e-ISSN: 2602-2710
Başlangıç: 2003
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Mehmet BULĞEN
Kapak Resmi
       

KADER, 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. (Kabul Tarihleri: 30 Haziran tarihli sayı için 1 Ocak – 15 Nisan; 30 Aralık tarihli sayı için 1 Temmuz – 15 Ekim)

2003 yılında KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030) adıyla yayın hayatına başlayan derginin adı 24/10/2017 tarihinde KADER (e-ISSN 2602-2710) olarak değiştirilmiştir.

KADER, dini araştırmalar alanı (Sosyal ve Beşerî Bilimler/Din) kapsamında kelâm ve kelâmla ilişkili alanlarda araştırma ve tercüme makaleler, araştırma notları, bilimsel faaliyetlerin incelemeleri (kitap, tez ve sempozyum), editöryal eleştiri ve sadeleştirmeler gibi çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır.

KADER açık erişimli ve ücretsiz bilimsel yayıncılığı ilke edinmiş, online olarak yayımlanan bir dergidir. İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyonu kullanmaktadır. Gönderiler 10,000 sözcüğü aşmamalı, 350-400 kelime aralığında Türkçe özet ve buna muadil İngilizce özet ile 5-7 adet anahtar kelime içermelidir. Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler intihal programı ile taranmaktadır.

Dizinler
EBSCO Academic Search Complete (Başlangıç: 21.07.2010)
EBSCO The Belt and Road Initiative Reference Source (Başlangıç: 1.07.2018)
Ulakbim TR DİZİN (Başlangıç: 23.02.2018)
DOAJ (Directory of Open Access Journals (Başlangıç: 23.10.2018)
Atla Religion Database (Atla RDB) (Başlangıç: Ocak 2020, 2003)

2022 - Cilt: 20 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

SADRUŞŞERÎA’NİN VAHDET-İ VÜCÛD ELEŞTİRİSİNİN TAHLİLİ

Makale Kabulü Devam Etmektedir

30 Haziran 2023 tarihinde yayınlanacak olan 21. cilt 1. sayımız için makale kabulü bir gün uzatılmıştır. İlgili sayımız için makale kabulü 16 Nisan 2023 23:59 tarihi itibariyle son bulacaktır. 
Bilgilerinize arz olunur.

İngilizce Sayı İçin Makale Çağrısı

Dergimiz 2023 yılı İngilizce özel sayısı için makale kabul etmeye devam etmektedir.

Detaylar için lütfen duyuru sayfasını ziyaret ediniz.

Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.