e-ISSN: 2757-5616
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Değerli Araştırmacılar,

Dergimiz  "EBSCOhost ve Ulrich's Periodicals Directory-ProQuest" indekslerinde taranmakta olup doçentlik ve akademik teşvikte uluslararası dergi statüsündedir.

Dergimizin 7. sayısından itibaren yayın kurulu tarafından seçilen 2 makalenin İngilizce tam metin olarak yayınlanacağını ve çeviri maliyetlerinin dergimiz tarafından karşılanacağını bilgilerinize sunarız.

 2022 Haziran sayısı için 15 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında makale kabul edilmektedir.

Atebe Dergisi (e-ISSN: 2757-5616), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından 2019 yılından itibaren yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Dergi, Haziran 2019 – Haziran 2020 yılları arasında Kisbu İlahiyat Dergisi adıyla (e-ISSN: 2667-4602) 6 aylık periyotlar halinde akademik bir çerçevede yayımlanmıştır. 4. Sayıdan itibaren Atebe adıyla yayımlanmaya devam etmiştir (2757-5616).
Atebe Dergisi; açık erişimli, hakemli bir dergi olarak 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Haziran sayısı için makale kabul tarihleri 01 Ocak-15 Mayıs; Aralık sayısı için 01 Temmuz-15 Kasım tarihleri arasıdır. Geç kalan makale başvuruları kabul edilmemektedir.
Dergimizde yayın dili Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan çalışmalara da yer verilmektedir.

Dergi Eski Adı:
Kisbu İlahiyat Dergisi
e-ISSN: 2667-4602
Yayımlanan Sayılar: Yıl 2019, Sayı 1 - Yıl 2020, Sayı 3

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 15 Ocak 2021 Bitiş: 15 Mayıs 2022

2021 - Sayı: 6

Araştırma Makalesi

Dijital Platformlarda İslâmî İmgeler (Kalifat Dizisi Örneği)

Araştırma Makalesi

İslâm Devletler Hukukunda Devletin Gayrimüslimlere Ait Mâbetler Hususunda Yürüttüğü Politikanın Dinî Mi Yoksa Siyasî Mi Olduğu Üzerine Bir İnceleme

Çeviri

The Question Regarding the Children of Nonbelievers in Islam

Araştırma Makalesi

The Speech of Fate in the Time of the Corona

Derleme

Ebû Hayyân’a göre Fâtiha Sûresindeki Edebî Sanatlar

Araştırma Makalesi

Gelenek-Din-Toplum Arasına Sıkışmış Birey Kadının Yeni Refleksi: Örtüsüz Özgürleşme

Araştırma Makalesi

Hâris el-Muhâsibî’de (öl. 243857) Edeb/Te’dîb ve Eğitimle İlişkili Diğer Kavramlar

Araştırma Makalesi

DİJİTAL GELİŞMELER KAPSAMINDA SOSYO-EKONOMİK YAŞAM VE DİN: KRİPTO PARA ÖRNEĞİ