e-ISSN: 2602-2710
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mehmet BULĞEN
Kapak Resmi
       

KADER, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. (Kabul Tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak – 15 Nisan; 30 Aralık tarihli sayı için 1 Temmuz – 15 Ekim)

2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlayan derginin adı 24/10/2017 tarihinde KADER (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir.

KADER, dini araştırmalar alanı (Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din) kapsamında kelâm ve kelâmla ilişkili alanlarda araştırma ve tercüme makaleler, araştırma notları, bilimsel faaliyetlerin incelemeleri (kitap, tez ve sempozyum), editöryal eleştiri ve sadeleştirmeler gibi çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır.

KADER açık erişimli ve ücretsiz bilimsel yayıncılığı ilke edinmiş, online olarak yayımlanan bir dergidir. İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyonu kullanmaktadır. Gönderiler 10,000 sözcüğü aşmamalı, 350-400 kelime aralığında Türkçe özet ve buna muadil İngilizce özet ile 5-7 adet anahtar kelime içermelidir. Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler intihal programı ile taranmaktadır.

Dizinler
EBSCO Academic Search Complete (Başlangıç: 21.07.2010)
EBSCO The Belt and Road Initiative Reference Source (Başlangıç: 1.07.2018)
Ulakbim TR DİZİN (Başlangıç: 23.02.2018)
DOAJ (Directory of Open Access Journals (Başlangıç: 23.10.2018)
Atla Religion Database (Atla RDB) (Başlangıç: Ocak 2020, 2003)
Dergi Tarihçesi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 18 Ekim 2021 Bitiş: 31 Ekim 2021

2021 - Cilt: 19 Sayı: 1

Kitap İncelemesi

14. Kavram Atlası: Kelam I-II

Araştırma Makalesi

Kelâm Ekollerinin İnsan Kudretinin Mahalli Tartışmalarına Anatomik ve Fizyolojik Bir Analiz

Araştırma Makalesi

Bir Kelam Problemi Olarak İlahi Vahyin Korunmuşluğu Meselesi

Araştırma Makalesi

Ontoloji-Epistemoloji Çatışmasında Uzlaştırmacı Bir Kavram Önerisi: Şemsüddin Semerkandî'de İtibârî Vücûdî Mâhiyet

İngilizce Sayı İçin Makale Çağrısı

Şimdiye kadar Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergimiz 2021 yılından itibaren yılda bir kez de İngilizce özel sayı yayımlayacaktır.

Detaylar için lütfen duyuru sayfasını ziyaret ediniz.

Makale Çağrısı

31 Aralık 2021 tarihinde yayınlanacak olan 19. cilt 2. sayımız için makale kabulü 15 Ekim 2021 günü sona ermiştir. Yayınlanması planlanan İngilizce sayı için makale kabulünün son tarihi ise 31 Ekim 2021 günüdür.

Bilgilerinize arz olunur.


Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.