Kader
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 16 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-2710 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Mehmet BULĞEN |


KADER
Journal of Kalam Studies
Call for Papers in English

KADER, founded in 2003, is an international academic journal indexed by Atla Religion Database (Atla RDB), EBSCO Academic Search Complete, DOAJ (Directory of Open Access Journals), and Ulakbim TR Index. KADER has been accepting articles in Turkish, English, and Arabic and publishing them twice a year. As of 2021, KADER will publish an annual special issue dedicated to English-language articles. We welcome submissions through our Dergipark Page managed by (https://dergipark.org.tr/).

Submission Dates: 15 March -15 September 2021
Publication Date: 31 December 2021


Please visit the annoucement page for details. 


Kader

e-ISSN 2602-2710 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Mehmet BULĞEN |
Kapak Resmi


KADER
Journal of Kalam Studies
Call for Papers in English

KADER, founded in 2003, is an international academic journal indexed by Atla Religion Database (Atla RDB), EBSCO Academic Search Complete, DOAJ (Directory of Open Access Journals), and Ulakbim TR Index. KADER has been accepting articles in Turkish, English, and Arabic and publishing them twice a year. As of 2021, KADER will publish an annual special issue dedicated to English-language articles. We welcome submissions through our Dergipark Page managed by (https://dergipark.org.tr/).

Submission Dates: 15 March -15 September 2021
Publication Date: 31 December 2021


Please visit the annoucement page for details. 


Cilt 18 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 1309-2030 10 2003-2016
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 16 Nisan 2021
Dizinler
İngilizce Sayı İçin Makale Çağrısı

Şimdiye kadar Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergimiz 2021 yılından itibaren yılda bir kez de İngilizce özel sayı yayımlayacaktır.

Detaylar için lütfen duyuru sayfasını ziyaret ediniz.

Makale Çağrısı

30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak olan 19. cilt 1. sayımız için makale kabulü 15 Nisan 2021 günü sonuna kadar devam edecektir.

Bilgilerinize arz olunur.


Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.