Kisbu İlahiyat Dergisi

e-ISSN: 2667-4602

Yayımlanan Sayılar: Yıl 2019, Sayı 1 - Yıl 2020, Sayı 3