Kader
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2602-2710 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Mehmet BULĞEN | http://dergipark.gov.tr/kaderdergi


Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader, 2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin adı 24/10/2017 tarihinde Kader (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir. 

Kader, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemine tabi tutulur. Ayrıca özel elektronik bir program marifetiyle söz konusu yazıların daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde kelâm ve kelâmla ilişkili interdisipliner alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez tanıtımları ile sempozyum gibi bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir. Hakem raporlarının olumlu olması ve makalenin dergimizde yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazardan 750-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet hazırlaması talep edilecektir. Kitap kritikleri ise 60-80 kelime arasında öz-abstract içermeli ve 2000 kelimeyi geçmemelidir. 

Kader, EBSCO Academic Search Complete, DOAJ (Directory of Open Access Journals ve Ulakbim TR Dizin tarafından indekslenmekte; SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı platformlarında yayınlanmaktadır.


Eski Adı:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)


Kader

e-ISSN 2602-2710 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Mehmet BULĞEN | http://dergipark.gov.tr/kaderdergi
Kapak Resmi


Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader, 2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergimizin adı 24/10/2017 tarihinde Kader (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir. 

Kader, Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Yayımlanmak amacıyla gönderilen makaleler, çift taraflı kör hakemlik sistemine tabi tutulur. Ayrıca özel elektronik bir program marifetiyle söz konusu yazıların daha önce yayımlanmadığı ve intihal içermediği teyit edilir. 

Dergimizde kelâm ve kelâmla ilişkili interdisipliner alanlarda telif ve tercüme makale, araştırma notu, kitap, tez tanıtımları ile sempozyum gibi bilimsel etkinlik değerlendirmesi, edisyon kritik, sadeleştirme vb. çalışmalar yayımlanır. Her bir makale, Türkçe/İngilizce 150-250 kelime arasında öz/abstract içermelidir. Hakem raporlarının olumlu olması ve makalenin dergimizde yayınlanmasına karar verilmesi durumunda yazardan 750-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet hazırlaması talep edilecektir. Kitap kritikleri ise 60-80 kelime arasında öz-abstract içermeli ve 2000 kelimeyi geçmemelidir. 

Kader, EBSCO Academic Search Complete, DOAJ (Directory of Open Access Journals ve Ulakbim TR Dizin tarafından indekslenmekte; SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini ve TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı platformlarında yayınlanmaktadır.


Eski Adı:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)


Cilt 17 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Does Fine-Tuning Need an Explanation?
  Sayfalar 1 - 14
  Enis Doko
 2. Basit ve Bileşik: Kelâmda Cismin Tanımı ve İbn Kemâl’in Tafra Eleştirisi
  Sayfalar 15 - 35
  Osman Demir
 3. Heidegger'in Sorusu, Descartes'ın Suskunluğu ve Taşköprülüzâde'nin Cevabı
  Sayfalar 36 - 58
  Fatih İbiş
 4. Ebu'l-Feth Muzaffer El-Hatîb’in 'Elfâz-ı Küfr' Risalesi
  Sayfalar 59 - 93
  Murat Memiş
 5. Hint Alt Kıtası’nda İlm-i Kelâm Çalışmaları (Bibliyografik Bir Deneme)
  Sayfalar 94 - 123
  Harun Işık
 6. Hükümlülerde Kader ve Kadercilik
  Sayfalar 124 - 152
  Ahmet Albayrak, Beyza Akdümbek Atan
 7. Kâdî Abdülcebbâr’ın Marifetullah Teorisi
  Sayfalar 153 - 184
  Mehmet Şaşa
 8. Şeytan’ın Saptırmasına İlişkin Kur’an İfadelerinin İrade Hürriyeti Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 185 - 206
  Mehmet Emin Günel
 9. مسألة حرية الإنسان في المدرسة الكلامية الماتريدية
  Sayfalar 207 - 227
  Mustafa Özden
 10. İmam Mâtürîdî’de İnsan: Ruh, Nefs ve Beden İlişkisi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 228 - 254
  Osman Nuri Demir
 11. Arazların İspatı Üzerine Zeydî Bir Eser: El-Hasan Er-Rassâs'ın Muhtasar Fî İsbâti'l-A'râz'ı
  Sayfalar 255 - 271
  Zeynep Şeker, Jan Thiele
 12. Vahhabiler
  Sayfalar 272 - 294
  Onur Özatağ, Richard Hartmann
 13. ‘Uyūn al-masā’il fī al-uṣūl
  Sayfalar 295 - 299
  Berna Kavuk
 14. Mâtürîdî’ye Göre Allah’ın Varlığını Aklen Bilmenin İmkânı
  Sayfalar 300 - 301
  Fatma Aygün
 15. 16/1 (Haziran 2018) sayısında yayınlanan “Günümüzde Bazı Marjinal Mehdî Tiplemeleri ve Söylem Analizleri” başlıklı makaleye ilişkin düzeltme notu.
  Sayfalar 302 - 302
  Murat Akın
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1309-2030 2003-2018
Dizinler
Makale Çağrısı

31 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak 17. cilt 2. sayımız için 15 Ekim 2019'a kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.

Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.